Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy został operatorem ogólnopolskiego programu Sportowe Talenty.

Program Sportowe Talenty jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Celem Programu jest zdiagnozowanie poziomu kondycji fizycznej dzieci w polskich szkołach oraz wyszukiwanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów. Fundamentem programu jest koncepcja sprawności fizycznej warunkującej zdrowie (Health Related Fitness), a narzędziem pozwalającym na operacjonalizację działań platforma informatyczna SportoweTalenty.pl - udostępniona nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania wyników pomiarów somatycznych i badań sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji wychowania fizycznego.

W celu oceny poziomu sprawności uczestników programu zostaną przeprowadzone badania sprawności. Badane będą przejawy szybkościowych, siłowych oraz wytrzymałościowych zdolności motorycznych. Pomiary będą wykonane w wystandaryzowanych próbach sprawności, zgodnie z dostarczonymi instrukcjami (filmy, prezentacje i opisy).

Wyboru prób dokonano uwzględniając kryteria wiarygodności pomiarów (trafności, rzetelności, obiektywności i standardowości) oraz możliwości ich oceny poprzez standaryzację na funkcje średniej i odchylenia standardowego dla populacji ogólnopolskiej (osobno dla obu płci).

 

 

W zakres badania rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej wejdą:

  • pomiar wysokości ciała

  • pomiar masy ciała

  • bieg 10x5 m – jako pomiar przejawiania się zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych wykorzystujących przemiany beztlenowe-kwasomlekowe.

  • beep–test – 20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany wg protokołu dla testu Eurofit – jako pomiar zdolności wytrzymałościowych (w biegu).

  • podpór leżąc przodem na przedramionach, plank („deska”) – jako pomiar zdolności siłowo-wytrzymałościowych (całego ciała).

  • skok w dal z miejsca – jako pomiar przejawiania się zdolności siłowo-szybkościowo-koordynacyjnych wykorzystujących przemiany beztlenowe-niekwasomlekowe.

 

Proponowane badanie będzie realizowane raz w roku. Osoby upoważnione do ewidencji ST, po zrealizowaniu testów będą zobowiązane do wprowadzenia zebranych danych do systemu.

 

Obecnie trwa rejestracja pierwszych szkół w systemie informatycznym Programu. Do dnia 29 stycznia zostaną rozesłane linki aktywacyjne do wszystkich szkół objętych obowiązkiem realizacji zadania. Wiadomości z linkiem oraz instrukcją zostaną wysłane przez operatora programu na skrzynki mailowe placówek z bazy SIO

 

Więcej informacji dot. programu znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.sportowetalenty.gov.pl

Zapraszamy również do śledzenia profilu programu na portalu Facebook:

www.facebook.com/sportowetalentypl/