Czasopismo naukowe Biology of Sport ponownie awansuje

W najnowszym wydaniu Journal Citation Reports międzynarodowe czasopismo naukowe Biology of Sport, wydawane przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, uzyskało historycznie najwyższe wskaźniki cytowań oraz ponownie poprawiło swoją pozycję, awansując do światowej czołówki.

Biology Impact factor

Wskaźnik Impact Factor wynosi obecnie 5.6 i pozycjonuje czasopismo na siódmym miejscu światowego rankingu w naukach o sporcie. Pod względem wskaźnika Journal Citation Indicator, Biology of Sport zajęło trzecie miejsce wśród 121 czasopism ujętych w prestiżowym zestawieniu.

Z kolei, portal SCImago Journal & Country Rank uplasował czasopismo Instytutu na podium wśród wszystkich sklasyfikowanych polskich czasopism naukowych, niezależnie od dziedziny.

Redakcję prowadzi dr hab. Piotr Żmijewski wspierany międzynarodowym zespołem redakcyjnym. Misją Redakcji jest upowszednianie wyników badań, głównie z obszaru nauk o kulturze fizycznej, z zachowaniem nieodpłatnego dostępu do treści poprzez czasopismo o uznanej pozycji i ogólnoświatowym zasięgu. Publikacje międzynarodowego grona autorów dostępne są w trybie tzw. Open Access poprzez stronę czasopisma oraz amerykańską Narodową Bibliotekę Medycyny (PubMed).