Za nami rok wytężonej pracy i wyzwań w nowych okolicznościach.
 
A tak wygląda nasza praca w 2021r. w krótkim podsumowaniu.
 
Podsumowanie IS PIB