ROZPRAWY HABILITACYJNE I DOKTORSKIE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU SPORTUHABILITACJE

1.    Andrzej Wit:
Zagadnienia regulacji w procesie rozwoju siły mięśniowej na przykładzie zawodników uprawiających podnoszenie ciężarów. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Studia i Monografie, Warszawa 1981.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (1982).

2.    Barbara Raczyńska:
Zmiany hormonalne w surowicy krwi bliźniąt mono- i dizygotycznych w przebiegu dojrzewania płciowego. Biol Sport, 1991, Vol. 8, Suppl. 4.
Akademia Medyczna w Białymstoku (1994).

3.    Grażyna Lutosławska:
Metaboliczne reakcje na wysiłki wykonywane różnymi grupami mięśni przez kobiety i mężczyzn o wysokim stopniu wytrenowania. Biol Sport, 1993, Vol. 10, Suppl. 5.
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (1995).

4.    Benedykt H. Opaszowski:
Czynniki wpływające na obwodowe stężenie hormonu wzrostu (GH) w warunkach wysiłku fizycznego. Instytut Sportu, Warszawa 2001.
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (2003).

5.    Krzysztof Buśko:
Analiza wpływu programów treningu o różnej strukturze intensywności na siłę i moc maksymalną mięśni kończyn dolnych człowieka. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Studia i monografie, Warszawa 2006.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (2007).

6.    Jan Gajewski:
Wpływ wybranych form wysiłku fizycznego na posturalne drżenie fizjologiczne kończyny górnej człowieka. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Studia i monografie, Warszawa 2007.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (2009).

7.    Andrzej Klusiewicz:
Fizjologiczna ocena adaptacji do wysiłków o charakterze tlenowym u kobiet i mężczyzn o wysokim stopniu wytrenowania. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2009.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (2010).

8.   Jadwiga Malczewska-Lenczowska:
Stan odżywienia żelazem i jego ocena w warunkach dużej aktywności fizycznej.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (2014).DOKTORATY

1.    Grażyna Pawlak:
Społeczne wzory karier sportowych szermierzy, członków kadry narodowej w latach 1962-1972.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (1978).
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wohl.

2.    Łukasz Pruski:
Systemowy aspekt kształcenia programowanego w zakresie podstawowych przedmiotów technicznych.
Politechnika Warszawska. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Zakład Teorii
Maszyn i Mechanizmów (1978).
Promotor: prof. dr Jan Oderfeld.

3.    Ewa Korzeniowska:
Psychologiczne determinanty sukcesu w sporcie motocyklowym.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (1980).
Promotor: doc. dr hab. Maria Geblewicz.

4.    Danuta Straszyńska-Kossek:
Analiza kinematyki biegu kobiet na dystansie 100 metrów.
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1980).
Promotor: prof. dr hab. Zdobysław Stawczyk.

5.    Ryszard Zdanowicz:
Udział niektórych hormonów oraz czynników fizjologicznych i biochemicznych w adaptacji do wysiłków o różnej intensywności.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (1980).
Promotor: doc. dr hab. Ireneusz Malarecki.

6.    Andrzej Komor:
Próba matematycznej optymalizacji wyczynowych technik ruchu w podnoszeniu ciężarów.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (1981).
Promotor: doc. dr hab. inż. Janusz Morawski.

7.    Alicja Gorący:
Próba analizy poziomu poznawczo-umysłowego sportowców wysoko kwalifikowanych z uwzględnieniem różnic indywidualnych.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (1982).
Promotor: doc. dr hab. Erazm Wasilewski.

8.    Danuta Żyto-Sitkiewicz:
Osobowościowe wyznaczniki sukcesu sportowego (na przykładzie sportów walki).
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (1982).
Promotor: doc. dr hab. Erazm Wasilewski.

9.    Stanisław Furdal:
Analizy modelowe wyników w dziesięcioboju.
Instytut Nauk Biologicznych, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (1985).
Promotor: prof. dr hab. Maciej Skład.

10.    Ewa Nalewajko:
Efektywność organizacji a oczekiwania zewnętrzne. Próba oceny terenowego organu władzy i administracji państwowej.
Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (1985).
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Doktór.

11.    Andrzej Żmudzki:
Poziom reaktywności a powodzenie w trakcie startu u zawodników w podnoszeniu ciężarów.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (1985).
Promotor: doc. dr hab. Jan Terelak.

12.    Grażyna Mickiewicz-Zawadzka:
Testy fizjologicznej oceny zdolności wysiłkowej zawodników uprawiających judo.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (1986).
Promotor: prof. dr hab. Irena Wojcieszak.

13.    Leszek Iskra:
Analiza dynamiczna aktywnego zawieszenia inercyjnego zastosowanego w pojeździe samochodowym.
Instytut Pojazdów, Politechnika Warszawska (1987).
Promotor: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kamiński.

14.    Roman Pękalski:
Modelowanie i badania symulacyjne systemu: zawodnik-łuk-strzała.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (1987).
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Fidelus.

15.    Anna Dąbrowska:
Metody identyfikacji wybranych parametrów układu ruchu człowieka na przykładzie stawu łokciowego.
Wydział Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska (1988).
Promotor: doc. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior.

16.    Adam Krogulski:
Przebieg powysiłkowych zmian w poziomie androgenów i kortyzolu u zawodników różnych dyscyplin sportowych.
Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (1988).
Promotor: doc. dr hab. Janina Łukaszewska.

