Wyposażenie analityczne 

Elektroforeza kapilarna, model 7100, Agilent Technologies wyposażona w detektor UV-VIS z matrycą diodową. Możliwość pracy w trybie: kapilarnej elektroforezy strefowej (CZE), Micelarnej Chromatografii Elektrokinetycznej (MEKC), ogniskowania izoelektrycznego  (CIEF) oraz elektrochromatografii (CEC).

Elektroforeza kapilarna, model CE G1600AX, Agilent Technologies wyposażona w detektor UV-VIS z matrycą diodową. Możliwość pracy w trybie: kapilarnej elektroforezy strefowej (CZE), Micelarnej Chromatografii Elektrokinetycznej (MEKC), ogniskowania izoelektrycznego  (CIEF) oraz elektrochrmatografii (CEC).
 

1


Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym (GC/MS), Agilent Technologies – analiza lotnych związków zarówno mało jak i wielkocząsteczkowych, w tym stymulantów, narkotyków i farmaceutyków.
 

2


Spektrofotometr UV-Vis/NIR firmy Agilent
Cary 300 firmy Agilent Technologies jest dwuwiązkowym spektrofotometrem UV-Vis. Cała gama różnorodnych akcesoriów zapewnia najszersze i najbardziej wszechstronne rozwiązania pomiarowe. Cary 300 dostarcza wyniki, którym można zaufać. Dodatkowy premonochromator sprawia, iż urządzenie oprócz tradycyjnych próbek idealnie sprawdza się do pomiaru bardzo mętnych substancji biologicznych oraz silnie absorbujących ciał stałych.
 

3

 

Spektrofotometr fluorescencyjny Cary Eclipse firmy Agilent
Cary Eclipse to spektrofotometr dedykowany do pomiarów fluorescencji, fosforescencji, chemiluminescencji oraz bioluminescencji. Źródłem promieniowania jest unikalna ksenonowa lampa błyskowa. Emituje ona impulsy niezakłócane światłem zewnętrznym tylko w czasie trwania pomiaru dzięki czemu nie powoduje fotodegradacji próbki.
 

4

 

Zetasizer Nano ZS firmy MALVERN
Rodzina Zetasizer Nano to grupa urządzeń służących do charakteryzacji takich materiałów jak nanocząstki, koloidy, białka, liposomy czy mikroemulsje. Urządzenia te wykorzystują uznane, szeroko stosowane techniki, takie jak: dynamiczne rozpraszanie światła, elektroforetyczne rozpraszanie światła i statyczne rozpraszanie światła do pełnej analizy układów rozproszonych o wymiarach nanometrycznych.
 

5


Młynek do mielenia/rozdrabniania/homogenizacji "trudnych" próbek – młynek kriogeniczny firmy Spex

6
 
Wiele analitycznych próbek, ze względu na swoje własności fizykochemiczne lub też lotność niektórych frakcji  trudno jest zmielić tradycyjnymi młynkami w temperaturze pokojowej. Próbki biologiczne (np. kości, włosy, zęby, skóra), przygotowywane pod kątem analizy DNA (np. w laboratoriach kryminalistycznych lub medycyny sądowej), są próbkami trudnymi do sproszkowania, szczególnie gdy jest to świeży materiał analityczny. Doskonale nadaje się do proszkowania/miksowania/homogenizacji:

- produktów spożywczych, pasz, karm, itp.
- materiałów roślinnych (ziarna, liście/nać, korzenie, łodygi, nasiona oleiste, źdźbła zbóż, bulwy roślin, itp.)
- próbek biologicznych (kości, włosy, zęby, paznokcie, skóra, tkanki zwierzęce i     

ludzkie, chrząstki, łuski, itp.)
- polimerów, gumy, kauczuku, silikonów, tworzyw sztucznych, teflonu, itp.
- materiałów włókienniczych, tkanin, bawełny, waty, itp.
- drewna, węgla, wosku, parafin, żywic, klejów, farb, itp.
- szlamu, mułu, odpadów komunalnych, polietylenu, polipropylenu, folii, itp.
- preform, nakrętek i butelek PET

