Publikacje zawarte w czasopismach


IA. Recenzowane czasopisma z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej


 • Buśko K., Madej A., Mastalerz A., Urbanik Cz.: Changes of muscle torque after sprint and endurance training performed on the cycle ergometer. Biol. Sport 2008, 25, 275-294.
 • Klusiewicz A.: Characteristics of the inspiratory muscle strength bin the well-trained male and female athletes. Biol. Sport 2008, 25, 13-22.
 • Klusiewicz A., Borkowski L., Zdanowicz R., Boros P., Wesołowski S.: The inspiratory muscle training in elite rowers. J. Sports Med. Phys. Fitness 2008, 48,279-284.
 • Ładyga M., Faff J., Burkhard-Jagodzińska K.: Age-related decrease of the indices of aerobic capacity in the former elite rowers and kayakers. Biol.Sport 2008, 25, 245-261.
 • Mroczkowska H.: Self- image as a performer in perception of the steroid „beneficiaries”. Biol. Sport 2008, 25, 167-176.IB. Publikacje w innych recenzowanych czasopismach zagranicznych lub polskich

 • Buśko K., Nowak A.: Changes of maximal muscle torque and maximal power output of lower extremities in male judoists during training. Hum. Mov. 2008, 9, 111-115.
 • Gajewski J., Jarosiewicz B.: Post-exercise decrease in handrip force following a single training session in male and female climbers. Hum. Mov. 2008, 9, 121-123.
 • Karpiłowski B., Nosarzewski Z.: Normy z dziedziny turystyki. Wiadomości PKN. Normalizacja 2008, 6, 52-54.
 • Ładyga M. Podstawy genetyki dla nauk o sporcie. Sport Wyczyn. 2008, 4/6, 173-184.
 • Malczewska-Lenczowska J.: Praktyczna wiedza o żywieniu sportowców. Sport Wyczyn. 2008, 10/12, 186-208.
 • Mroczkowska H., Kownacka I., Obmiński Z.: Study of the indicators of social aggressiveness in competitors practising combat sports. Badania nad wskaźnikami agresywności społecznej wśród zawodników uprawiających sporty walki. Pol. J. Sport Tourism 2008, 15, 158-161, 162-165.
 • Nosarzewski Z., Karpiłowski B.: Polska Norma dla nawierzchni sportowych w obiektach zamkniętych. Podłoga 2008, 5, 31-33.
 • Obmiński Z.: Blood cortisol responses to pre-competition stress in athletes: sex-related differences. Res. Yearbook 2008, 14, 103-108.
 • Obmiński Z., Borkowski L., Starczewska-Czapowska J.: Stężenia mleczanu we krwi po walkach judo u zawodników i zawodniczek. Różnice między płciami. Med. Sportowa 2008, 24, 171-176.
 • Obmiński J., Eliasz J., Rojek J.: Saliva as a marker of competition stress in male handball players. Res. Yearbook 2008, 14, 32-36.
 • Obmiński Z., Karpiłowski B., Wiśniewska K.: Poziom kortyzolu i testosteronu w surowicy krwi oraz zdolności psychomotoryczne u bokserów w czasie laboratoryjnej próby na worku bokserskim. Med. Sportowa 2008, 24, 11-20.
 • Obmiński Z., Klusiewicz A.: Odpowiedź kortyzolu we krwi na wysiłek laboratoryjny i na przedstartowy stres u zawodników pływania wysokiej klasy. Med. Sportowa 2008, 24, 373-378.
 • Obmiński Z., Ładyga M., Witek K.: Odpowiedź kory nadnerczy na laboratoryjne maksymalne testy wysiłkowe u sportowców uprawiających wytrzymałościowe dyscypliny sportu. Med. Sportowa 2008, 24, 67-72.
 • Obmiński Z., Wiśniewska K.: Fluctuations of resting blood hormones levels and athletic performance in Olympic male weightlifters over a training period. Res. Yearbook 2008, 14, 99-102.
 • Opaszowski B.H.: Doping – a dilemma of the modern sport. Doping – dylematem współczesnego sportu. Pol. J. Sport Tourism 2008, 15, 93-96, 97-101.
 • Piłkowski S., Pokrywka A., Mamcarz A.: Niedozwolone wspomaganie farmakologiczne w sporcie a układ sercowo-naczyniowy. Kardiol. Pol. 2008, 66, 91-98.
 • Sitkowski D.: Anaerobic threshold in canoeists during specific physical exertion on water or canoe ergometer. Próg beztlenowy u kanadyjkarzy podczas specyficznego wysiłku na wodzie i na ergometrze kajakowym. Pol. J. Sport Tourism 2008, 15, 166-169, 170-173.
 • Sitkowski D.: Odnowa i przetrenowanie w interdyscyplinarnej perspektywie. Sport Wyczyn. 2008, 10/12, 177-185.
 • Tszyrsznic W., Wejman D., Krawczyk W., Balcerzak M.: Benzodiazepiny – leki i środki psychotropowe. Badania płynów fizjologicznych. Analityka 2008, 2, 4-10.IC. Streszczenia i komunikaty zjazdowe

 • Anioł-Strzyżewska K., Burkhard-Jagodzińska K., Szczypaczewska M., Kaczmarek I., Szczepańska B., Lerczak K., Karpiłowski B.: Wpływ specjalistycznego treningu wioślarskiego na zmiany morfologii i biochemii krwi żylnej uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. W: Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Warszawa, 10-12.10.2008, Warszawa, 26.
 • Boraczyński M., Boraczyński T., Zdanowicz R.: Wpływ treningu na poziom wydolności beztlenowej piłkarzy noznych w rocznym cyklu treningowym. W: XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. Spała, 24-26.11.2008 (streszczenie CD).
 • Burkhard-Jagodzińska K., Szczypaczewska M., Anioł-Strzyżewska K., Karpiłowski B., Kaczmarek I.: Zmiany elektrokardiograficzne u wioślarzy w wieku 14–19 lat obserwowane w rocznym cyklu treningowym. W: II Konferencja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK – III Olimpijskiego Dnia Kardiologii w Centrum Olimpijskim PKOl. Kardioprofil 2008, 6: 455.
 • Buśko K.: Changes of power-velocity relationship in volleyball players during the one years training. Acta Bioengin. Biomech. 2008, 10 (Suppl.1), 71.
 • Buśko K., Nowak A.: Changes of maximal muscle torque and maximal power output of lower extremities in male judoists during training. Acta Bioengin. Biomech. 2008, 10 (Suppl.1), 74.
 • Gorczyca D., Kwiatkowska D., Pokrywka A., Jaźwiec R.: Dwoista natura selektywnych modulatorów receptorów androgennych (SARMs-niesteroidowych androgenów) i specyficznych substancji steroidowych. W: VIII Konferencja chromatograficzna: Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej. Łódź 2008, 46. Politechnika Łódzka. Wydział Chemiczny. Instytut Chemii ogólnej i Ekologicznej.
 • Lerczak K., Obmiński Z., Witek K.: Zmiany wartości wybranych parametrów biochemicznych krwi u zawodniczek i zawodników judo w trakcie 12-to dniowego okresu treningowego na umiarkowanej wysokości. W: Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Warszawa, 10-12.10.2008.
 • Lerczak K., Witek K., Borkowski L., Obmiński Z., Lozano R.: Zmiany wybranych parametrów krwi u czołowego zawodnika siatkówki po teście laboratoryjnym, treningu oraz meczu. W: Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Warszawa, 10-12.10.2008.
 • Piłkowski S.M., Pokrywka A., Kwiatkowska D., Mamcarz A.: Cardiological medicines: allowed and prohibited pharmacological helping for athletes. W: Ehrlich II –2nd World Conference on Magic Bullets. Abstract Book. Nürnberg, Germany 2008, A-255.
 • Piłkowski S.M., Pokrywka A., Kwiatkowska D., Mamcarz A.: Dozwolone i niedozwolone wspomaganie lekami kardiologicznymi u sportowców kwalifikowanych. W: II Konferencja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK – III Olimpijskiego Dnia Kardiologii w Centrum Olimpijskim PKOl. Kardioprofil 2008, 6: 456.
 • Szczepańska B., Malczewska J.: Ocena sposobu żywienia dziewcząt z warszawskiego gimnazjum sportowego. Energia i wybrane składniki pokarmowe. W: Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Warszawa, 10-12.10.2008, Warszawa, 20-21.
 • Szczepańska B., Malczewska J.: Ocena sposobu żywienia dziewcząt z warszawskiego gimnazjum sportowego. Składniki mineralne. W: Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Warszawa, 10-12.10.2008, Warszawa, 21.
 • Szczypaczewska M., Chrostowski K., Burchard-Jagodzińska K., Anioł-Strzyżewska K.: Przerost lewej komory serca u sportowców: próba rozróżnienia między fizjologicznym a patologicznym przerostem. W: II Konferencja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK – III Olimpijskiego Dnia Kardiologii w Centrum Olimpijskim PKOl. Kardioprofil 2008, 6: 455.Monografie naukowe, podręczniki akademickie


IIA. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

 • Jaźwiec R., Kwiatkowska D., Pokrywka A., Stańczyk D.: Use of porous graphite packed columns in analysis of doping control samples for glucocorticosteroids. W: Recent ad vances in doping analysis (16). Proceedings of the Manfred Donike Workshop. 26th Cologne Workshop on Dope Analysis. Köln, 24-29.II.2008. Ed. by W. Schänzer et al. Köln 2008, 375-378.IIC. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim

 • Buśko K.: Zmiany maksymalnych momentów sił mięśniowych, mocy kończyn dolnych i wysokości uniesienia środka masy ciała u siatkarzy w rocznym cyklu szkoleniowym. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. T. 5. Red.: A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski. Warszawa 2008, 277-285.
 • Cytowicz-Karpiłowska W., Borys J., Mikułko M., Karpiłowski B.: Zastosowanie testu Weissa w ocenie postępów rehabilitacji dzieci po urazach czaszkowo-mózgowych. W: Rehabilitacja po urazach głowy. Red.: K. Klukowski, J. Talar, J. Domaniecki. Warszawa 2008, 43-48. Studia i Monografie AWF Warszawa.
 • Staniak Z., Karpiłowski B., Buśko K., Nosarzewski Z.: Analiza przydatności pomiarów przyspieszenia lędźwowego odcinka kręgosłupa do oceny skoczności. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. T. 5. Red.: A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski. Warszawa 2008, 272-277.
 • Zdanowicz R., Borkowski L.: Poziom adaptacji wysiłkowej u początkujących i zaawansowanych kolarzy szosowych. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. T. 5. Red.: A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski. Warszawa 2008, 237-241.Ekspertyzy

 • Kwiatkowska D., Malczewska-Lenczowska J., Szczepańska B. Anioł-Strzyżewska K., Obmiński Z.: Zasadność stosowania odżywek przez sportowców podnoszenia ciężarów. Ekspertyza wykonana na zlecenie Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Warszawa 2008.Normy

 • Karpiłowski B.: Weryfikacja i opracowanie polskiej normy PN-EN ISO 12402-6 - Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 6: Kamizelki ratunkowe i środki asekuracyjne specjalnego przeznaczenia - Wymagania bezpieczeństwa i dodatkowe metody badań. Wydawnictwo PKN.
 • Karpiłowski B.: Weryfikacja i opracowanie polskiej normy PN-EN ISO 12402-7 - indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 7: Materiały i komponenty – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Wydawnictwo PKN.
 • Karpiłowski B.: Weryfikacja i opracowanie polskiej normy PN-EN ISO 12402-10 - Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 10: Wybór i zastosowanie indywidualnych urządzeń wypornościowych i innych stosownych urządzeń. Wydawnictwo PKN.
 • Karpiłowski B.: Weryfikacja i opracowanie polskiej normy PN-EN 1078:2000/A1 - Kaski dla rowerzystów, użytkowników deskorolek oraz wrotek. Wydawnictwo PKN.
 • Karpiłowski B.: Weryfikacja i opracowanie polskiej normy PN-EN 1385: 2000/A1 - Kaski do kajakarstwa i sportów wodnych. Wydawnictwo PKN.
 • Karpiłowski B.: Weryfikacja i opracowanie polskiej normy PN-EN 14877 - Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych – Specyfikacja. Wydawnictwo PKN.
 • Karpiłowski B.: Weryfikacja polskiej normy PN-EN 15330-2 - Nawierzchnie terenów sportowych – Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym – Część 2: Specyfikacja nawierzchni mechanicznie igłowanych. Wydawnictwo PKN.
 • Karpiłowski B.: Weryfikacja i opracowanie polskiej normy PN-EN 15312:2008 - Ogólnie dostępny sprzęt do uprawiania wielu dyscyplin sportowych -- Wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa, oraz metody badań. Wydawnictwo PKN.