Kontakt:  

22 569 99 51

Kierownik:

  • dr Małgorzata Sławińska, adiunkt

Zespół:

  • dr Helena Mroczkowska, adiunkt
  • dr Wojciech Waleriańczyk, adiunkt
  • dr Piotr Marek, adiunkt
  • mgr Julia Karbowska, asystent

 

 

Obszar działalności:

Zakład Nauk Społecznych prowadzi szeroką działalność badawczą związana z analizą i diagnozowaniem psychofizjologicznych aspektów związanych ze sportem. Zakres działań obejmuje projektowanie badań z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin sportowych, przeprowadzanie badań diagnostycznych z użyciem nowoczesnej aparatury tj. Wiedeński System Testów (WTS), System Fitlight, System Witty oraz system Biofeedback (Biofeedback Infiniti 10 z FlexComp) oraz wykonywanie analiz wyników na poziomie jednostki oraz grupy.

W zakładzie przeprowadzane są badania z zastosowaniem metod kwestionariuszowych, w tym dotyczących profilowania osobowości i temperamentu, perfekcjonizmu, wypalenia oraz odczuwanego stresu.

Dodatkowe informacje

Działalność naukowa WNS realizowana jest w formie badań naukowych, mających charakter poznawczy i aplikacyjny. Świadectwem aktywności naukowej, jest dorobek publikacyjny, a także udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych jak również praca dydaktyczna.

 

Główne kierunki badawcze prowadzone w Zakładzie :

Dobrostan oraz zdrowie psychiczne sportowców;

Psychofizjologia w kontekście sportu i aktywności fizycznej;

Motywacja i emocje w sporcie i aktywności fizycznej;

Psychometria: Adaptacja oraz walidacja narzędzi do pomiaru konstruktów i zamiennych psychologicznych.

 

Projekty naukowe prowadzone w zakładzie :

2021. Nazwa projektu: Ocena wpływu suplementacji kreatyną na funkcje poznawcze u szermierzy. Finansowany z funduszy MSiT nr. nr. 2021/0327/0043/UDot/55/DSW.

2021. Nazwa projektu: Ocena efektów potreningowych na rozwój sprawności psychomotorycznych u zawodników Judo. Finansowany z funduszy MSiT, program Super trener we współpracy z Polskim Związkiem Judo.

2021. Nazwa projektu: „Ocena kluczowych elementów sprawności psychomotorycznej u kadry narodowej dyscypliny slalomu kajakowego”. MSiT nr. nr. 2021/0450/0010/UDot/18/DSW.

2023. Nazwa projektu: Ocena wpływu poziomu stresu na koncentrację uwagi u kadry narodowej dyscypliny slalomu kajakowego. Finansowany z funduszy MSiT nr. 2023/0193/0010/Udot/18/DSW.

2022. Nazwa projektu: GE Force: Gender Equality Force. Projekt finansowany ze środków Erasmus + Sport. Realizacja projektu w okresie 2022-2024.

2022. Nazwa projektu: Move4Fun: Movement gamification for motivating physical activity and fun. Projekt finansowany ze środków Erasmus + Sport. Realizacja projektu zaplanowana na okres 2022-2025.

2023. Nazwa projektu: DC Mentor. Projekt finansowany ze środków Erasmus + Sport. Realizacja projektu zaplanowana na okres 2024-2025.

 

Aktywny udział w międzynarodowych  konferencjach naukowych organizowanych przez:

FEPSAC – Europejska Federacja Psychologii Sportu i Aktywności Fizycznej

ISSP – Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychologii Sportu

ENNYSP – Europejskie Stowarzyszenie Młodych Specjalistów Psychologii Sportu

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Praktyczna Psychologia Sportu