Z przyjemnością informujemy, że czasopsimo Biology of Sport zajęło pierwsze miejsce wśród 571 polskich periodyków naukowych ujętych w prestiżowym rankingu SCIMAGOJR. Nasze czasopismo uzyskało najwyższy wskaźnik SJR w Polsce. Wskaźnik ten jest miarą presitżu - uwzględnia zarówno liczbę cytowań otrzymanych przez czasopismo, jak i wskaźniki uznania czasopism, z których pochodzą cytowania.

W rankingu utworzonym na podstawie danych z bazy Scopus, czasopismo znalazło się w międzynarodowej czołówce periodyków we wszystkich obszarach nauki, w których jest notowane, i zostało sklasyifkowane jako Q1. W kategorii Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation, czasopismo Biology of Sport znalazło się wiodącej grupie TOP10 na świecie. To dowód na wysoki poziom publikacji oraz ich znaczący wpływ na światową naukę.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest dr hab. Piotr Żmijewski. Biology of Sport wydawane jest od 1984 roku w języku anglielskim, publikuje artykuły naukowe w obszarach medycyny, fizjologii i sportu. Autorami publikacji są przede wszystkim członkowie międzynarodowych zespołów badawczych. Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, który jest wydawcą czasopisma, udostępnia publikacje nieodpłatnie poprzez stonę interenetową, a także w bazie PubMed, w trybie otwartego dostępu (#OpenAccess).