Kontakt:

(22) 569 99 62, (22) 569 99 51,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik:

 • dr Małgorzata Sławińska – adiunkt

 

Zespół:

 • dr Helena Mroczkowska - adiunkt
 • Julia Karbowska – pomoc techniczna

 

 

Obszar działalności

Główne cele:

 • określenie optymalnej strategii działania w sytuacji rywalizacyjnej,
 • poszukiwanie rezerw w psychice zawodnika, aby możliwe było wielokrotne powtórzenie sukcesu wobec różnych przeciwników, w różnych warunkach i sytuacjach,
 • określenie metod korekcyjnych, które umożliwiają maksymalne wykorzystanie potencjału sportowca,
 • określenie kondycji treningowo - startowej (motywacyjno - energetycznej)

 uchwycenie symptomów przeciążenia psychofizycznego jako reakcji na stres.

 

Zadania

Diagnozowanie sytuacji osiągnięć (rywalizacyjnej) – opis zadania sportowego, to jest złożoności   jego realizacji, która określa sekwencję i przewidywalność działań, czasoprzestrzeń aktywności, dynamizm, elastyczność i styl wykonania, dający bądź nie, szanse na kreatywność zawodnika.

Diagnozowanie wymogów stawianych wykonawcy zadania sportowego   w celu określenia indywidualnego potencjału psychofizycznych możliwości zawodnika, optymalnej strategii wykonania zadania oraz określenia rezerw psychofizycznych i obejmuje:

 • Profil  cech  osobowości i  temperamentu takich jak : poczucie własnych możliwości, ekstra – introwertyzm, zdolność do podejmowania ryzyka, motywacja do  osiągnięć, wytrwałość i, samodyscyplina,  twórcza  wyobraźnia, umiejętność współdziałania,  neurotyzm ,  zaleganie stanów emocjonalnych, odporność na stres – umiejętność sprawnego działania mimo emocji; wytrzymałość jako zdolność do długotrwałego, intensywnego, efektywnego wysiłku, odporność na zmęczenie, ból i hałas,
 • Badania psychomotoryczne (System Fitlight; System Witty) do pomiaru zdolności takich jak: czas reakcji prostej i z wyborem , szybkość ,zwinność, koordynacja wzrokowo-ruchowa, precyzja  spostrzegania .
 • Badania funkcji poznawczo - analitycznych (Wiedeński System Testów) takich jak spostrzeganie, kojarzenie, zapamiętywanie , podejmowanie decyzji, , szybkość i adekwatność reakcji prostych i złożonych, widzenie przestrzenne, utrzymanie oraz przerzutność uwagi, antycypacja ruchu , tolerancja na stres.

     *    Diagnozowanie kondycji przedstartowej zawodnika lub gotowości do wysiłków maksymalnych w fizjologicznych próbach wydolności tlenowej – dotyczy wydolności energetyczno - motywacyjnej „tu i teraz”.

Końcowym produktem powyższych obszarów badania jest diagnoza, zawierająca konkretne wskazówki i zalecenia dla zawodnika i jego trenera (rodzica), które informują jak wykorzystać aktualny potencjał zawodnika, gdzie poszukiwać rezerw psychicznych i jak te rezerwy uruchomić, gdy będzie to pożądane. Z tego względu  najbardziej korzystną dla osoby badanej formą przekazania wyników diagnozy jest indywidualna  konsultacja psychologiczna bądź kilka sesji rozwojowo – korekcyjnych. 

 

Praca korekcyjno-terapeutyczna,  konsultacje psychologiczne

 • doradztwo, interwencje,
 • wspomaganie psychologiczne dla zespołów sportowych, zawodników i trenerów.

Wszystkie powyżej wymienione techniki i metody postępowania psychologicznego mogą być zastosowane  nie tylko we wszystkich dyscyplinach sportowych, ale również dla każdej osoby  spoza sportu, zainteresowanej poznaniem swoich zasobów psychicznych,  maksymalnym ich wykorzystaniem czy dla osoby,   która chce świadomie  realizować swoje  krótko i długofalowe cele. Zakład Nauk Społecznych reprezentuje kierunek psychologii pracy  - skutecznego działania (prakseologii), z tego względu  wykonanie  powyżej wymienionych zadań z usługi psychologicznej   nie  uwzględnia problemów z zakresu psychologii klinicznej, czy problemów psychiatrycznych.