Czasopismo obecnie nie prowadzi prenumeraty wydania papierowego.

Publikacje dostępne są poprzez stronę internetową czasopisma w trybie otwartego dostępu.

Adres strony internetowej czasopisma: https://www.termedia.pl/Journal/Biology_of_Sport-78