29 czerwca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych. Określa ono zasady czterech nowych stypendiów przyznawanych i finansowanych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Nowa formuła stypendiów to kontynuacja dotychczasowego Programu Team 100.

Operatorem (m.in. płatnikiem) wszystkich nowych stypendiów będzie Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, który dysponuje niezbędną wiedzą ekspercką w tym zakresie, zdobytą w trakcie realizacji czterech edycji Projektu Team 100 / PFN Team 100.

Nowe stypendia sportowe:

  • Team 100 Junior (dla sportowców w wieku 16-17 lat)
  • Team 100 (dla sportowców w wieku 18-23 lat)

O stypendia te wnioskować będą mogły polskie związki sportowe oraz Instytut Sportu-Państwowy Instytut Badawczy. Przyznanie tych stypendiów będzie możliwe także z inicjatywy własnej Ministra. (podstawa prawna: art. 32b ust.1 ustawy o sporcie). Wnioski o ww. stypendia należy składać do MSiT.

  • Team 100 Trener (podstawa prawna: art. 32c ust.1 ustawy o sporcie.)

Stypendium to umożliwia dodatkowe wsparcie dla wyróżniających się szkoleniowców. Wynagrodzenia trenerów w Polsce wciąż bywają bardzo niskie, co wymusza na nich trudne decyzje, włącznie z rezygnacją z zawodu. Stypendium przewidziane dla trenerów pozwoli przeciwdziałać temu zjawisku. Przyznanie tego stypendium będzie możliwe z inicjatywy własnej Ministra.

  • Team 100 Stypendium Ministra (podstawa prawna: art. 32c ust.1 ustawy o sporcie.)

To stypendium przyznawane zawodnikom, którzy znaleźli się w szczególnie złożonej sytuacji sportowej lub życiowej, a którzy chcą kontynuować karierę sportową. Zawodnicy, z myślą o których przygotowana została propozycja stypendium, zmagają się z takimi wypadkami losowymi jak np. długotrwała kontuzja, konflikt z działaczami sportowymi, czy przerwa w karierze ze względu na trudną sytuację osobistą. Minister będzie mógł przyznać stypendium zawodnikowi bez względu na jego wyniki sportowe, biorąc pod uwagę wszystkie te ważne czynniki. Przyznanie tego stypendium będzie możliwe z inicjatywy własnej Ministra.

 

Podstawę prawną, na mocy której przyznawane będą stypendia, a także pakiet formularzy ułatwiających właściwe złożenie wniosku. Można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sport/stypendia1

 

Osoby do kontaktów w sprawie stypendiów:

Instytut Sportu - PIB

Magdalena Makowska

tel kom: +48 607 777 180

tel: 22 569-99-57 w. 957

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zaświadczenia o okresie pobierania stypendium sportowego.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2022 poz. 1599), Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy po zakończeniu wypłacania stypendium sportowego wystawi stypendyście zaświadczenie o okresie pobierania stypendium sportowego, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych (Dz.U. z 2022 poz. 1348).

Okres pobierania stypendium sportowego zalicza się do okresu zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, 830 i 1079).

Zaświadczenie, Instytut Sportu – PIB, wystawia w formie elektronicznej i przesyła na adres e-mail wskazany w oświadczeniu składanym dla celów wypłaty stypendium sportowego.

Adres e-mail, z którego wysyłane będą zaświadczenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..