PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU SPORTU – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W 2020 ROKU

 

 1. Blair T.Crewther, Martin Hecht, Neill Potts, Liam P.Kilduff, Scott Drawer, Elizabeth Marshall, Christian J.Cook.
  A longitudinal investigation of bidirectional and time-dependent interrelationships between testosterone and training motivation in an elite rugby environment. 2020, t.126. DOI: 10.1016/j.yhbeh.2020.104866, ISSN: 0018-506X
 2. Konrad Witek, Agata Gontarek, Dariusz Turowski, Sylwia Lewandowska-Pachecka, Benedykt H. Opaszowski. Assessment of Hydration Status at a Single Time Point in Athletes. Biomed J Sci & Tech Res 31(4)-2020. BJSTR. MS.ID.005126.  DOI: 10.26717/BJSTR.2020.31.005126, ISSN: 2574 -1241
 1. Agnieszka A. Jakubiak, Marcin Konopka, Dominik Bursa, Wojciech Król, Krystyna Anioł-Strzyżewska, Krystyna Burkhard-Jagodzińska, Dariusz Sitkowski, Marek Kuch, Wojciech Braksator.
  Benefits and limitations of electrocardiographic and echocardiographic screening in top level endurance athletes. 2020. DOI: 10.5114/biolsport.2020.97670, e-ISSN: 2083-1862
 2. Wiśniewska Alicja, Płoszczyca Kamila, Czuba Miłosz.
  Changes in erythropoietin and vascular endothelial growth factor following the use of different altitude training concepts. 2020. t. 60, DOI: 10.23736/S0022-4707.20.10404-3, ISSN: 0022-4707
 3. Kamila Płoszczyca , Dominik Jazic, Zofia Piotrowicz, Małgorzata Chalimoniuk, Józef Langfort, Miłosz Czuba.
  Comparison of maximal lactate steady state with anaerobic threshold determined by various methods based on graded exercise test with 3-minute stages in elite cyclists. 2020, 12(1):70. DOI: 3390/ijms21155569, ISSN: 2052-1847
 4. Surala O., Malczewska-Lenczowska J., Crewther B.T.; Contemporaneous and temporal interrelationships between menstrual fluctuations in sex hormones and DXA estimates of body composition in a premenopausal female: A case study registered under no. J Sports Med Phys Fitness-11757 has been accepted for publication as Case Report, DOI: 10.23736/S0022-4707.20.11757-2
 1. Zbigniew Obmiński, Helena Mroczkowska.
  Czy cechy osobowości i aktualny status hormonalny determinuje w przyszłości osiągnięcia sportowe łuczników i łuczniczek? 2020. 30 (2). DOI: 10.5604/01.3001.0014.4599, ISSN: 1232-406X
 2. Biernat Elżbieta, Krzepota Justyna, Sadowska Dorota.
  Cycling to work: Business people, encourage more physical activity in your employees! WORK-A Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation. 2020, DOI: 10.3233/WOR-203091, ISSN: 1051-9815
 3. Emilia Waraksa, Katarzyna Owczarek, Paweł Kubica, Ewa Kłodzińska, Mariusz Ozimek, Robert Wrzesień, Barbara Bobrowska-Korczak, Jacek Namieśnik. Determination of bromhexine and its metabolites in equine serum samples by liquid chromatography – Tandem mass spectrometry: Applicability to the elimination study after single oral dose. 2020; 1151, DOI: 10.1016/j.jchromb.2020.122197, ISSN: 1570-0232
 1. Zofia Piotrowicz, Małgorzata Chalimoniuk, Kamila Płoszczyca, Miłosz Czuba, Józef Langfort.
  Exercise-Induced Elevated BDNF Level Does Not Prevent Cognitive Impairment Due to Acute Exposure to Moderate Hypoxia in Well-Trained Athletes. 2020; 21(15), 5569;
  DOI: 10.3390/ijms21155569; ISSN: 1422-0067
 2. Ferreira A., Górski M., Gajewski J. Gender differences and relationships between upper extremity muscle strength, lower limb power and shuttle velocity in forehand smash and jump smash in badminton. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 22, No. 4, 2020, DOI: 10.37190/ABB-01643-2020-02, ISSN: 1509-409X
