Wykaz jednostek współpracujących z Zespołem Certyfikacji IS-PIB w zakresie oceny technicznej urządzeń w ramach procesów certyfikacji prowadzonych w obszarze akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji


 

Instytut Techniki Górniczej KOMAG Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Instytut Techniki Górniczej KOMAG Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska
(tylko ocena techniczna przez badania/pomiary/oględziny/testy wyposażenia placów zabaw)
ul. Pszczyńska 37
44-101 Gliwice
tel. 32 237 74 10

Jednostka dla Zespołu Certyfikacji ocenia pod względem technicznym tylko wyposażenie placów zabaw wg serii norm PN-EN 1176, nawierzchnie wg PN-EN 1177 i urządzeń plenerowych siłowni wg PN-EN 16630.


Centrum Kontroli Placów Zabaw Sp. z o.o.

Centrum Kontroli Placów Zabaw Sp. z o.o.
(tylko ocena techniczna przez pomiary/oględziny/testy wyposażenia placów zabaw i urządzeń siłowni plenerowych)
Plac Zgody 6A
05-820 Piastów k/ Warszawy
tel. +48 22 300 16 60

Jednostka dla Zespołu Certyfikacji ocenia pod względem technicznym wyposażenie placów zabaw wg serii norm PN-EN 1176 i urządzeń plenerowych siłowni wg normy PN-EN 16630.


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa

       ul. Brzezińska 5/15

       92-103 Łódź

tel.: +48 42 61 63 100

Laboratorium przeprowadza badania wytrzymałości przędzy z których wykonano siatki montowane do bramek, obręczy koszykówki, siatkówki, tenisa etc. Badania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO  2062.