Wnioski odpowiednie dla żądanego rodzaju certyfikatu:

  • Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu zgodnie z programem PRZCIS-1 (wniosek umożliwia opcję przeprowadzenia certyfikacji wyrobu zgodnie z zakresem akredytacji AC 074):

Wniosek_wersja_doc

Wniosek_wersja_pdf

 

Wniosek o wydanie certyfikatu zgodności z normami krajowymi, międzynarodowymi, dokumentami normatywnymi oraz normami lub dyrektywami organizacji regionalnych. Zasady wydawania certyfikatów, spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065.

  • Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu zgodnie z programem PRZCIS-B w zakresie znaku bezpieczeństwa B18:

Wniosek_PRZCIS-B_wersja_doc

Zasady wydawania certyfikatów przez Instytutu Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065. Program certyfikacji  potwierdza zgodność z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa wyrobu. Wydawane certyfikaty posiadają znak B18, który identyfikuje certyfikaty wydane przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. System powstał w wyniku porozumienia jednostek certyfikujących w sprawie znaku B. Do wniosku zgodnego z programem PRZCIS-B należy dołączyć kwestionariusz oceny dostawcy: