Tematyka konferencji dotknęła przede wszystkim założeń i organizacji systemu kwalifikacji oraz praktyki funkcjonowania kwalifikacji sektorowych w różnych obszarach rynkowych, także w obszarze sportu. Szczególnie cenne dla uczestników było zapoznanie się z przykładami praktycznymi dzięki którym wywiązała się merytoryczna dyskusja o potencjale wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Pojawiły się głosy o przyszłości Systemu i potrzeby szerszej popularyzacji tego rozwiązania, tak aby był on rozpoznawalny w skali całego kraju.

W spotkaniu tym uczestniczyli także pracownicy Instytutu Sportu - PIB, którzy funkcjonują w tym systemie w ramach pełnienia przez Instytutu funkcji podmiotu zewnętrznego zapewnienia jakości w obszarze sportu. Podkreślone zostało to, że służą swoją wiedzą tym związkom sportowym, które pragną uruchomić system certyfikacji oraz biorą udział w pracach zespołu ekspertów przy Ministrze Sportu i Turystyki.

Zdjęcie uczestników.

Na zdjęciu (od lewej): Konrad Witek (IS-PIB), Kamil Kamiński (IS-PIB), Karolina Juszkiewicz (IS-PIB), Aleksandra Kauc-Żelichowska (MSiT), Piotr Marek (IS-PIB) i Juliusz Rzewuski