Publikacje zawarte w czasopismach


I A. Publikacje w czasopismach wyróżnionych z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

Buśko K, Lewandowska J, Lipińska M, Michalski R, Pastuszak A. Somatotype-variables related to muscle torque and power output in female volleyball players. Acta Bioeng Biomech. 2013; 15: 119-126.

Malczewska-Lenczowska J, Sitkowski D, Orysiak J, Pokrywka A, Szygula Z. Total haemoglobin mass, blood volume and morphological indices among athletes from different sport disciplines. Arch Med Sci 2013; 9.5: 780-787.

Orysiak J, Zmijewski P, Klusiewicz A, Kaliszewski P, Malczewska-Lenczowska J, Gajewski J, Pokrywka A. The association between ACE gene variation and aerobic capacity in winter endurance disciplines. Biol Sport 2013; 30: 249-253.

Pokrywka A, Kaliszewski P, Majorczyk E, Zembroń-Łacny A. Genes in sport and doping. Biol Sport 2013; 30.3: 155-161.

Żołądek T, Kaminska J, Polak A, Rzepnikowska W, Sienko M, Grynberg M, Kaliszewski P. Autophagy related protein Atg2 affects organization of the actin cytoskeleton. YEAST, 2013, 30.S1: S111.B. Publikacje w innych recenzowanych czasopismach zagranicznych lub czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym

Boraczyński T, Boraczyński M, Stasiewicz P, Obmiński Z, Stasiewicz K, Boraczyńska S, Surmański R. Wydolność beztlenowa 14-letnich zawodniczek piłki siatkowej. anaerobic efficiency of 14-year old female volleyball players. Medycyna Sportowa, 2013, 29.2: 99-110.

Buśko K, Gajewski J, Mazur-Różycka J, Michalski R, Łach P. Strength profile in young male and athlets from different sports. Biomedical Human Kinetics 2013; 5: 77-83.

Chajewska K, Pokrywka A, Jarek A, Kwiatkowska D, Wójtowicz M, Turek-Lepa E, Stańczyk D, Pasik M, Wójcikowska-Wójcik B, Szczepańska Z. Prevalence of caffeine use in sport. Medycyna Sportowa, 2013, 29 (Suppl. 2): 53-54.

Daniluk A, Litwiniuk A, Błach W, Obmiński Z. The level of anger experienced by the champions training judo measured by Spielberger's Staxi-2 test. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 2013, 4.1: 75-79.

Jarek A, Chajewska K, Wójtowicz M, Pasik M, Stańczyk D, Szczepańska Z, Wójcikowska-Wójcik B, Zalewska Z, Kwiatkowska D, Pokrywka A. The use of cannabinoids among Polish athletes. Medycyna Sportowa, 2013, 29 (Suppl. 2): 84-85.

Kędra A, Długosielska B, Opaszowski B, Obmiński Z, Jówko E. Assessment of metabolic and hormonal responses to sprint training. Medycyna Sportowa, 2013, 29 (Suppl. 2): 28-29.

Kryk T, Orysiak J, Szyguła Z, Malczewska-Lenczowska J, Pokrywka A, Sitkowski D. Effects of altitude exposure on total haemoglobin mass in female kayakers. Medicina Sportiva, 2013, 17(3): 159-159.

Lewandowska-Pachecka S, Pintera M, Turowski D, Pokrywka A, Wiśniewska K, Lerczak K, Witek K, Ścisłowska J. Elevated total bilirubin concentration in athletes, calculation of references values. Medycyna Sportowa, 2013, 29 (Suppl. 2): 40-40.

Ładyga M, Obmiński Z. D-aspartic acid: biological role and potential applications as dietary supplement in sport. Medicina Sportiva 2013; 17: 211-216.

Mazurek K, Żmijewski P. Chosen issues of physical effort in altitude hypoxia. Medycyna Sportowa, 2013, 29 (Suppl. 2): 25-26.

Mroczkowska H, Ładyga M, Obmiński Z, Szczepańska B. Sex- and age-related differences in physical fitness and personality traits among modern pentathlon athletes. Medycyna Sportowa, 2013, 29 (Suppl. 2): 72.

Obmiński Z, Lerczak K, Witek K. Wpływ powtarzanych meczów piłki siatkowej na poranne stężenia  w osoczu krwi hormonów metabolitów oraz mięśniowych i wątrobowych enzymów. Medycyna Sportowa 2013; 29: 37-43. 

Obmiński Z, Ładyga M, Borkowski L, Wiśniewska K. The effect on 4-month judo training period on anaerobic capacity, blood lactate changes during the post Wingate test recovery, and resting plasma cortisol, and testosterone levels in male senior judokas. Journal of Combat Sports and Martial Arts 2013; 4: 119-123.

Obmiński Z, Zdanowicz R, Grądzka E. Relationships between rating of perceived exertion and blood indices during training sessions of various intensity in female taekwondo players. Journal of Combat Sports and Martial Arts 2013; 4.2: 125-129.

Obmiński Z, Anioł-Strzyżewska K, Kaczmarek I. The effect of competition stress on salivary cortisol levels in male contestants with mental disability – A pilot study. Medycyna Sportowa, 2013, 29.Suplement 2: 78.

Obmiński Z, Lerczak K, Witek K. Appraisal of biological cost of soccer match based on post game changes in selected blood indices. Medycyna Sportowa, 2013, 29.Suplement 2: 61-62.

Pokrywka A, Gorczyca D, Jarek A, Kwiatkowska D. Alfons Bukowski – polski farmaceuta, pionier badań antydopingowych (1858-1921). Analityka: nauka i praktyka 2013; 1: 68-72.

Ryszczuk M, Gajewski J, Górski M, Mazur-Różycka J. Zmiany parametrów wyskoku pionowego pod wpływem dodatkowego obciążenia zewnętrznego. Wychowanie Fizyczne i Sport (Physical Education and Sport), 2013, 57.4: 143-150.

Sitkowski D, Pokrywka A, Majorczyk E, Orysiak J, Malczewska-Lenczowska J. Total haemoglobin mass and I/D polymorphism of ACE gene in young endurance athletes. Medycyna Sportowa, 2013, 29 (Suppl. 2): 50-51.

Staniak Z. Technika wiosłowania kanadyjkarzy. Sport Wyczynowy 2013; 2(546): 50-58.

Starczewski M, Zdanowicz R, Soćko G, Grądzka E. Effects of altitude training on aerobic capacity in road cyclists. Medycyna Sportowa, 2013, 29 (Suppl. 2): 26-27.

Starosta W, Stepaniuk-Lićwinko K. Struktura i uwarunkowania „czucia odbicia” oraz ich wpływ na osiągnięty wynik sportowy w skoku wzwyż w opinii zawodniczek i zawodników różnego poziomu zaawansowania. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 2013, 9: 119-125.

Szczepańska B, Wajszczyk P, Malczewska-Lenczowska J. Stan odżywienia i sposób żywienia chłopców z warszawskiego gimnazjium sportowego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2013; 19: 539-543.

Szczepańska B, Burkhard-Jagodzińska K, Obmiński Z. The effect of regular rowing training on resting blood cortisol, androgens and reproductive hormones levels in young females. Medycyna Sportowa, 2013, 29 (Suppl. 2): 30-31.

Wietrzyński M, Mazur-Różycka J, Gajewski J, Michalski R, Różycki S, Buśko K. The assessment of muscle strength symmetry in kayakers and canoeist. Biomedical Human Kinetics 2013; 5: 65-71.

Wiśniewska K, Kownacka I, Obmiński Z, Mroczkowska H. The personality profile and the resting hormonal blood status among players of various sports games. Medycyna Sportowa, 2013, 29 (Suppl. 2): 69.

Wiśniewska K, Mroczkowska H, Kownacka I, Obmiński Z. The behaviour of stress indices throughout 4-day period prior to competition in male and female judo contestants. Medycyna Sportowa, 2013, 29 (Suppl. 2): 70.

Witek K, Lerczak K, Turowski D, Pokrywka A, Lewandowska-Pachecka S, Wiśniewska K, Pintera M, Bosek E. Importance of reference ranges of laboratory tests in athletes. Medycyna Sportowa, 2013, 29 (Suppl. 2): 99.

Zembroń-Łacny A, Orysiak J, Kalina K, Morawin B, Pokrywka A. The role of nitric oxide in skeletal muscle regeneration. Trends in Sport Sciences 2013; 4(20): 173-179.

 

C. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim

Buśko K, Michalski R, Staniak Z, Mazur-Różycka J, Gajewski J. Maximal punching force and power in boxers and taekwondo athletes. W: 18th Annual Congress of the European College of Sport Science, 26-29 June 2013, Barcelona-Spain. Book of abstracts. 2013. s. 175-176.

Cholbinski P, Wicka M, Turek-Lepa E, Pokrywka A, Kwiatkowska D. Clomiphene – How about including the parent compound in screening procedures? W: Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds). Recent Advances in Doping Analysis (21). Sportverlag Strauß, Köln 2013, pp. 94-97.

Gajewski J, Buśko K, Michalski R, Mazur-Różycka J. Height of the countermovement jump - a predictor of the peak mechanical power output. W: 18th Annual Congress of the European College of Sport Science, 26-29 June 2013, Barcelona-Spain. Book of abstracts. 2013. s. 553.

Kaliszewski P, Chołbiński P, Kończak D, Wicka M, Michalak D, Pokrywka A, Kwiatkowska D. Is budesonide administration by inhalation really permitted? W: Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds). Recent Advances in Doping Analysis (21). Sportverlag Strauß, Köln 2013, pp. 103-107.

Malczewska-Lenczowska J, Sitkowski D, Pokrywka A, Kryk T, Szyguła Z, Grochowska J. Effects of conventional altitude training on total haemoglobin mass in female kayakers. W: 18th Annual Congress of the European College of Sport Science, 26-29 June 2013, Barcelona-Spain. Book of abstracts. 2013. s. 633.

Marek P, Starosta W. Znaczenie ruchu w procesie indywidualnej adaptacji osób niepełnosprawnych fizycznie do życia codziennego i sportu. W: Kozłowska D., Sobolewski K.L. (red.). Ruch a zdrowie. Wybrane problemy. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, Białystok 2013, str. 96-99.

Mazur-Różycka J, Gajewski J, Żmijewski P, Różycki S, Buśko K, Michalski R. Changes of physiological tremor after maximum intensity effort in male and female young swimmers. W: 18th Annual Congress of the European College of Sport Science, 26-29 June 2013, Barcelona-Spain. Book of abstracts. 2013. s. 151-152.

Michalski R, Buśko K, Mazur-Różycka J, Gajewski J. Biomechanical parameters of vertical jumps in volleyball and beach volleyball players: comperative analysis. W: 18th Annual Congress of the European College of Sport Science, 26-29 June 2013, Barcelona-Spain. Book of abstracts. 2013. s. 419-420.

Orysiak J, Żmijewski P, Sitkowski D, Majorczyk E, Dybek T, Zembroń-Łacny A, Grochowska J, Pokrywka A. No association of the ACTN3 genotype with the upper body anaerobic capacity in young swimmers. W: 18th Annual Congress of the European College of Sport Science, 26-29 June 2013, Barcelona-Spain. Book of abstracts. 2013. s. 132.

Pasik M, Kwiatkowska D, Pokrywka A. Doping w sporcie i doping oczami mediów – próba charakterystyki zjawiska. W: Jarosz M., Drzewiecki P., Płatek P. (red.). Sport w mediach. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, str. 403-418.

Pokrywka A, Smorawiński J. Wybrane problemy zwalczania dopingu w sporcie. W: Jegier A., Nazar K., Dziak A. (red.). Medycyna sportowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL & PTMS, Warszawa 2013, str. 327-356.

Szczepańska B, Wajszczyk B, Malczewska-Lenczowska J. Stan odżywienia i sposób żywienia chłopców z warszawskiego gimnazjum sportowego. W: II Krajowa Konferencja Naukowa "Żywienie - aktywność fizyczna - promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym". Streszczenia artykułów konferencyjnych.. 2013. s. 29-30.

Wicka M, Chołbiński P, Kończak D, Stańczyk D, Pasik M, Szczepańska Z, Kwiatkowska D, Pokrywka A. Wykrywanie kanabinomimetyków w materiale biologicznym metodą HPLC/MS/MS. W: XXX Konferencja Toksykologów Sądowych Materiały Konferencyjne. 2013. s. 39-40.

Wychowański M, Sługocki G, Orzechowski G, Gajewski J, Staniak Z, Wit A. Metoda oceny sprawności funkcjonalnej sportowców i pacjentów ortopedycznych. W: Czterdziesta druga Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki,. 2013. s. 61-62.

 

D. Artykuły w innych czasopismach

Obmiński Z, Anioł K, Wiśniewska K, Kaczmarek I. The behavior of salivary cortisol during an athletic competition in male contestants with intellectual disability including individuals with Down syndrome. Complementary and Alternative Medicine in Science 2013; 1: 61-64.

Obmiński Z, Lerczak K. Appraisal of the physiological cost of soccer match based on changes in selected blood indices and perceived fatigue after the effort. Complementary and Alternative Medicine in Science 2013; 2: 117-121.

Obmiński Z, Mroczkowska H. Do personality traits determine future achievements in the sport of archery? Complementary and Alternative Medicine in Science 2013; 2: 127-132.

Obmiński Z, Mroczkowska H, Kownacka I, Wiśniewska K, Ładyga M, Borkowski L. The effect of music listening during short-term post-exercise recovery on the rate of blood cortisol, glucose and lactate normalization. Complementary and Alternative Medicine in Science 2013; 1: 35-39.