729x308

44 milionów złotych z budżetu państwa na nowe stypendia sportowe Team 100

29 czerwca 2022 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych. Określa ono zasady czterech nowych stypendiów przyznawanych i finansowanych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Na wsparcie sportowców i trenerów tylko w tym roku zabezpieczamy budżet 44 mln zł. Nowa formuła stypendiów to kontynuacja dotychczasowego Programu Team 100.

 

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o sporcie, która weszła w życie 1 stycznia br., Program Team 100 jest kontynuowany bezpośrednio w Ministerstwie Sportu i Turystyki w nowej formule stypendiów. Będą one przyznawane najbardziej uzdolnionym członkom kadry narodowej w wieku 16-17 lat, najbardziej perspektywicznym członkom kadry narodowej w wieku 18-23 lat, zawodnikom znajdującym się w złożonej sytuacji sportowej lub życiowej, która wymaga szczególnego wsparcia oraz trenerom, których praca szkoleniowa jest istotna z punktu widzenia długofalowego i wieloetapowego procesu szkolenia sportowego.

44 mln zł pozwoli na wsparcie stypendialne około 1000 osób

Na wypłatę nowych stypendiów w rezerwie celowej budżetu państwa zabezpieczono kwotę 44 mln zł. Środki te pozwolą na wsparcie ok. 900-1000 osób. Na tę liczbę złoży się co najmniej 250 członków kadry narodowej w wieku 18–23 lata, którym przyznane zostanie stypendium Team 100. Dodatkowo wsparcie uzyska ok. 200-250 członków kadry narodowej w wieku 16–17 lat (Team 100 Junior). Ponadto zakłada się, że łączna liczba zawodników i trenerów, którym z inicjatywy własnej ministra ds. kultury fizycznej, może zostać przyznane stypendium będzie się kształtować na poziomie ok. 400 osób rocznie.

Operatorem wszystkich nowych stypendiów będzie Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, który dysponuje niezbędną wiedzą ekspercką w tym zakresie, zdobytą w trakcie realizacji czterech edycji Projektu Team 100 / PFN Team 100.

Nowe stypendia sportowe

  • Team 100 Junior
  • Team 100
  • Team 100 Trener
  • Team 100 Stypendium Ministra

Stypendia Team 100 Junior i Team 100

Wiek 16–23 lata to w sporcie wyczynowym newralgiczny moment kariery. Zawodnicy kończą występy w kategorii juniora, rozpoczynając rywalizację wśród młodzieżowców
i seniorów. Wiąże się to z dużym wzrostem obciążeń treningowych i startowych, a także rywalizacją na znacznie wyższym poziomie. To jednocześnie okres wejścia w dorosłość, podejmowania decyzji dotyczących podjęcia wyższej edukacji czy pracy zawodowej. Wszystkie te czynniki sprawiają, że wielu utalentowanych młodych sportowców przedwcześnie podejmuje decyzje o zakończeniu kariery. Stypendia Team 100 (dla sportowców w wieku 18-23 lata) i Team 100 Junior (dla sportowców w wieku 16-17 lat) pozwolą na przeciwdziałanie temu zjawisku, a także uzupełnią i rozwiną doskonale oceniany przez środowisko sportowe projekt PFN Team100. O stypendia te wnioskować będą mogły polskie związki sportowe oraz Instytut Sportu-Państwowy Instytut Badawczy. Przyznanie tych stypendiów będzie możliwe także z inicjatywy własnej Ministra.

Team 100 Stypendium Ministra

To stypendium przyznawane zawodnikom, którzy znaleźli się w szczególnie złożonej sytuacji sportowej lub życiowej, a którzy chcą kontynuować karierę sportową. Zawodnicy, z myślą o których przygotowana została propozycja stypendium, zmagają się z takimi wypadkami losowymi jak np. długotrwała kontuzja, konflikt z działaczami sportowymi, czy przerwa w karierze ze względu na trudną sytuację osobistą. Minister będzie mógł przyznać stypendium zawodnikowi bez względu na jego wyniki sportowe, biorąc pod uwagę wszystkie te ważne czynniki.

Team 100 Trener

Stypendium to umożliwia dodatkowe wsparcie dla wyróżniających się szkoleniowców. Wynagrodzenia trenerów w Polsce wciąż bywają bardzo niskie, co wymusza na nich trudne decyzje, włącznie z rezygnacją z zawodu. Stypendium przewidziane dla trenerów pozwoli przeciwdziałać temu zjawisku.

Więcej informacji o stypendiach

Na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki znaleźć można podstawę prawną, na mocy której przyznawane będą stypendia, a także także pakiet formularzy ułatwiających właściwe złożenie wniosku. Można je znaleźć w tym miejscu

Informacja oraz grafika pochodzą ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki.