Współpraca naukowa 
  • Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Politechnika Gdańska
  • Zakład Fizjologii Eksperymentalnej i Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa
  • Zakład Chemii Analitycznej, Pracownia Chemii Sądowej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej , Wydział Farmacji, Collegium Medicum, Bydgoszcz