Kontakt:

Pok. 122 i 124 (Ip.);

tel. (22) 569 99 99 wew. 953

 

Kierownik zakładu: 

  •  dr. inż. Michał Górski 

 

Zespół:

mgr Adrian Wilk

 

Obszar działalności

Oferta usługowa zakładu Kinezjologii opiera się głównie o badania biomechaniki układu ruchu sportowca. Pomiary maksymalnych momentów sił rozwijanych przez głupy mięśniowe w warunkach statyki wykonywane są na specjalnej konstrukcji dynamometrach. Ponadto wykonuje się pomiary skoczności i mocy kończyn dolnych podczas wyskoków pionowych na platformach dynamometrycznych. Zakład ma możliwość wykonania analiz sił zadawanych ciosów przez zawodników sportów walki, tj.: boks, taekwondo, karate, MMA. W tym celu wykorzystywany jest specjalistyczny trenażer sportowy, którego głównym elementem jest worek bokserski wyposażony w akcelerometryczny układ pomiarowy. Zakład świadczy również usługi z zakresu analizy ruchu sportowców. Pomiary wykonywane są przy użyciu systemu wizyjnego Vicon, w skład, którego wchodzi 10 szybkoklatkowych kamer pracujących w widmie światła bliskiej podczerwieni, 2 szbkoklatkowych kamer referencyjnych, 4 platform dynamometrycznych. Postępująca rozbudowa zakładu przejawia się w utworzonym w ostatnim czasie laboratorium hipoksji. W jego skład wchodzą dwa pomieszczenia, w których dzięki zastosowaniu odpowiedniej aparatury możliwym jest wytworzenie warunków symulujących przebywanie na znacznych wysokościach. Odbywa się to poprzez regulację ilości tlenu w pomieszczeniach laboratoryjnych. Obecnie prowadzone są badania naukowe badające zdolności do wykonywania wysiłków w specyficznych warunkach środowiskowych.

 

Projekty i inne działania

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sportowców, sztabów szkoleniowych oraz medycznych oferta Zakładu Kinezjologii jest nieustannie dostosowywana. Dzięki owocnej współpracy Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego z Polskim Związkiem Taekwondo Olimpijskiego możliwym było opracowanie testów diagnostycznych dedykowanych zawodniczkom i zawodnikom kadr narodowych taekwondo oraz włączenie ich w pakiet badań usługowych. Zrealizowany w roku 2021 projekt naukowo – badawczy „Ocena poziomu wytrzymałości specjalnej zawodniczek i zawodników taekwondo olimpijskiego.” został sfinansowany przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Sportu.

W latach 2018-2019 podjęto współpracę z Polskim Związkiem Kajakowym, dzięki której udało się z bardzo dużą skutecznością wdrożyć do procesu przygotowań kadry narodowej kajakarek specyficzną metodę treningową. Finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki projekty naukowo – badawcze „Ocena efektów treningu zawodniczek kajakarstwa w warunkach utrudnionego przepływu krwi (metoda Kaatsu)” oraz „Ocena efektów treningu z utrudnionym przepływem krwi u zawodniczek kadry narodowej w sprincie kajakowym” realizowane były przy udziale wielu komórek organizacyjnych IS-PIB, w tym zakładu Kinezjologii. Zawodniczki biorące udział w badaniach realizowanych w projektach zostały medalistkami XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku.

Pracownicy zakładu Kinezjologii są również beneficjentami programów koordynowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Obecnie, w zakładzie realizowany jest grant „Wpływ suplementacji fosforanem sodu na wydolność aerobową kolarzy w warunkach hipoksji normobarycznej” (PRELUDIUM 17, nr 2019/33/N/NZ7/00376). Badania mają na celu określenie czy zastosowanie soli fosforanowych może poprawić możliwości wysiłkowe w warunkach niedotlenienia, co byłoby korzystne dla sportowców wyczynowych startujących w  zawodów rozgrywanych na wysokości, a także dla  turystów oraz osób rekreacyjnie uprawiających sport na terenach górskich.

Realizowane w zakładzie Kinezjologii badania naukowe są także odzwierciedleniem współpracy nawiązanej z innymi ośrodkami badawczymi w kraju. W kooperacji z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku realizowane są zadania projektu pt. „Czy sfingozyno-1-fosforan jest jednym z czynników odpowiedzialnych za skuteczność treningu hipoksycznego?” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 16 (2018/31/B/NZ7/02543). Celem projektu jest określenie czy pozytywny wpływ treningu wysokościowego na wydolność fizyczną jest powiązany ze zmianami stężenia sfingozyno-1-fosforanu w osoczu krwi. Rezultaty prowadzonych badań poszerzą wiedzę na temat mechanizmów odpowiedzialnych za korzystny wpływ różnych modeli treningu wysokościowego na wyniki w sportach wytrzymałościowych.