Powstanie Zakładu Fizjologii ściśle związane jest z osobą Pani prof. dr hab. Ireny Wojcieszak, która była jego organizatorem od podstaw i wieloletnim kierownikiem (1977-1990). Jej wielkie zaangażowanie w sprawy Zakładu i Instytutu, energia w działaniu i zapał w dążeniu do celów spowodowały, iż od początku istnienia do chwili obecnej stał się on jednym z wiodących zakładów, ogniskującym pracę badawczą i wdrożeniową Instytutu Sportu - PIB....

W okresie pracy Pani Profesor prowadzone badania w Instytucie Sportu - PIB cechowała innowacyjność i szeroki zakres tematyczny w porównaniu do innych ośrodków naukowych, a Zakład Fizjologii podtrzymywał współpracę z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Swoją pasję naukową Pani Profesor Irena Wojcieszak zdołała przekazać kolejnym pokoleniom pracowników naukowych Instytutu. Po odejściu Pan Profesor na emeryturę, funkcję kierownika zakładu przez bardzo długi czas sprawował dr Ryszard Zdanowicz (1991-2016). Obecnie od roku 2106 kierownikiem jest dr hab. Andrzej Klusiewicz.

Przy okazji pobytu w Ojczyźnie i stolicy, dokąd przyleciała zza oceanu, z dalekiej Florydy, Profesor Wojcieszak spotkała się z pracownikami Instytutu Sportu - PIB i jego kierownictwem. Pani profesor od powołania Instytutu była członkiem Rady Naukowej (1978-92), a w ostatniej z czteroletnich kadencji pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady. Wizyta dostojnego i sympatycznego gościa była okazją do sentymentalnych rozmów oraz wspomnień w gronie pracowników naukowych i wychowanków.

 

 

2 SENTwpis