W dniu 26 września 2017 r., w Instytucie Sportu - Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się trzecie posiedzenie Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Zimowych. Posiedzenie poświęcone było ocenie etapowych przygotowań reprezentacji Polski do startu w XXIII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich i XII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Pjongczang w 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem opieki medycznej, badań antydopingowych oraz naukowych badań wdrożeniowych.

Pod przewodnictwem Pana Jana Widery, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki uczestnicy omówili przebieg prac. Dr Urszula Włodarczyk, dyrektor Instytutu Sportu – PIB przedstawiła stan realizacji projektów badawczych w tym m.in. aerodynamicznej optymalizacji pozycji saneczkarzy oraz kształtowania pozycji lotnej skoczków narciarskich.

Spotkanie odbyło się z udziałem Dyrektora Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, p.o. Dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej, Dyrektor Działu Olimpijskiego i Współpracy Międzynarodowej PKOl oraz prezesów polskich związków sportowych: Polskiego Związku Biathlonu, Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu, Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.