Piotr Marek, pracownik Instytutu Sportu-PIB, wspólnie z pracownikami Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) odwiedził Holandię, aby spotkać się z przedstawicielami sektora sportowego i dopytać jak działa system nadawania i potwierdzania kwalifikacji.

Przez trzy dni prowadzone były rozmowy z przedstawicielami kilku instytucji zajmujących się walidacją i zapewnianiem jakości kwalifikacji. Wszystkie spotkania odbyły się w Holenderskim Komitecie Olimpijskim i Paraolimpijskim, który ma swoją siedzibę w centrum przygotowań sportowców wysokiego wyczynu Papendal.

Dowiedzieliśmy się jak Holenderski Związek Kolarski, Holenderski Związek Piłki Siatkowej, Holenderski Związek Narciarski  radzi sobie z łączeniem edukacji zawodowej, edukacji formalnej i pozaformalnej w jeden spójny system potwierdzania kwalifikacji dla trenerów i instruktorów. W 2011 roku opracowano strukturę kwalifikacji, która umożliwia formułowanie treści szkoleń i wymogów walidacyjnych (KSS 2012). Składa się ona ze spójnych zestawów profili kompetencyjnych dla trenerów, instruktorów i sędziów sportowych. Struktura kwalifikacji wskazuje ich miejsce w europejskiej ramie kwalifikacji. Dowiedzieliśmy się na przykład, że w Holandii istnieje porozumienie między związkami sportowymi i instytucjami, które stoją na straży przejrzystych i czytelnych kwalifikacji. To oznacza, że aby otrzymać dokument potwierdzający daną kwalifikację należy spełnić wszystkie kryteria, które są zapisane w KSS. Daje to możliwość porównywania kwalifikacji a co najważniejsze, nikt kto nie potwierdzi zapisanych wymogów nie może pochwalić się licencją czy dyplomem trenera.