Dr Konrad Witek wziął udział w Konferencji WHO w Genewie na zaproszenie złożone naszemu Instytutowi przez departament WHO zajmujący się działaniami dotyczącymi zapobiegania i reagowania na niewłaściwe zachowania seksualne (Prevention of and Response to Sexual misconduct, WHO PRS Department). W ten sposób doceniono zaangażowanie Instytutu w projekt realizowany z WHO przy współpracy z Państwową Komisją ds. Zapobiegania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej 15 roku życia (PKDP). Wspomniany projekt pod hasłem "Naszym wspólnym językiem jest sport" to kontynuacja wcześniejszych działań z WHO i Olympic Refuge Foundation w zakresie tworzenia poczucia bezpieczeństwa i wsparcia uczniów dotkniętych skutkami kryzysów i niekorzystnych zdarzeń.

Konferencję otworzył Dyrektor Generalny WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Wraz z przedstawicielami 6 innych krajów p. Dyrektor dr Konrad Witek wziął udział w panelu dotyczącym aktywności krajów członkowskich w zapobieganiu i reagowaniu nadużyciom seksualnym. Przedstawił dorobek i działania Instytutu realizowane w ramach współpracy z WHO. Miał okazje również wymienić swoje doświadczenia i poglądy z kluczowymi uczestnikami, takimi jak chociażby Pani dr Gaya Gamhewage, Director, Prevention & Response to Sexual Misconduct w WHO.

Te zagadnienia i relacje z ekspertami z całego świata są dla nas wszystkich niezwykle motywujące. Zwłaszcza w kontekście realizowanych przez Instytut Sportu projektów masowych, takich jak chociażby Szkolny Klub Sportowy, czy Akademia Trenerska.