Efektem prowadzonych w Zakładzie Fizjologii prac naukowych jest między innymi opracowanie nowych metod badawczych i wdrożenie ich do praktyki sportowej. W Zakładzie Fizjologii wdrożono do diagnostyki wysiłkowej, pierwszy raz w Polsce, dwie podstawowe metody oceny wydolności fizycznej: test wydolności beztlenowej (Wingate) oraz test progu przemian beztlenowych (PPA). Jako pierwsi opracowaliśmy test mocy krytycznej osad wioślarskich w warunkach naturalnych oraz na ergometrze wioślarskim, a także metodę pośredniego określania maksymalnego poboru tlenu u wioślarzy.

Przykładem prac wdrożeniowych wykonanych dla potrzeb związków sportowych są między innymi:

 • Diagnostyka specyficznych zdolności wysiłkowych zawodników kajakarstwa i wioślarstwa uczestniczących w programie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich.
 • Nieinwazyjna metoda optymalizacji obciążeń wysiłkowych w treningu wioślarskim.
 • Zastosowanie metody wyznaczania maksymalnej równowagi mleczanowej do kontroli procesu treningowego w łyżwiarstwie szybkim.
 • Zastosowanie metody wyznaczania indywidualnego progu beztlenowego do kontroli procesu treningowego kajakarzy.
 • Przydatność testu Conconiego w ocenie efektów treningowych kajakarzy.
 • Optymalizacja taktyki rozgrywania wyścigu kajakarskiego.
 • Określenie czynników determinujących sukcesy sportowe w sprincie kajakowym.
 • Fizjologiczna weryfikacja wybranych metod treningowych stosowanych w wioślarstwie.
 • Optymalizacja obciążeń wysiłkowych u wioślarzy w podokresie bezpośredniego przygotowania startowego.
 • Kompleksowa metoda oceny zdolności wysiłkowej i analizy techniki biegu narciarzy biegaczy w warunkach naturalnych.
 • Diagnostyka stanu czynnościowego mięśni oddechowych pod kątem zaleceń do treningu mięśni oddechowych wraz z kontrolą efektów tego typu treningu.
 • Zastosowanie pomiarów utlenowania mięśni w ocenie kontroli efektów treningowych w wybranych dyscyplinach sportowych (wioślarstwo, podnoszenie ciężarów i łyżwiarstwo szybkie).