Dziś odbyła się konferencja, podczas której Pan Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki, uroczyście inaugurował III edycję programu „KLUB”. Rządowy Program „KLUB” to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, ponieważ nigdy wcześniej wsparcie nie trafiało bezpośrednio do klubów. Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież do 18. roku życia. Dofinansowaniem objęte są: zakup sprzętu sportowego, organizacja obozu  oraz wynagrodzenie trenerów. W roku 2018, na Rządowy Program KLUB, Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy aż 40 mln zł.

W uroczystości poświęconej promowaniu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, którą Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował wspólnie z firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, wzięły udział dzieci z programu „KLUB” oraz ambasadorowie programu: Karol Bielecki i Sławomir Szmal. Instytut reprezentowała dr Urszula Włodarczyk – Dyrektor Instytutu oraz Krzysztof Przygoda – Z-ca Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju.

Informacja o wynikach naboru na realizację Programu „KLUB” na rok 2018 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży dostępna na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 


Źródło i foto: msit.gov.pl