17.    Grzegorz Bartosiewicz:
Biomechaniczna analiza możliwości siłowo-szybkościowych kończyn dolnych i tułowia człowieka.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (1989).
Promotor: doc. dr hab. Andrzej Wit.

18.    Katarzyna Lerczak:
Wpływ długotrwałego wysiłku na stężenie we krwi i wydalanie z moczem pozabiałkowych związków azotowych u szczura.
Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Białymstoku (1989).
Promotor: prof. dr hab. Jan Górski.

19.    Jacenty Wojczuk:
Czynniki fizjologiczne wpływające na zdolność do wykonywania wysiłków krótkotrwałych o maksymalnej mocy.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (1989).
Promotor: prof. dr hab. Irena Wojcieszak.

20.    Waldemar Sikorski:
Struktura walki judo a skuteczność programów treningowych.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (1989).
Promotor: prof. dr hab. Maciej Skład.

21.    Zbigniew Obmiński:
Zmiany biologiczne czynnej frakcji kortyzolu po wysiłku u sportowców.
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie (1990).
Promotor: prof. dr hab. Romuald Stupnicki.

22.    Gizela Bartczak:
Strategie oceniania ludzi przy przyznawaniu nagród i kar.
Zakład Psychologii PAN w Warszawie (1991).
Promotor: doc. dr hab. Tadeusz Tyszka.

23.    Elżbieta Hübner-Woźniak:
Wpływ różnych form treningu fizycznego na przebieg zmian wybranych parametrów biochemicznych we krwi sportowców wyczynowych.
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie (1991).
Promotor: prof. dr hab. med. Witold Sendecki.

24.    Marta Zalewska:
Czynniki warunkujące osiąganie wysokich wyników sportowych w siedmioboju lekkoatletycznym.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (1991).
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Socha.

25.    Jerzy Eliasz:
Ocena wpływu wybranych czynników somatycznych i cech motorycznych piłkarzy ręcznych na prędkość lotu piłki.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (1995).
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wit.

26.    Andrzej Klusiewicz:
Ocena wydolności fizycznej zawodników i zawodniczek wioślarstwa w Polsce.
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1996).
Promotor: prof. dr hab. med. Jerzy Faff.

27.    Krystyna Burkhard-Jagodzińska:
Metaboliczne aspekty treningu dziewcząt w okresie okołopokwitaniowym.
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie (1997).
Promotor: prof. dr hab. med. Krystyna Nazar.

28.    Jan Gajewski:
Ilościowa ocena powysiłkowych zmian drżenia fizjologicznego.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie (1997).
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wit.

29.    Jadwiga Malczewska:
Częstość występowania niedoboru żelaza a sposób żywienia młodzieży obciążonej dużym wysiłkiem fizycznym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół mistrzostwa sportowego.
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie (1997).
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Raczyński.

30.    Jolanta Kozera:
Wpływ wieku oraz treningu sportowego na parametry krótkoczasowej analizy zmienności rytmu serca.
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej z Klinikami w Warszawie (1999).
Promotor: prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński.

31.    Maria Ładyga:
Zmiany wydolności fizycznej związane z wiekiem u byłych sportowców wyczynowych w dyscyplinach siłowo-wytrzymałościowych.
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie (2000).
Promotor: prof. dr hab. med. Jerzy Faff.

32.    Dariusz Sitkowski:
Zmiany wydolności fizycznej kajakarzy od młodzika do seniora.
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (2000).
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Grucza.

33.    Dorota Kwiatkowska:
Profil steroidowy sportowców polskich.
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie (2004).
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Grucza.

34.    Andrzej Pokrywka:
Środki dopingujące z grupy narkotyków w moczu sportowców polskich w latach 1998-2004.
Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna w Warszawie (2006).
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Grucza.

35.    Paweł Kaliszewski:
Udział ligazy ubikwitynowej Rsp5 w regulacji syntezy lipidów u drożdży Saccharomyces cerevisiae.
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (2008).
Promotor: prof. dr hab. Teresa Żołądek.

36.    Damian Gorczyca:
Wyznaczanie izotopowego profilu steroidowego ludzi za pomocą izotopowej spektrometrii mas sprzężonej z komorą spalania i chromatografem gazowym.
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski (2011).
Promotor: prof. dr hab. Ewa Bulska.

37.    Konrad Witek
Profil lipidowy w surowicy krwi siatkarzy w różnych okresach procesu treningowego.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (2013).
Promotor: dr hab. Elżbieta Hϋbner-Woźniak, prof. AWF

38.    Piotr Żmijewski
Wybrane wskaźniki zdrowia u kobiet po 55 roku życia uczestniczących w zorganizowanej aktywności fizycznej.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (2013).
Promotor:  dr hab. Krzysztof Mazurek, prof. AWF

39.    Piotr Mieczysław Chołbiński
Ligaza ubikwitylowa Rsp5 u drożdży: dynamika subkomórkowa i wpływ na metabolizm tRNA.
Polska Akademia Nauk (2009)
Promotor: prof. dr hab. Teresa Żołądek

40.   Joanna Magda Orysiak
Występowanie polimorficznych wariantów genów ACE i ACTN3 u polskich sportowców.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (2014)
Promotor: dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. nadzw.

41.   Joanna Mazur-Różycka
Oddziaływanie zmęczenia na charakterystyki drżenia fizjologicznego i odruchu Hoffmanna.
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (2016)
Promotor: dr hab. inż. Jan Gajewski, prof. nadzw.