W dniu 23.01.2024 r. w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się wizyta delegacji ukraińskiego Ministerstwa Młodzieży i Sportu pod przewodnictwem wiceministra Andrija Czesnokowa, któremu towarzyszyli również Borys Kozyr - główny specjalista w Ministerstwie Młodzieży i Sportu Ukrainy oraz Olena Medvedenko - ekspert „U.Sport”.

Spotkanie z ukraińską delegacją odbyło się w ramach realizacji podpisanego w październiku 2022 r. programu współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na lata 2023-2024. Zapisy programu obejmują współpracę między władzami publicznymi oraz federacjami sportowymi obu państw w obszarze sportu wyczynowego, sportu dla wszystkich, infrastruktury sportowej i walki z dopingiem.

W trakcie wizyty ukraińskiej delegacji, eksperci z tamtejszego Ministerstwa wzięli udział w spotkaniu z ekspertami IS – PIB, w trakcie których omówiono programy realizowane przez Instytut Sportu.