Zakres badań naukowych 

Slajd1

Badania naukowe / OFERTA BADAŃ

 • Elektroforetyczne i chromatograficzne metody oznaczania śladowych stężeń pierwiastków toksycznych i związków biologicznie czynnych
 • Wyznaczanie parametrów absorpcyjnych związków biologicznie aktywnych
 • Badanie składu odżywek dla sportowców oraz suplementów diety
 • Oznaczanie substancji biogennych w żywności
 • Badania odżywek i suplementów diety przeznaczonych pod kątem obecności substancji zabronionych w sporcie
 • Oznaczanie metabolitów wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
  w próbkach biologicznych
 • Ocena ładunku powierzchniowego biokoloidów, w tym erytrocytów, mikroorganizmów, nanocząstek srebra
 • Ocena zmiany właściwości powierzchniowych pod wpływem zmieniających się warunków (wysiłek w komorach hipoksyjnych u sportowców, zmiany chorobowe)
 • Elektroforetyczna cena uwalniania srebra z materiałów opatrunkowych (komercyjnie dostępnych i biomateriałów).
 • Oznaczanie metabolitów bakterii jelitowych (kwasy tłuszczowe, trimetyloamina)
  w próbkach biologicznych: surowica/osocze, mocz w eksperymentalnym modelu nadciśnienia tętniczego

Oferta badań w Zakładzie Chemii Analitycznej i Analiz Instrumentalnych

Dla większości sportowców stosowanie odżywek jest ważnym, często wręcz magicznym czynnikiem prowadzącym do sukcesu sportowego. Przy stosowaniu odżywek celem nadrzędnym jest troska o zdrowie sportowca, dlatego stosowane suplementy powinny być bezpieczne, skuteczne i dozwolone w sporcie. Odżywki dla sportowców są grupą produktów szczególnie mało przebadaną pod względem efektów ubocznych, dlatego przy ich stosowaniu należy zachować dużą ostrożność i umiar. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele produktów skierowanych dla osób aktywnych fizycznie, których działanie nie zostało potwierdzone rzetelnie przeprowadzonymi badaniami naukowymi. Ponadto odżywki mogą zawierać niedozwolone w sporcie substancje i stosowanie ich niesie ze sobą ryzyko dyskwalifikacji.

Wychodząc naprzeciw  potrzebom sportowców przedstawiamy ofertę badań dotyczącą:

 1. Analiza składu odżywek i suplementów diety stosowanych między innymi jako „spalacze tłuszczu”, odżywki przedtreningowe na obecność niedeklarowanych substancji
  i zanieczyszczeń w różnych matrycach (postaciach), w tym:
 2. Sterydów anaboliczno-andogennych: testosteron, nandrolon, trenbolon, metanabol, stanazolol w:
 • zastrzykach,
 • tabletkach,
 • kapsułkach,
 • lingwetkach podjęzykowych,
 • plastrach,
 • maściach
 1. stymulantów: kofeina, efedryna, metyloheksanamina (DMAA)
 1. Oznaczanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i trimetyloaminy w próbkach krwi pobranych od sportowców – ocena stanu zdrowia pod kątem wystąpienia chorób naczyniowo-sercowych.
 2. Wykonywanie zleceń dla policji i prokuratury z zakresu analizy substancji narkotycznych i psychotropowych oraz innych biologicznie aktywnych w różnych matrycach- uprawnienia biegłego sądowego.