W 2017 roku Instytut Sportu – PIB obchodzi 40-lecie funkcjonowania. Z tej okazji odbyło się spotkanie jubileuszowe, mające na celu podsumowanie czterdziestu lat działalności Instytutu.

W obchodach uczestniczyli goście: Minister Sportu i Turystyki Witolda Bańka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jan Widera, dyrektorzy ministerstwa, prezesi polskich związków sportowych oraz ludzie świata sportu. W uroczystościach licznie wzięli udział byli pracownicy Instytutu, którzy tworzyli Instytut na przestrzeni czterech dziesięcioleci.

Minister Sportu i Turystyki wraz z Dyrektor Urszulą Włodarczyk wręczył odznaczenia „Za zasługi dla Sportu”. Medale i gratulacje otrzymali następujący pracownicy Instytutu Sportu – PIB:

Odznaki srebrne:

Anna Pastuszak – Zakład Biomechaniki

Ryszard Zdanowicz - Zakład Fizjologii

Jan Gajewski – Zakład Biomechaniki

Benedykt Opaszowski– Zakład Endokrynologii,

Zbigniew Obmiński – Zakład Endokrynologii


Odznaki brązowe:

Irena Kownacka – Sekretariat Instytutu Sportu

Ewa Kubiak – Dział Techniczno-Administracyjny

Iwona Kaczmarek– Przychodnia Sportowo-Lekarska

Stanisława Potocka – Księgowość

Beata Szczepańska – Zakład Fizjologii Żywienia

Dorota Kwiatkowska – Zakład Badań Antydopingowych

Halina Rozbiecka – Dział Nauki

Maria Ładyga – Zakład Fizjologii

Patrycja Lipińska – Zakład Biomechaniki

Jadwiga Malczewska-Lenczowska– Zakład Fizjologii Żywienia

Tomasz Grzywacz – Zakład Fizjologii

Lech Borkowski – Zakład Fizjologii

Michał Górski – Zakład Biomechaniki

Konrad Witek – Zakład Biochemii

Spotkanie jubileuszowe było doskonałą okazją do wspomnień, wymiany doświadczeń i podsumowań dla ponad 150 gości.