 1. Malczewska-Lenczowska J., Orysiak J., Majorczyk E., Sitkowski D., Starczewski M., Zmijewski P.,
  HIF-1a and NFIA-AS2 Polymorphisms as Potential Determinants of Total Hemoglobin Mass in Endurance Athletes 2020, DOI: 10.1519/JSC.0000000000003686, ISSN: 1064-8011
 2. Agnieszka Zembron-Lacny, Anna Tylutka, Eryk Wacka, Edyta Wawrzyniak-Gramacka, Dariusz Hiczkiewicz, Anna Kasperska, Miłosz Czuba. Intermittent Hypoxic Exposure Reduces Endothelial Dysfunction. 2020, t.20. DOI: 10.1155/2020/6479630, ISSN: 2314-6133
 3. Agnieszka Zembron-Lacny, Artur Gramacki, Edyta Wawrzyniak-Gramacka, Anna Tylutka, Natalia Hertmanowska, Anna Kasperska, Miłosz Czuba. Intermittent Hypoxic Exposure with High Dose of Arginine Impact on Circulating Mediators of Tissue Regeneration. 2020, t. 12 (7), DOI: 10.3390/nu12071933, ISSN: 2072-6643
 4. Dorota Sadowska, Małgorzata Lichota, Tomasz Sacewicz, Justyna Krzepota.
  Is there a correlation between postural balance and pistol shooting performance in laser run event? 2020 t. 14, 59-63, DOI: 10.3390/ijerph16224440, ISSN: 1840-2976
 5. Blair T. Crewther, Christian J.Cook.
  Medical students preferring a surgical or non-surgical elective differ in their emotional and hormonal responses to a psychological stressor. 2020. 219(4), s. 604-607,
  DOI: 10.1016/j.amjsurg.2019.04.003, ISSN: 0002-9610
 6. Christian J. Cook, Phillip Fourie, Blair T. Crewther.
  Menstrual variation in the acute testosterone and cortisol response to laboratory stressors correlate with baseline testosterone fluctuations at a within- and between-person level. 2020; DOI: 10.1080/10253890.2020.1860937, ISSN: 1025-3890
 7. Blair T. Crewther, Neill Potts, Liam P. Kilduff, Scott Drawer, Christian J. Cook. Performance indicators during international rugby union matches are influenced by a combination of physiological and contextual variables. 2020, DOI: 10.1016/j.sams.2019.10.011, ISSN 1440-2440
 1. Dorota Sadowska, Tomasz Sacewicz, Małgorzata Lichota, Justyna Krzepota. Postural balance during quiet stance and standing shooting position in biathletes. 2020; 2: 79-85, DOI: (brak), ISSN: 1840-2976
 1. Starczewski M., Borkowski L., Żmijewski, P. Repeated Sprint Ability Demands in U16 to U19 Highly Trained Handball Players Concerning Playing Position. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020, 17(16), 5959. DOI: 10.3390/ijerph17165959, ISSN 1660-4601
 2. Zbigniew Obmiński, Helena Mroczkowska, Marina Jagiełło, Artur Litwiniuk.
  Sex-and sport related differences in the personality traits students in volleyball, basketball and judo athletes. 2020; 24 (6): 304-311, DOI: 10.15561/20755279.2020.0601, ISSN: 2075-5279
 3. Obmiński Z., B. Opaszowski, Sprawność fizyczna i odpowiedź kortyzolu w ślinie na maksymalne, krótkotrwałe wysiłki zawodników z niepełnosprawnością intelektualną. Medycyna Sportowa 2020; 36 (4): 161-170.
 1. Zuzanna Maćkowiak, Robert Szeklicki, Rafał Stemplewski, Dorota Sadowska, Katarzyna Marciniak, Magdalena Cyma-Wejchenig, Janusz Maciaszek.
  The Effect of Nordic Walking Training with Poles with an Integrated Resistance Shock Absorber on the Functional Fitness of Women over the Age of 60. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020; t.7,17,2197; DOI: 10.3390/ijerph17072197. ISSN 1660-4601
 2. Katarzyna Kasprowicz, Wojciech Ratkowski, Wojciech Wołyniec, Mariusz Kaczmarczyk, Konrad Witek, Piotr Żmijewski, Marcin Renke, Zbigniew Jastrzębski, Thomas Rosemann, Pantelis T. Nikolaidis and Beat Knechtle. The Effect of Vitamin D3 Supplementation on Hepcidin, Iron, and IL-6 Responses After a 100 km Ultra-Marathon. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17(8), 2962; DOI: 10.3390/ijerph17082962, ISSN: 1660-4601
