Z dumą informujemy, że w dniu wczorajszym otrzymaliśmy informację o wyniku ewaluacji jednostek naukowych.
Instytut Sportu- Państwowy Instytut Badawczy otrzymał w tej ocenie Kategorię A. 
 
MINISTER EDUKACJI I NAUKI decyzją nr 529/303/2022-1 z dn. 17.01.2023 r. na podstawie art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), przyznał Instytutowi Sportu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu kategorię naukową A w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.
 
Dziękujemy za docenienie naszej pracy i wkładu w rozwój nauki.
To dla nas zaszczyt ale też motywacja do dalszego działania.
 
WIęcej informacji o ewaluacji znajdziecie tutaj.
 
Kategoria A