Zasadniczym celem badań diagnostycznych jest ocena poziomu wydolności fizycznej sportowców oraz ocena zmian adaptacyjnych zachodzących pod wpływem treningu. Badania wykonywane są zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i terenowych, w miejscu zgrupowań treningowych. Obejmują one szeroki zakres pomiarów z wykorzystaniem mobilnej aparatury pomiarowej, takich jak spirometrów, analizatorów krwi. W przypadku badań terenowych prowadzone jest także monitorowanie reakcji organizmu na stosowane obciążenia treningowe i przebieg procesu restytucji. Badania diagnostyczne realizowane są na zlecenie związków i klubów sportowych oraz indywidualnych osób (np. sportowców amatorów).