Wykaz jednostek współpracujących z Zespołem Certyfikacji IS-PIB w zakresie oceny technicznej urządzeń w ramach procesów certyfikacji prowadzonych w obszarze akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa

       ul. Brzezińska 5/15

       92-103 Łódź

tel.: +48 42 61 63 100

Laboratorium przeprowadza badania wytrzymałości przędzy z których wykonano siatki montowane do bramek, obręczy koszykówki, siatkówki, tenisa etc. Badania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO  2062.