• Zmienność wskaźników wydolności tlenowej u sportowców dyscyplin wytrzymałościowych.
 • Czynniki warunkujące zdolności wysiłkowe zawodniczek i zawodników kolarstwa.
 •  Przebieg zmian adaptacyjnych w zakresie wydolności tlenowej w warunkach treningu wysokościowego. 
 • Wpływ treningu wysokościowego na reakcje fizjologiczne w warunkach normobarycznej hipoksji.
 • Ocena podatności zawodników na czynnik hipoksyczny.
 • Wpływ treningu i przebywania w różnych warunkach otoczenia na objętość osocza i całkowitą masę hemoglobiny.
 • Genetyczne uwarunkowania zdolności wysiłkowej sportowców.
 • Metabolizm energetyczny i jego rozwój u dzieci i młodzieży.
 • Trafność zastosowania skali postrzegania wysiłku (6-20 Borg RPE) do oszacowania i regulacji intensywności treningu w wybranych dyscyplinach sportu.
 • Charakterystyka wydolności beztlenowej zawodników różnych klas w parakajakarstwie.
 • Ocena wpływu wysiłku fizycznego i zmęczenia na stabilność posturalną ciała.
 • Zastosowanie treningu mięśni oddechowych i specyficznej rozgrzewki mięśni oddechowych u zawodników zimowych konkurencji wytrzymałościowych.
 • Zmęczenie mięśni oddechowych pod wpływem specyficznych wysiłków testowych u sportowców.
 • Zastosowanie pomiarów utlenowania mięśni z wykorzystaniem spektrometrii w bliskiej podczerwieni (NIRS) do diagnostyki wysiłkowej.