Publikacje naukowe 

(22) 569 99 99

1.    Płotka-Wasylka J., Kłodzińska E., Namieśnik J.: Determination of Biogenic Amines in Wine Using Micellar Electrokinetic Chromatography. Journal of Research Analytica, 2017, Vol. 3, iss. 2, s.62-66.
2.    Płotka-Wasylka J., Kłodzińska E., Namieśnik J: Wykorzystanie technik elektromigracyjnych w oznaczaniu amin biogennych w napojach alkoholowych, Analityka 2, 2017, punkty MNiSW: 4.
3.    Parr M.K., Blokland M.H., Liebetrau F., Schmidt A.H., Meijer T., Stanic M., Kwiatkowska D., Waraksa E., Sterk S.S., Distinction of clenbuterol intake from drug or contaminated food of animal orgin in a controlled administration trial – the potential of enantiomeric separation for doping control analysis, Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess 34 (2017) 525-535 , punkty MNiSW: 25
4.    Waraksa E., Marzena Wójtowicz, Dorota Kwiatkowska, Anna Jarek, Jacek Namieśnik: Niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane jako substancje dopingujące w sportach konnych, Analityka 1 (2017) 18-21, punkty MNiSW: 4
5.    M. Konop, J. Czuwara, E. Kłodzińska, A.K. Laskowska, T. Damps, U. Zielenkiewicz, I. Brzozowska, A. Sureda, T. Kowalkowski, L. Rudnicka: Insoluble keratin: novel wound dressing containing silver nanoparticles accelerates full-thickness skin wound healing in diabetic mice, Journal of Investigative Dermatology (Under review).
6.    M. Konop, E. Kłodzińska, A. Laskowska, P. Konieczka, B. Cieślik, E. Waraksa, J. Borowiec, J. Czuwara, L. Rudnicka, M. Ufnal: Application of micellar electrokinetic chromatography for detection of silver nanoparticles released from wound dressing, Electrophoresis (Under review).
7.    M. Konop, J. Czuwara, E. Kłodzińska, A.K. Laskowska, U. Zielenkiewicz, I. Brzozowska, S.F. Nabavi, L. Rudnicka: A novel insoluble keratin dressing accelerates full-thickness skin wound healing in diabetic mice, European Journal of Pharmaceutical Sciences (Under review).
8.    J. Płotka-Wasylka, E. Kłodzińska, Jacek Namieśnik: Derywatyzacja in situ w połączeniu z techniką DLLME-oznaczanie amin biogennych w winach owocowych, Analityka 4 (2017) – w druku.
9.    M. Papageorgiou, D. Lambropoulou,  C. Morrison, E. Kłodzińska, J. Płotka-Wasylka, J. Namieśnik: Occurrence of biogenic amines in different type of foods and beverages characterized by different composition of the matrix: Analytical techniques and challenges, Trends in Analytical Chemistry, 98 (2018) 128-142, punkty MNiSW: 50.
10.    M. Woźniakiewicz, A. Woźniakiewicz, P. M. Nowak, E. Kłodzińska, M. Papageorgiou, V. Simeonov4, J. Płotka-Wasylka, J. Namieśnik: CE-MS and GC-MS as “green” and complementary methods for the analysis of biogenic amines in wine, J. Chromatogr A (w recenzji), punkty MNiSW=35.