Publikacje zawarte w czasopismach


I A. Publikacje w czasopismach wyróżnionych z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

1. Ładyga M., Faff J., Borkowski L., Burkhard-Jagodzińska K.: Age-related changes in anaerobic power in the former highly trained oarsmen and kayakers. Biol. Sport 2009, 26, 183-194.

2. Mroczkowska H.: Moral attitudes towards doping - what do athletes on the verge of maturity value? Biol. Sport 2009, 26, 235-243.

3. Pokrywka A., Obmiński Z., Kwiatkowska D., Grucza R.: Cannabinoids cases in Polish athletes. Biol. Sport 2009, 26, 119-135.

4. Pokrywka A., Tszyrsznic W., Kwiatkowska D.: Problems of the use of pseudoephedrine by athletes. Int. J. Sports Med. 2009, 30, 569-572.

5. Sitkowski D., Grucza R.: Age-related changes and gender differences of upper body anaerobic performance in male and female sprint kayakers. Biol. Sport 2009, 26, 325-338.

6. Szczepańska M., Malczewska-Lenczowska J., Gajewski J.: Zasadność stosowania odżywek przez reprezentantów kadry narodowej seniorów podnoszenia ciężarów na zgrupowaniu treningowym. Żywność. Nauka, Technologia, Jakość 2009, 65, 327-336.

 

I B. Publikacje w innych recenzowanych czasopismach zagranicznych lub polskich

1. Buśko K.: Changes of power-velocity relationship in volleyball players during the one years training. Hum. Mov. 2009, 10, 149-152.

2. Malczewska J., Stupnicki R., Szczepańska B.: Częstość występowania niedoboru żelaza wśród wysokiej klasy sportowców. Prevalence of iron deficiency in male elite athletes. Wychow. Fiz. Sport 2009, 53, 93-98, 99-104.

3. Malczewska-Lenczowska J., Stupnicki R., Szczepańska B.: Prevalence of iron deficiency in male elite athletes. Biomed. Hum. Kinetics 2009, 1, 36-41.

4. Mroczkowska H.: Perception of doping-related risks by junior and senior athletes. Biomed. Hum. Kinetics 2009, 1, 23-25.

5. Mroczkowska H.: Postrzeganie ryzyka stosowania dopingu przez młodych oraz doświadczonych sportowców (Perception of doping-related risks by junior and senior athletes). Wychow. Fiz. Sport 2009, 53, 105-107 (109-111).

6. Mroczkowska H.: Responsibility for „doping slip-up” in the perception of young athletes (Odpowiedzialność za “wpadkę dopingową” w percepcji młodych sportowców). Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 93-96 (97-100).
7. Mroczkowska H.: The feminine auto perception of sporting competences and aspirations achievements (Kobieca autopercepcja kompetencji i aspiracji sportowych). Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 229-233 (234-238).

8. Mroczkowska H., Kownacka I.: Wpływ grupy społecznej na percepcję decyzji o stosowaniu dopingu u młodych sportowców. Sport Wyczyn. 2009, 47, 1, 80-89.

9. Obmiński Z.: Pre- and post-start hormone levels in blood as an indicator of psycho-physiological load with junior judo competitors (Przed- i postartowe poziomy hormonów we krwi jako wskaźnik obciążenia psycho-fizjologicznego u zawodników juniorów judo). Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 158-161 (162-165).

10. Obmiński Z., Hübner-Woźniak E.: Zmiana równowagi anaboliczno-katabolicznej po 3-rundowych sparingowych walkach u bokserów. Med. Sportowa 2009, 25, 176-182.

11. Obmiński Z., Hübner-Woźniak E., Łakomiec S.: Hormonal and metabolic blood status in boxers after a 3-round match (Hormonalny i metaboliczny status we krwi bokserów po 3-rundowej walce). Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 221-224 (225-228).

12. Obmiński Z., Hübner-Woźniak E., Rojek J.: Zmiany stężeń kortyzolu w ślinie w krótkoterminowym okresie przed i po walce u zawodników zapasów. Med. Sportowa 2009, 25, 351-356.

13. Obmiński Z., Karpiłowski B., Wiśniewska K.: Blood indices and psychomotor skills demonstrated by elite male and female taekwondo performers during laboratory tasks of various intensity. J. Combat Sports Martial Arts 2009, 1, 31-36.

14. Obmiński Z., Kwiatkowska D., Pokrywka A., Michalak D., Wójcikowska B.: Poglądy na temat skutków stosowania steroidów androgenno-anabolicznych a zachowania dopingowe u zawodników judo i podnoszenia ciężarów. Med. Sportowa 2009, 25, 265-269.

15. Obmiński Z., Lerczak K., Błach W.: Resting biochemical parameters throughout 12-day training period at mild altitude (2300 m). J. Combat Sports Martial Arts 2009, 1, 37-40.

16. Obmiński Z., Lerczak K., Witek K., Borkowski L., Starczewska-Czapowska J.: Badania zmian chemizmu krwi wywołanego różnymi wysiłkami u zawodnika piłki siatkowej cierpiącego na epizodyczne skurcze mięśni. Opis przypadku. Med. Sportowa 2009, 25, 200-206.

17. Pokrywka A., Kwiatkowska D., Gorczyca D.: Możliwe przyczyny obecności metabolitów nandrolu w moczu. Arch. Med. Sąd. Krym. 2009, 59, 155-158.

18. Pokrywka A., Kwiatkowska D., Kaliszewski P., Smorawiński J.: Stosowanie odżywek i suplementów diety w aspekcie badań antydopingowych. Med. Sportiva Practica 2009, 10, 18-22.

19. Sitkowski D.: O niektórych środkach i metodach tzw. wspomagania treningu sportowego. Sport Wyczyn. 2009, 47, 1, 35-44.

20. Witek K.: Zmiany profilu lipidowego w surowicy zawodników piłki siatkowej w okresie startowym (Changes in serum lipid profile of elite volleyball players in the competition period). Wychow. Fiz. Sport 2009, 53, 129-132 (133-136).I C. Streszczenia i komunikaty zjazdowe

1. Anioł-Strzyżewska K., Starosta W.: The influence of specific effort on the cardiovascular system of elite wrestlers. W: 11th International Conference of Sport Kinetics: Current and future directions in human kinetics research. Book of abstracts. Thessaloniki 2009, 307.

2. Buśko K., Karpiłowski B., Staniak Z., Gajewski J., Sury J., Boguszewska K.: Force-velocity and power-velocity curve in boxers, judo and taekwondo athletes. W: 11th International Conference of Sport Kinetics: Current and future directions in human kinetics research. Book of abstracts. Thessaloniki 2009, 223-224.

3. Gorczyca D., Kwiatkowska D.: Steroid profile by isotope ratio mass spectometry. W: Materials of X Isotope Workshop of European Society for Isotope Research. Złotniki Lubańskie, Poland, 22-26.06.2009.

4. Gorczyca D., Zalewska I., Kwiatkowska D., Pokrywka A., Bulska E.: Optymalizacja procedury przygotowania próbek do oznaczania profilu steroidowego w moczu. W: IV Konferencja: Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej. Warszawa 2009, 26.

5. Obmiński Z., Anioł-Strzyżewska K., Pytel S.: Wpływ nocnej restytucji po teście biegowym lub pływackim na poranne hormonalne profile u mężczyzn i kobiet trenujących pięciobój nowoczesny. W:XXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Łódź, 25-27.06.2009. Program. Streszczenia. Med. Sportowa 2009, 25 (Suppl. 2), 64.

6. Pokrywka A., Tszyrsznic W., Kwiatkowska D.: Problems of the use of pseudoepherdine by athletes. Abstract. W: W. Schänzer, H. Geyer, A. Gotzmann, U. Mareck (eds). Recent Advances in Doping Analysis (17). Proceedings of the Manfred Donike Workshop 27th Cologne Workshop on Dope Analysis. 1-6.03.2009. Köln, Sportverlag Strauss 2009, 325.

7. Tszyrsznic W., Stańczyk D., Kwiatkowska D., Balcerzak M.: Walidacja metody wykrywania beta-adrenolityków w moczu techniką UPLC/MS/MS. W: ChemSession’09 – VI Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

8. Tszyrsznic W., Stańczyk D., Kwiatkowska D.: Walidacja metody wykrywania diuretyków i substancji maskujących w moczu techniką UPLC/MS/MS. W: 52 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź.


Monografie naukowe, podręczniki akademickieII A. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

1. Anioł-Strzyżewska K., Chrostowski K., Szczypaczewska M., Lerczak K.: Lipids and enzymes activity in anabolic-androgenic steroids (AAS) abuse by amateur body builders. In: Starosta W., Branislav J. (eds). 10th Sport Kinetics Conference: A new ideas in fundamentals of human movement and sport science: current issues and perspectives. International Association of Sport Kinetics, Belgrad 2009, 55-58.

2. Kaliszewski P., Michalak D., Pokrywka A., Kwiatkowska D.: Validation of differential immunoassays of hGh Isoforms; KIT 1 and 2. In: Schänzer W., Geyer H., Gotzmann A., Mareck U. (eds). Recent Advances in Doping Analysis (17). Sportverlag Strauss, Köln 2009, 297-300.

3. Tszyrsznic W., Stańczyk D., Pasik M., Kwiatkowska D., Pokrywka A.: Validation of rapid UPLC/MS/MS qualitative screening method for detection of β-blockers in urine samples. In: Schänzer W., Geyer H., Gotzmann A., Mareck U. (eds). Recent Advances in Doping Analysis (17). Sportverlag Strauss, Köln 2009, 217-220.


II B. Autorstwo monografii w języku polskim lub innym nie angielskim

1. Klusiewicz A.: Fizjologiczna ocena adaptacji do wysiłków o charakterze tlenowym u kobiet i mężczyzn o wysokim stopniu wytrenowania. Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Biała Podlaska 2009.II C. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim

1. Boraczyński M., Boraczyński T., Zdanowicz R.: Wpływ treningu na poziom wydolności beztlenowej piłkarzy nożnych w rocznym cyklu treningowym. W: Kuder A., Perkowski K.,  Śledziewski D. (red.). Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka. T. 6. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa 2009, 342-351.

2. Buśko K., Burkhard-Jagodzińska K., Anioł-Strzyżewska K., Szczypaczewska M., Pawluczyk B.: Zmiany maksymalnych momentów sił mięśniowych i mocy kończyn dolnych u wioślarzy w okresie przygotowawczym. W: Kuder A., Perkowski K.,  Śledziewski D. (red.). Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka. T. 6. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa 2009, 369-378.
 
3. Cytowicz-Karpiłowska W., Karpiłowski B.: Zastosowanie testu Weissa w ocenie postępów rehabilitacji dzieci po urazach czaszkowo-mózgowych. W: Klukowski K., Talar J.,  Domaniecki J. (red.). Rehabilitacja po urazach głowy. Zagadnienia wybrane. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2009, 33-37.

4. Kaliszewski P., Kwiatkowska D., Pokrywka A.: Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu. W: Pokrywka A. (red.). Antydoping w Polsce. Instytut Sportu, Warszawa 2009, 50-66.

5. Kłodecka-Różalska J,. Kownacka I.: Ustawowe wsparcie macierzyństwa polskich sportsmenek. W: Żukowska Z. (red.). Aktywność sportowa kobiet. Uwarunkowania i skutki. Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet, Warszawa 2009, 89-97.

6. Mroczkowska H.: Atrybucyjna teoria dążenia do osiągnięć i aplikacyjne jej przełożenie w praktyce sportowej. W: Blecharz J., Siekańska M. (red.). Praktyczna psychologia sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie. Studia i Monografie. Nr 54. Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2009, 69-76.

7. Mroczkowska H.: Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie. Strategie decyzyjne stosowania dopingu w sporcie - czy istnieją reguły spostrzegania negatywnych konsekwencji ryzyka. W: Blecharz J., Siekańska M. (red.). Praktyczna psychologia sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie. Studia i Monografie. Nr 54. Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2009, 120-132.

8. Nosarzewski Z., Staniak Z., Karpiłowski B.: Technika wiosłowania kanadyjkarzy - ocena przydatności diagnostycznej trójosiowych pomiarów przyspieszenia łodzi. W: Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.). Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. T. 6. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa 2009, 485-489.

9. Staniak Z., Klusiewicz A., Karpiłowski B., Nosarzewski Z.: Metoda pomiaru i analizy trójosiowych przebiegów przyspieszenia lędźwiowego odcinka tułowia narciarzy w biegu krokiem łyżwiowym. W: Urbanik Cz., Mastalerz A. (red.). Biomechanika sportu i rehabilitacji. Wybrane zagadnienia. Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 2009, 201-213.

10. Sury J., Boguszewska K., Buśko K.: Topografia maksymalnych momentów sił mięśniowych zawodników uprawiających boks i taekwondo. W: Urbanik Cz., Mastalerz A. (red.). Biomechanika sportu i rehabilitacji. Wybrane zagadnienia. Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 2009, 265-274.II D. Redakcja naukowa monografii

1. Pokrywka A. (red.). Antydoping w Polsce. Instytut Sportu, Warszawa 2009.


Normy


1. Karpiłowski B.: Weryfikacja i opracowanie polskiej normy PN-EN 12572-1:2009 - Sztuczne ściany wspinaczkowe - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań SSW z punktami asekuracyjnymi. Wydawnictwo PKN.

2. Karpiłowski B.: Weryfikacja i opracowanie polskiej normy PN-EN 12277:2009 - Sprzęt alpinistyczny - Uprzęże - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, Wydawnictwo PKN.

3. B. Karpiłowski - weryfikacja i opracowanie polskiej normy PN-EN 12278:2009 - Sprzęt alpinistyczny - Bloczki linowe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Wydawnictwo PKN.

4. Karpiłowski B.: Weryfikacja i opracowanie polskiej normy PN-EN 958:2009 - Sprzęt alpinistyczny - Systemy amortyzacji stosowane podczas wspinaczki drogami ubezpieczonymi na stałe (via ferrata) - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Wydawnictwo PKN.

5. Karpiłowski B.: Weryfikacja i opracowanie polskiej normy PN-EN 959:2009 - Sprzęt alpinistyczny - Kotwy skalne - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Wydawnictwo PKN.

6. Nosarzewski Z.: Opracowanie polskiej normy PN-EN 14904 - Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych - Specyfikacje. Wydawnictwo PKN.

7. Nosarzewski Z.: Tłumaczenie polskiej normy PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. Wydawnictwo PKN.

8. Nosarzewski Z.: Tłumaczenie polskiej normy PN-EN 1176-11 - Wyposażenie i powierzchnie placów zabaw. Cz. 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badania przestrzennych konstrukcji sieciowych. Wydawnictwo PKN.