7

 

eVol – automatyczna strzykawka do chromatografii

Typowe aplikacje dla systemu eVol®:

  • Przygotowywanie wzorców kalibracyjnych
  • Dodatki wzorca
  • Precyzyjne dozowanie roztworów niewodnych
  • Rozcieńczanie próbek

 

Wirówka CappRondo clinical

Wirówka CappRondo clinical jest doskonałym urządzeniem do rozdzielania krwi; zapewnia prędkość 6 500 rpm, co odpowiada sile wirowania 3 684 g. Rotor wirówki pozwala na umieszczenie sześciu naczyń o pojemności 15 ml. Dodatkowe adaptery umożliwiają stosowanie mniejszych naczyń: 1,5 ml, 2 ml, 5 ml, 7 ml i 10 ml. Wirówka jest w pełni kompatybilna z większością standardowych naczyń.

8

 

EKSTRAKTORY / homogenizator
Ekstraktor MiniG 1600

9
 
•    Urządzenie wykorzystuje ruch platformy w płaszczyźnie pionowej
 
•    Możliwość umieszczenia naczyń o różnych objętościach, w tym:

  • 6 x 50ml
  • 12 x 15ml
  • 48 x 5ml
  • 48 x 2ml
  • 2 x płytka 96-stanowiskowa

•    Wbudowany panel sterowania
 
•    Cyfrowy wyświetlacz umożliwiający odczyt czasu (min:sec) i prędkości ruchu platformy
 
•    Możliwość zmiany prędkości w zakresie: 500-1500 uderzeń/minutę
 
•    Ustawienie czasu w krokach co 5s, maksymalnie 10 minut
 
•    Uniwersalny uchwyt umożliwiający umieszczenie naczyń o różnych wysokościach (w zestawie z urządzeniem)
 
•    Blokada bezpieczeństwa oraz cylinder pneumatyczny zapewniające bezpieczne używanie urządzenia
 
•    Możliwość obserwacji próbki przez okienko znajdujące się w przykrywie

 

 

 

System SPE - do filtracji i ekstrakcji do fazy stałej. Idealne do szybkiej obróbki próbek.

Metoda ekstrakcji nielotnych substancji z cieczy, szczególnie z wody, w układzie ciecz - ciało stałe (ang. Solid Phase Extraction, SPE) jest wygodną metodą ekstrakcji i zatężania próbek.  W porównaniu z alternatywną ekstrakcją ciecz-ciecz SPE zużywa znacznie mniej rozpuszczalników, jest mniej czasochłonna i możliwa do przeprowadzenia przy użyciu prostej aparatury. Każde stanowisko jest wyposażone w zawór i może zostać opróżnione osobno lub też jednocześnie z innymi stanowiskami. Wszystkie zawory posiadają złącze typu Luer, co umożliwia filtrację przy użyciu filtrów do strzykawek lub podłączenie strzykawek jednorazowych.

10

 

Blok grzewczy DigiPREP firmy SCP Science

Blok grzewczy DigiPREP wykonany jest z grafitu pokrytego teflonem, co zapewnia odporność urządzenia na wszelkiego typu czynniki korozyjne, a tym samym zapewnia długoletnią pracę z urządzeniem.

System wyposażony jest w sondę temperaturową, która umożliwia kontrolę temperatury próbki, a nie płyty grzejnej (jak w przypadku tradycyjnych płyt grzejnych). Rozkład temperatury w każdym miejscu bloku grzewczego jest równomierny. Blok grzewczy wyposażony jest w kontroler temperatury. Może on być wbudowany w urządzeniu (DigiPREP MINI) lub funkcjonować jako urządzenie zewnętrzne. Kontroler posiadający cyfrowy wyświetlacz umożliwia utworzenie i zapamiętanie 12 różnych programów temperaturowych, składających się z kilku kroków. Na ekranie możliwa jest również obserwacja graficznego zapisu zmian temperatury. Urządzenia DigiPREP posiadają również zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej temperatury (180⁰C).

Urządzenia posiadają port USB umożliwiający przekazywanie danych na komputer i rejestrację szczegółowych raportów, wymaganych podczas auditu.

11


Waga analityczna firmy Radwag

12  13