Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Fundacja Narodowa zapewniają szczególne wsparcie rozwoju kolejnych perspektywicznych zawodników. Program Team100 obejmuje już 200 zawodników, także uzdolnionych sportowców z niepełnosprawnościami.

Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy zapewni koordynację programu w tym obsługę beneficjentów dzięki innowacyjnemu systemowi informatycznemu. System umożliwi wsparcie, w każdym miejscu na świecie, w którym nasi sportowcy korzystają z Internetu.