PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU SPORTU – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W 2022 ROKU

 

 1. Łukasz Rydzik, Mateusz Mardyła , Zbigniew Obmiński, Magdalena Więcek, Marcin Maciejczyk, Wojciech Czarny, Jarosław Jaszczur-Nowicki, Tadeusz Ambroży  Acid–Base Balance, Blood Gases Saturation, and Technical Tactical Skills in Kickboxing Bouts According to K1 Rules. 2022; vol. 11 (1); DOI: 10.3390/biology11010065; ISSN: 2079-7737
 1. Czuba, M.; Płoszczyca, K.; Kaczmarczyk, K.; Langfort, J.; Gajda, R. Chronic Exposure to Normobaric Hypoxia Increases Testosterone Levels and Testosterone/Cortisol Ratio in Cyclists. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 5246. DOI: 10.3390/ijerph19095246; ISSN: 1660-4601

 2. Szymon Price, Szczepan Wiecha, Igor Cieśliński, Daniel Śliż, Przemysław Seweryn Kasiak, Jacek Lach, Grzegorz Gruba, Tomasz Kowalski, Artur Mamcarz Differences between Treadmill and Cycle Ergometer Cardiopulmonary Exercise Testing Results in Triathletes and Their Association with Body Composition and Body Mass Index. 2022; 19(6); DOI: 10.3390/ijerph19063557; ISSN: 1660-4601
 1. Tadeusz Ambroży, Łukasz Rydzik, Zbigniew Obmiński, Michał Spieszny, Antoni Szczepanik, Dorota Ambroży, Joanna Basiaga-Pasternak, Jakub Spieszny, Marta Niewczas, Jarosław Jaszczur-Nowicki Effect of High-Intensity Strength and Endurance Training in the Form of Small Circuits on Changes in Lipid Levels in Men Aged 35–40 Years. 2022; 11 (17); DOI: 10.3390/jcm11175146; ISSN: 2077-0383
 1. Kamila Płoszczyca, Małgorzata Chalimoniuk, Iwona Przybylska, Miłosz Czuba  Effects of Short-Term Phosphate Loading on Aerobic Capacity under Acute Hypoxia in Cyclists: A Randomized, Placebo-Controlled, Crossover Study. 2022; 14(2), 236, DOI: 10.3390/nu14020236, ISSN: 2072-6643
 1. Mateusz Maciejczyk, Anna Zalewska, Małgorzata Gryciuk, Katarzyna Hodun, Miłosz Czuba, Kamila Płoszczyca, Małgorzata Charmas, Jerzy Sadowski, Marcin Baranowski  Effect of Normobaric Hypoxia on Alterations in Redox Homeostasis, Nitrosative Stress, Inflammation, and Lysosomal Function following Acute Physical Exercise. 2022; t.2022, DOI: 10.1155/2022/4048543; ISSN: 1942-0900
 1. Joanna Karolkiewicz, David C. Nieman, Tomasz Cisoń, Joanna Szurkowska, Mirosława Gałęcka, Dariusz Sitkowski, Zbigniew Szygula No effects of a 4-week post-exercise sauna bathing on targeted gut microbiota and intestinal barrier function, and hsCRP in healthy men: a pilot randomized controlled trial. 2022; t. 14; DOI: 10.1186/s13102-022-00497-z; ISSN: 2052-1847
 1. Katarzyna Sochacka, Małgorzata Janusz, Zbigniew Obmiński Sex-related differences in perceptual indices, serum cortisol and blood lactate responses to endurance exertion in competitive male and female athletes in a field setting. 2022; 100(32), DOI: 10.5604/01.3001.0016.1084; ISSN: 1731-0652
 1. Zbigniew Obmiński, Jan Supiński, Łukasz Rydzik, Wojciech J. Cynarski, Mariusz Ozimek, Zbigniew Borysiuk, Wiesław Błach, Tadeusz Ambroży Stress Responses to One-Day Athletic Tournament in Sport Coaches: A Pilot Study. 2022; 11(6); DOI: 10.3390/biology11060828; ISSN: 2079-7737
 1. Blair T Crewther, Anna Pastuszak, Dorota Sadowska, Michał Górski, Christian J Cook The digit ratio (2D:4D) and testosterone co-predict vertical jump performance in athletic boys: Evidence of organizational and activational effects of testosterone on physical fitness. 2022; vol. 251; DOI: 10.1016/j.physbeh.2022.113816; ISSN: 0031-9384
 1. Rębiś K., D. Sadowska, M. Starczewski, A. Klusiewicz: Usefulness of portable device to establish differences in muscle oxygenation between the Wingate test and graded exercise test: effect of gender on anaerobic and aerobic capacity in speed skaters. 2022, 13:809864. doi: 10.3389/fphys.2022.809864 ISSN: 1664-042X
 1. Katarzyna Owczarek, Emilia Waraksa, Ewa Kłodzińska, Yaroslav Zrobok, Mariusz Ozimek, Dominik Rachoń, Błażej Kudłak, Andrzej Wasik, Zofia Mazerska Validated GC–MS method for determination of bisphenol a and its five analogues in dietary and nutritional supplements. 2022; vol. 180; DOI: 10.1016/j.microc.2022.107643; ISSN: 0026-265X