 1. Ana C. Paludo, Christian J. Cook, Julian A. Owen, Tim Woodman, Jennifer Irwin, Blair T. Crewther. The impact of menstrual-cycle phase on basal and exercise-induced hormones, mood, anxiety and exercise performance in physically-active women.  2020; DOI: 10.23736/S0022-4707.20.10844-2, eISSN 1827-1928
 1. Joanna Orysiak, Jitendra K. Tripathi, Klaudia K. Brodaczewska, Atul Sharma, Konrad Witek, Dariusz Sitkowski, Jadwiga Malczewska-Lenczowska.
  The impact of physical training on neutrophil extracellular traps in young male athletes – a pilot study. 2020. DOI: 10.5114/biolsport.2021.101117, e-ISSN: 2083-1862
 2. Russell Mark, Reynolds Nicholas, Crewther Blair, Cook Christian, Kilduff Liam.
  The physiological and performance effects of caffeine gum consumed during a simulated half-time by professional academy rugby union players. Journal of Strength and Conditioning Research. 2020, 34.1:145-151, DOI: 10.1519/JSC.0000000000002185, ISSN 1064-8011
 3. Olga Surała, Jadwiga Malczewska-Lenczowska, Dorota Sadowska, Izabela Grabowska, Agata Białecka-Dębek. Traits of Orthorexia Nervosa and the Determinants of These Behaviors in Elite Athletes. 2020. 12(9), 2683, DOI: 10.3390/nu12092683, ISSN: 2072-6643
 1. Obmiński Zbigniew. Użyteczność wybranych wskaźników krwi i ocena odczuwanego zmęczenia po wyczerpującym wysiłku fizycznym dla oszacowania całkowitego kosztu biologicznego meczu piłki nożnej. 2020; 36 (3): 123-129. DOI: 10.5604/01.3001.0014.5673, ISSN: 1232-406X
 1. Rybicki Maciej, Konop Marek, Kłodzińska Ewa. Wpływ normalizacji naturalnego rytmu dobowego na regenerację organizmu. 2020, 4 (s.56-59), ISSN: 1509-4650
 1. Crewther B., Cook C., Fitzgerald J., Starczewski M., Górski M., Orysiak J.
  Vitamin D and Cortisol as Moderators of the Relationship Between Testosterone and Exercise Performance in Adolescent Male Athletes. Pediatric Exercise Science, 1(aop), 1-6, DOI: 10.1123/pes.2019-0229, ISSN 0899-8493
 2. Joanna Orysiak, John S. Fitzgerald, Jadwiga Malczewska-Lenczowska, Konrad Witek, Jan Gajewski, Agnieszka Zembron-Lacny, Barbara Morawin, Dariusz Sitkowski.
  Vitamin D and upper respiratory tract infections in young active males exposed to cold environments. 2021, 28(3): 446–451 DOI: 10.26444/aaem/127530, eISSN: 1898-2263
 3. Eugenia A. Boulygina, Oleg V. Borisov, Elena V. Valeeva, Ekaterina A. Semenova, Elena S. Kostryukova, Nikolay A. Kulemin, Andrey K. Larin, Roza M. Nabiullina, Fanis A. Mavliev, Azat M. Akhatov, Oleg N. Andryushchenko, Liliya B. Andryushchenko, Piotr Żmijewski, Edward V. Generozov, Ildus I. Ahmetov. Whole genome sequencing of elite athletes. 2020;37(3):295–304, DOI: 10.5114/biolsport.2020.96272, ISSN: 0860-021X

Artykuły w innych czasopismach

 1. Helena Mroczkowska, Jan Supiński, Artur Litwiniuk, Zbigniew Obmiński

Biomedical indicators of pre-competitive stress in female and male judo players. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VI, May 22th -23th, 2020. 344-353

Rozdziały w monografiach

 

1.     Pokrywka Andrzej, Lewandowska-Pachecka Sylwia, Sitkowski Dariusz. Doping nieświadomy. W: Pokrywka Andrzej, Bujalska-Zadrożny Magdalena, Mamcarz Artur (red). Doping w sporcie. PZWL Warszawa, 2020, 411-428.

2.     Zembroń-Łacny Agnieszka, Orysiak Joanna. Żywienie, wysiłek fizyczny i układ odpornościowy. W: Frączek Barbara, Krzysztofiak Hubert, Krzywański Jarosław (red). Dietetyka sportowa. PZWL Warszawa, 2020, 347-364.