Wykaz istotnych zmian mających wpływ na proces certyfikacji lub/i bezpieczeństwo certyfikowanych wyrobów: