Publikacje zawarte w czasopismach


I A. Publikacje w czasopismach wyróżnionych z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

Buśko K.: Influence of two high-intensity intermittent training programmes on anaerobic capacity in humans. Biol. Sport 2011, 28, 23-30.

Chrostowski K., Kwiatkowska D., Pokrywka A., Stańczyk D., Wójcikowska-Wójcik B., Grucza R.: Renin-angiotensin-aldosterone system in bodybuilders using supraphysiological doses of anabolic-androgenic steroids. Biol. Sport 2011, 28, 11-17.

Gajewski J., Buśko K., Mazur J., Michalski R.: Application of allometry for determination of strength profile in young female athletes from different sports. Biol. Sport 2011, 28, 239-243.

Klusiewicz A., Faff J., Starczewska-Czapowska J.: Prediction of maximal oxygen uptake from submaximal and maximal exercise on a ski ergometer. Biol. Sport 2011, 28, 31-35.

Mazurek K., Żmijewski P., Czajkowska A. Lutosławska G.: High-sensitivity C-reactive protein, physical fitness and health conditions factors in young adults. Biol. Sport 2011, 28, 227-232.

Michalski R., Wit A., Gajewski J.: Use of artificial neural networks for assessing parameters of gait symmetry. Acta of Bioeng. Biomech. 2011, 13, 65-70.

Mroczkowska H.: Accepted level of risk of doping use in the view of young athletes. Biol. Sport 2011, 28, 183-187.

Obmiński Z., Borkowski L., Sikorski W.: The shot put performance as a marker of explosive strength in polish amateur boxers. Archives of Budo 2011, 3, 171-177.  

Parr M.K., Pokrywka A., Kwiatkowska D., Schänzer W.: Ingestion of designer supplements produced positive doping cases unexpected by the athletes. Biol. Sport 2011, 28, 153-157.

Thevis M., Sigmund G., Gougoulidis V., Beuck S., Schlörer N., Thomas A., Kwiatkowska D., Pokrywka A., Schänzer W.: Screening for benfluorex and its major urinary metabolites in routine doping controls. Anal. Bioanal. Chem. 2011, 401, 543-551.

Thomas A., Höppner S., Geyer H., Schänzer W., Petrou M., Kwiatkowska D., Pokrywka A., Thevis M.: Determination of growth hormone releasing peptides (GHRP) and their major metabolites in human urine for controls by means of liquid chromatography mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem. 2011, 401, 507-516.I B. Publikacje w innych recenzowanych czasopismach zagranicznych lub polskich


Anioł-Strzyżewska K., Starosta W., Sroga W., Sawicki A.: Wpływ wieloletniego treningu połączonego z wykonywaniem ruchów asymetrycznych na kształt kręgosłupa wysoko zaawansowanych wioślarzy. Rocz. Nauk. WSWFiT Białystok 2011, 7, 162-164.

Buśko K., Gajewski J.: Muscle strength and power of elite female and male swimmers. Baltic J. Health Phys. Activity 2011, 3, 13-18.

Czajkowska A., Lutosławska G., Mazurek K., Ambroszkiewicz J., Żmijewski P.: The index of insulin resistance (FIRI) is not associated with plasma homocysteine levels in young, non-obese healthy men and women. Biomed. Hum. Kinetics 2011, 3, 14-17.

Czajkowska A., Lutosławska G., Mazurek K., Ambroszkiewicz J., Żmijewski P.: Zależność między wskaźnikiem oporności insuliny (FIRI) a stężeniem homocysteiny u młodych, zdrowych I szczupłych mężczyzn i kobiet. (The index of insulin resistance (FIRI) is not associated with plasma homocysteine levels in young, non-obese healthy men and women.) Wychow. Fiz. Sport (Phys. Educ. Sport) 2011, 55, 153-156 (157-160).

Grabias A., Tszyrsznic W., Kwiatkowska D., Balcerzak M.: Efedryny – działania lecznicze i dopingujące. Analityka 2011, 1, 48-53.

Klusiewicz A., Cempa W.: Verification of anaerobic threshold indicators for cross-country skiers in natural conditions. (Weryfikacja wskaźników progu beztlenowego u narciarzy biegaczy w warunkach terenowych.) Pol. J. Sport Tourism 2011, 18, 300-303 (304-307).

Kwiatkowska D.: II Międzynarodowe Seminarium Antydopingowe. Analityka 2011, 1, 100-102.

Lewandowska J., Buśko K., Pastuszak A., Boguszewska K.: Somatotype variables related to muscle torque and power in judoists. J. Hum. Kinetics 2011, 30, 21-28.

Lutosławska G., Mazurek K., Kęska A., Czajkowska A., Żmijewski P.: Validity of self-reported dietary intakes in young men and women with different physical activity. Med. Sportiva 2011, 15, 119-124.

Malczewska-Lenczowska J., Szczepańska B., Wajszczyk B., Orysiak J.: Stan odżywienia i sposób żywienia dziewcząt z warszawskiego gimnazjum sportowego. Nutritional status and mode of nutrition among 13-15-year-old girl students from a sports junior high school in Warsaw. Probl. Hig. Epidemiol. 2011, 92, 640-643.

Marek P.: Coaching w procesie doskonalenia. Międzynarodowe seminarium, Kolonia, 24-27.04.2011. Sport Wyczyn. 2011, 2, 139-141.

Mroczkowska H.: Młodzi adepci sportu wobec łamania zakazu dopingu. Sport Wyczyn. 2011, 2, 81-88.

Mroczkowska H.: Perception of risk associated with the doping use among the competitors practicing individual and group sport disciplines. (Postrzeganie zagrożeń związanych ze stosowaniem dopingu w sporcie wśród zawodników uprawiających dyscypliny indywidualne i zespołowe.) Pol. J. Sport Tourism 2011, 18, 122-127 (128-133).

Mroczkowska H.: Przyczyny łamania normy antydopingowej w opinii młodych sportowców. Sport Wyczyn. 2011, 4, 78-86.

Mroczkowska H.: Zawodnik – sprawca czy ofiara kontroli antydopingowej w odbiorze młodych sportowców. (Competitor – an offender or victim of doping control as viewed by young athletes.) Wychow. Fiz. Sport (Phys. Educ. Sport) 2011, 55, 5-9 (11-14).

Nosarzewski Z.: Normy dla producentów i użytkowników sportowego sprzętu rolkowego. Wiad. PKN. Normalizacja 2011, 7, 56-58.

Nosarzewski Z.: Obiekty widowiskowe. Wiad. PKN. Normalizacja 2011, 9, 5-8.

Nosarzewski Z.: Znormalizowany sprzęt treningowy. Wiad. PKN. Normalizacja 2011, 3, 37-39.

Obmiński Z.: Hormonalny i metaboliczny status we krwi u zawodniczek boksu po 4-rundowej walce jako miara stresu. Badanie pilotażowe. (Diagnostic value of the blood hormonal and metabolic status in female boxers following a 4-round matches. Pilotage research.) Med. Sportowa (Pol. J. Sports Med.) 2011, 27, 103-108.

Obmiński Z., Lerczak K., Witek K., Pintera M., Błach W., Szczuka E.: Stężenie mleczanu we krwi oraz perceptualne odpowiedzi (RPE) na sparing oraz oficjalną walkę u zawodników taekwondo. (Blood lactate level and perceptual responses (RPE) to an official fight and to a sparing in male taekwondo contestants). Med. Sportowa (Pol. J. Sports Med.) 2011, 27, 283-287.

Obmiński Z., Ładyga M., Starczewska-Czapowska J., Borkowski L.: Fizjologiczne i biomechaniczne przejawy potreningowej adaptacji do wysiłków u szermierzy (Physiological and biomechanical symptoms of post training adaptation to physical efforts in male fencers). Med. Sportowa (Pol. J. Sports Med.) 2011, 27, 235-2421.

Obmiński Z., Ładyga M., Starczewska-Czapowska J., Borkowski L.: Physiological and biomechanical symptoms of physical adaptation to anaerobic and endurance exercise after 3-month period of increased sport activity in female fencers. J. Combat Sports Martial Arts 2011, 2, 13-18.

Obmiński Z., Mroczkowska H., Kownacka I., Stabno J.: Personality traits and eye-hand co-ordination in less- and more successful young male boxers. J. Combat Sports Martial Arts 2011, 2, 83-89.

Obmiński Z., Opaszowski B.H.: Chwilowe zmiany we krwi wskaźnika anaboliczno-katabolicznego (T/C) po sesji treningowej u młodych zawodników i zawodniczek podnoszenia ciężarów. (Acute changes in blood anabolic-catabolic index (T/C ratio) induced by training session among young male and female weightlifters.) Med. Sportowa (Pol. J. Sports Med.) 2011, 27, 55-59.

Opaszowski B.H., Obmiński Z., Długołęcka B., Jówko E.: Zmiany wydolności beztlenowej oraz reakcji hormonalnych w cyklu treningowym zawodników piłki ręcznej. (The changes in anaerobic capacity and hormonal responses over the training cycle in male handball players.) Med. Sportowa (Pol. J. Sports Med.) 2011, 27, 273-281.

Pokrywka A.: Doping – czy rzeczywiście dotyczy wielu? Kardiologia po Dyplomie. Zeszyt Edukacyjny 2011, 1, 63-68.

Pokrywka A.: WADA – Lista substancji i metod zabronionych w sporcie w 2011 roku – komentarz. Sport Wyczyn. 2011, 1, 95-97.

Pokrywka A., Krysztofiak H., Krzywański J., Smorawiński J.: Leczenie astmy w świetle przepisów antydopingowych. Terapia 2011, 12 (266): 28-30.

Staniak Z., Nosarzewski Z., Karpiłowski B.: Ocena przydatności diagnostycznej trójosiowych pomiarów przyspieszenia łodzi-osady wioślarskiej do analizy techniki ruchu. Sport Wyczyn. 2011, 4, 69-77.

Starosta W., Anioł-Strzyżewska K., Pawłowa-Starosta T., Sroga W.: Wybrane składowe i uwarunkowania „czucia wody” w opinii wioślarzy i kajakarzy Kadry Narodowej Polski. Rocz. Nauk. WSWFiT w Białymstoku 2011, 7, 152-154.

Szczepańska B., Malczewska-Lenczowska J., Wajszczyk B.: Ocena spożycia witamin i składników mineralnych przez dziewczęta z warszawskiego gimnazjum sportowego. Evaluation of nutrition mode of 13-15-year-old girl students from a sports junior high school in Warsaw. Probl. Hig. Epidemiol. 2011, 92, 644-647.

Tomaszewski P., Żmijewski P., Gajewski J., Milde K., Szczepańska B.: Budowa somatyczna 9-letnich chłopców o różnym poziomie sprawności fizycznej. Somatic characteristics of 9-year-old boys with different levels of physical fitness. Pediatr. Endocrinol. Diabetes Metab. 2011, 17, 129-133.


I C. Streszczenia i komunikaty zjazdowe

Anioł-Strzyżewska K., Burkhard-Jagodzińska K., Sitkowski D.: Stan zdrowia młodzieży uprawiającej piłkę siatkową, piłkę ręczną i hokej na lodzie stwierdzony podczas badań w ramach identyfikacji talentów sportowych. W: Medycyna sportowa w grach zespołowych. I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa czasopisma „Medycyna Sportowa”. Warszawa, 1-2.07.2011. Program, streszczenia, informacje. Med. Sportowa 2011, 27, 153.

Anioł-Strzyżewska K., Lerczak K., Burkhard-Jagodzińska K., Szczypaczewska M., Karpiłowski B.: Status spoczynkowy wybranych parametrów morfologicznych i biochemicznych krwi młodych zawodników gier zespołowych. W: Medycyna w sporcie i aktywności fizycznej. XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Bydgoszcz, 13-15.10.2011. Program. Streszczenia. Med. Sportowa 2011, 27, (Suppl 2), 39.

Anioł-Strzyżewska K., Starosta W.: The comparison of influence of specific effort on the cardiovascular system of elite wrestlers (Classic and free style). W: Present and future research in the science of human movement. 12 International Scientific Conference of Sport Kinetics 2011. Cracow, 22-24.09.2011. Conference programme and abstracts. Cracow 2011, 184.

Boraczyński T., Obmiński Z., Boraczyński M., Stasiewicz P., Podstawski R.: Budowa somatyczna i wydolność fizyczna piłkarzy nożnych i siatkarzy w wieku 16-19 lat. W: Medycyna sportowa w grach zespołowych. I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa czasopisma „Medycyna Sportowa”. Warszawa, 1-2.07.2011. Program, streszczenia, informacje. Med. Sportowa 2011, 27, 152.

Burkhard-Jagodzińska K., Anioł-Strzyżewska K., Szczypaczewska M., Kaczmarek I.: Obraz EKG u młodzieży dziewięciu dyscyplin olimpijskich na początku kariery sportowej. W: IV Konferencja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK – V Olimpijski Dzień Kardiologii: Kardioprofil 2011, 9, 63.

Burkhard-Jagodzińska K., Sitkowski D., Anioł-Strzyżewska K., Szczypaczewska M., Kaczmarek I.: Reakcja układu krążenia u utalentowanej młodzieży na trening w wymiarze wyczynowym w grach zespołowych. W: Medycyna w sporcie i aktywności fizycznej. XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Bydgoszcz, 13-15.10.2011. Program. Streszczenia. Med. Sportowa 2011, 27, (Suppl 2), 39-40.

Buśko K., Gajewski J., Mazur J., Michalski R.: Profil siły u młodych sportowców uprawiających różne dyscypliny sportu. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej.
XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Spała, 21-23.11.2011. Streszczenia. Spała 2011.

Buśko K., Lipińska M., Michalski R., Lewandowska J., Pastuszak A.: Changes of power-velocity relationship in female volleyball players. W: New horizons from a world heritage city. 16th Annual Congress of the ECSS. Liverpool, 6-9.07.2011. Book of Abstracts. Liverpool 2011, 441.

Gierlak W., Braksator W., Kuch M., Światowiec A., Król W., Burkhard-Jagodzińska K., Anioł-Strzyżewska K., Szczypaczewska M., Mamcarz A., Krzysztofiak H., Dłużniewski M.: Analiza elektrokardiograficznych kryteriów amplitudowych przerostu lewej komory, w porównaniu z masą mięśnia lewej komory/indeksu masy lewej komory, w wybranej grupie sportowców wyczynowych – doniesienie wstępne. W: IV Konferencja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK – V Olimpijski Dzień Kardiologii: Kardioprofil 2011, 9, 61-62.

Jarek A., Gorczyca D., Turek-Lepa E., Szczepańska Z., Pasik M., Pokrywka A., Kwiatkowska D.: Dopalacze a doping. Identyfikacja substancji z grupy tzw. dopalaczy w aspekcie badań antydopingowych. W: Medycyna w sporcie i aktywności fizycznej. XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Bydgoszcz, 13-15.10.2011. Program. Streszczenia. Med. Sportowa 2011, 27 (Suppl 2), 21.

Kaliszewski P., Chołbiński P., Kończak D., Michalak D., Zalewska Z., Stańczyk D., Wójcikowska-Wójcik B., Burstein M., Kwiatkowska D.: Czy 16α-hydroksyprednizolon jest dobrym wskaźnikiem nadużywania budezonidu u sportowców? – Studium przypadku. W: Medycyna w sporcie i aktywności fizycznej. XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Bydgoszcz, 13-15.10.2011. Program. Streszczenia. Med. Sportowa 2011, 27, (Suppl 2), 21-22.

Kończak D., Kaliszewski P., Kwiatkowska D., Balcerzak M., Pokrywka A.: Identyfikacja substancji zabronionych w moczu koni z wykorzystaniem ekstrakcji do fazy stałej techniki LC-MS/MS. W: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Lublin, 18-22.09.2011. Materiały Zjazdowe. Lublin 2011, 191.

Lewandowska J., Buśko K., Lipińska M., Michalski R., Pastuszak A.: Somatotype variables related to muscle torque and power output in female volleyball players. W: XLIII Konferencja PTA. Streszczenia. Anthropol. Rev. 2011, (Supl. 7), 73.

Lipińska M., Buśko K., Michalski R., Lewandowska J., Pastuszak A.: Changes of jumping skill in female volleyball players. W: New horizons from a world heritage city. 16th Annual Congress of the ECSS. Liverpool, 6-9.07.2011. Book of Abstracts. Liverpool 2011, 383.

Malczewska-Lenczowska J., Sitkowski D., Pokrywka A., Błach W., Maj A., Borowiak W.: Total haemoglobin mass and selected anthropometric parameters in male and female judokas. Br. J. Sports Med. 2011, 45, A5.

Obmiński Z., Boraczyński T., Boraczyński M.: Utrata masy ciała i podwyższenie temperatury tympanalnej po meczu piłki nożnej. W: Medycyna w sporcie i aktywności fizycznej. XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Bydgoszcz, 13-15.10.2011. Program. Streszczenia. Med. Sportowa 2011, 27 (Suppl 2), 22.

Opaszowski B.H., Charmas M.,  Obmiński Z., Charmas R.: Hormonal and metabolic responses to 1-hour training session among swimming women. 25th Congress of Polish Physiological Society, Olsztyn, September 2011. J. Physiol. Pharmacol. 2011, 62 (Suppl. 1), 79.

Opaszowski B.H., Długołęcka B., Obmiński Z., Jówko E.: Zmiany wydolności beztlenowej oraz reakcje hormonalne w cyklu treningowym zawodników piłki ręcznej. I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa czasopisma “Medycyna Sportowa” pt. Medycyna sportowa w grach zespołowych, Warszawa, 1-2 lipca 2011. Med. Sportowa 2011, 27, 151.

Orysiak J., Witek K., Gajewski J.: White blood cells and their subsets counts in different sport disciplines in Polish athletes. W: Exercise and immunity in athletic performance and a healthy life. 10th ISEI Symposium. Abstract Book. Oxford, England 2011, 98 (P-67).

Smolec J., Buśko K., Lipińska M., Michalski R.: Topografia maksymalnych momentów sił mięśniowych zawodników uprawiających pięciobój nowoczesny. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Spała, 21-23.11.2011. Streszczenia. Spała 2011.

Tomaszewski P., Żmijewski P., Gajewski J., Milde K., Szczepańska B.: Budowa somatyczna 9-letnich chłopców o różnym poziomie sprawności fizycznej. W: Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego. X Konferencja. Warszawa, 13.05.2011. Pediatr. Endocrinol. Diabetes Metab. 2011, 17(Supl. 1), 40.

Zdanowicz R., Borkowski L. Grądzka E.: Przydatność wybranych metod wyznaczania progu beztlenowego u juniorów piłki nożnej z wykorzystaniem pomiarów częstości skurczów serca lub stężenia mleczanu. W: Medycyna sportowa w grach zespołowych. I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa czasopisma „Medycyna Sportowa”. Warszawa, 1-2.07.2011. Program, streszczenia, informacje. Med. Sportowa 2011, 27, 152-153.

Zdanowicz R., Sitkowski D., Żmijewski P., Kryk T., Grądzka E.: Wpływ treningu wysokościowego na zmiany progu beztlenowego u kajakarek. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Spała, 21-23.11.2011. Streszczenia. Spała 2011.

Żmijewski P., Tomaszewski P., Gajewski J., Milde K., Kopiczko A., Orysiak J.: Sprawność fizyczna 9-letnich dzieci o zróżnicowanej masie ciała. W: Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego. X Konferencja. Warszawa, 13.05.2011. Pediatr. Endocrinol. Diabetes Metab. 2011, 17(Supl. 1), 45.

 

Monografie naukowe, podręczniki akademickie

II A. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

Kwiatkowska D., Pokrywka A., Jarek A., Gorczyca D.: Potential doping substances detected in boosters in Poland. W: Schänzer W., Geyer H., Gotzmann A., Mareck U. (Eds). Recent Advances in Doping Analysis (19). Proceedings of the Manfred Donike Workshop. 29th Cologne Workshop on Dope Analysis. Sportverlag Strauß, Köln 2011, pp. 266-269.


II B. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim

Boguszewska K., Sury J., Buśko K., Karpiłowski B., Staniak Z., Pawluczyk B.: Zmiany maksymalnych momentów sił mięśniowych i mocy kończyn dolnych u zawodników uprawiających boks. W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T. 8. Red. A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski. Warszawa 2011, 109-117. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej.

Malczewska-Lenczowska J.: Redukcja masy ciała w sporcie wyczynowym – czynniki wpływające na spalanie tkanki tłuszczowej. W: J. Gajewski (red.) Konferencja Trenerów Szkolenia Olimpijskiego Londyn 2012. Materiały szkoleniowe. Spała, 21-23.11.2011. Warszawa 2011, 5-12.

Parr M.K., Pokrywka A., Kwiatkowska D., Schänzer W.: Problem obecności substancji dopingujących w suplementach diety i odżywkach dla sportowców. W: J. Gajewski (red.) Konferencja Trenerów Szkolenia Olimpijskiego Londyn 2012. Materiały szkoleniowe. Spała, 21-23.11.2011. Warszawa 2011, 79-84.

Smorawiński J., Pokrywka A.: Doping w sporcie. W: J. Górski (red.) Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Wyd. Lekarskie PZWL 2011, 261-276.

Smorawiński J., Pokrywka A., Rynkowski M.: Wybrane zagadnienia zarządzania systemem antydopingowym w Polsce i na świecie. W: Sojkin B. (red.). Uwarunkowania zarządzania sportem w Polsce. Zeszyty Naukowe 197. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, str. 72-83.

Inne

Krzywański J., Pokrywka A.: Sport bez dopingu. COMS, 2011.

Obmiński Z.: Gdzie szukać, jak doskonalić i chronić talenty bokserskie? Forum Trenera 2011; 2(9): 50-51.

Pokrywka A.: Bądź świadomy… Forum Trenera 2011; 1(8): 48-49.

Pokrywka A.: Koniec sporu o astmę? Forum Trenera 2011; 2(9): 54-55.

Pokrywka A.: Co nowego na liście WADA. Magazyn Olimpijski 2011; 3(97): 42-43.

Sitkowski D.: Jak trafić na sportowego geniusza? Forum Trenera 2011; 2(9): 18-21.

Żmijewski P.: Można być skutecznym jak Australijczycy. Forum Trenera 2011; 2(9): 52-53.