PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU SPORTU – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W 2018 ROKU

 

Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – część „A” wykazu MNiSW

 

 1. Biernat Elżbieta, Krzepota Justyna, Sadowska Dorota. Martial Arts as a Form of Undertaking Physical Activity in Leisure Time Analysis of Factors Determining Participation of Poles. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, 15.9: 1989 (1-12). ISSN 1660-4601
 2. Buśko Krzysztof, Górski Michał, Nikolaidis Pantelis Theodoros, Mazur-Różycka Joanna, Łach, Patrycja, Staniak Zbigniew, Gajewski Jan. Leg strength and power in Polish striker soccer players. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2018, 20.2: 109-116. ISSN 1509-409X
 3. Cook Christian J., Kilduff Liam P., Crewther Blair. Basal and stress-induced salivary testosterone variation across the menstrual cycle and linkage to motivation and muscle power. SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS, 2018, 28.4: 1345-1353. ISSN 0905-7188
 4. Crewther Blair T., Potts Neil, Kilduff Liam P., Drawer Scott, Cook Christian J. Can salivary testosterone and cortisol reactivity to a mid-week stress test discriminate a match outcome during international rugby union competition?. JOURNAL OF SCIENCE AND MEDICINE IN SPORT, 2018, 21.3: 312-316. ISSN 1440-2440
 5. Crewther Blair, Cook Christian J.. A longitudinal analysis of salivary testosterone concentrations and competitiveness in elite and non-elite women athletes. PHYSIOLOGY & BEHAVIOR, 2018, 188: 157-161. ISSN 0031-9384
 6. Crewther Blair T., Hamilton David, Kidluff Liam P., Drawer Scott, Cook Christian J. The effect of oral contraceptive use on salivary testosterone concentrations and athlete performance during international field hockey matches. JOURNAL OF SCIENCE AND MEDICINE IN SPORT, 2018, 21: 453-456. ISSN 1440-2440
 7. Crewther Blair, Obmiński Zbigniew, Cook Christian J. Serum cortisol as a moderator of the relationship between serum testosterone and Olympic weightlifting performance in real and simulated competitions. Biology of Sport, 2018, 35.3: 215-221. ISSN 0860-021X
 8. Crewther Blair, Obmiński Zbigniew, Orysiak Joanna, Al-Dujaili Emad AS. The utility of salivary testosterone and cortisol concentration measures for assessing the stress responses of junior athletes during a sporting competition. JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS, 2018, 32.1: e22197. ISSN 0887-8013
 9. Fitzgerald, John S., Orysiak Joanna, Wilson Patrick B., Mazur-Różycka Joanna, Obmiński Zbigniew. Association between vitamin D status and testosterone and cortisol in ice hockey players. Biology of Sport, 2018, 35.3: 207-213. ISSN 0860-021X
 10. Gajewski Jan, Michalski Radosław, Buśko Krzysztof, Mazur-Różycka Joanna, Staniak Zbigniew. Countermovement depth - a variable which clarifies the relationship between the maximum power output and height of a vertical jump. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2018, 20.1: 127-134. ISSN 1509-409X
 11. Giménez Jesús V., Liu Hongyou, Lipińska Patrycja, Szwarc Andrzej, Rompa Paweł, Gómez Miguel A. Physical responses of professional soccer players during 4 vs. 4 small-sided games with mini-goals according to rule changes. Biology of Sport, 2018, 35.1: 75-81. ISSN 0860-021X
 12. Górski Michał, Starczewski Michał, Pastuszak Anna, Mazur-Różycka Joanna, Gajewski Jan, Buśko Krzysztof. Changes of strength and maximum power of lower extremities in adolescent handball players during a two-year training cycle. Journal of Human Kinetics, 2018, 63.brak: 95-103. ISSN 1640-5544
 13. Grucza Krzysztof, Kwiatkowska Dorota, Kowalczyk Katarzyna, Wicka Mariola, Szutowski Mirosław, Chołbiński Piotr. Analysis for higenamine in urine by means of ultra‐high‐performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry: Interpretation of results. Drug Testing and Analysis, 2018, 10.6: 1017-1024. ISSN 1942-7603
 14. Jówko Ewa, Sadowski Jerzy, Długołęcka Barbara, Gierczuk Dariusz, Opaszowski Benedykt, Cieśliński Igor. Effects of Rhodiola rosea supplementation on mental performance, physical capacity, and oxidative stress biomarkers in healthy men. Journal of Sport and Health Science, 2018, 7.4: 473-480. ISSN 2095-2546
 15. Kasprowicz Katarzyna, Ratkowski Wojciech, Wołyniec Wojciech, Małgorzewicz Sylwia, Aleksandrowicz Ewa, Witek Konrad, Grzywacz Tomasz, Żmijewski Piotr, Renke Marcin. Impact of Vitamin D Supplementation on Hormone Levels and Cytokine Generation During Ultramarathon. International Journal of Sports Physiology and Performance, 2018, 13.Suppl 1, 2018: S1-7-S1-8. ISSN 1555-0265
 16. Kasprowicz Katarzyna, Ratkowski Wojciech, Wołyniec Wojciech, Aschenbrenner Piotr, Witek Konrad, Grzywacz Tomasz, Żmijewski Piotr, Renke Marcin. Impact of Vitamin D Supplementation on Hepcidin Response During and After 100-km Ultramarathon. International Journal of Sports Physiology and Performance, 2018, 13.Suppl 1, 2018: S1-7-S1-7. ISSN 1555-0265
 17. Kłodzińska Ewa, Waraksa Emilia, Witek Konrad, Czuba Miłosz, Namieśnik Jacek. Wykorzystanie elektroforezy kapilarnej i pomiarów potencjału zeta w ocenie właściwości powierzchniowych komórek erytrocytów. The use of capillary elektrophoresis and measurement of the zeta potential in estimating surface properties of erythrocytes.. Medycyna Sportowa, 2018, 34.Supplement 1: 31-32. ISSN 1232-406X
   
 1. Konop Marek, Czuwara Joanna, Kłodzińska Ewa, Laskowska Anna K., Zielenkiewicz Urszula, Brzozowska Iwona, Nabavi Seyed M., Rudnicka Lidia. Development of a novel keratin dressing which accelerates full-thickness skin wound healing in diabetic mice: in vitro and in vivo studies. JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS, 2018, 33.4: 527-540. ISSN 0885-3282
 2. Krzepota Justyna, Sadowska Dorota, Biernat Elżbieta. Relationships between Physical Activity and Quality of Life in Pregnant Women in the Second and Third Trimester. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, 15.12: 2745. ISSN 1660-4601
 3. Kwiatkowska Dorota, Kowalczyk Katarzyna, Grucza Krzysztof, Szutowski Mirosław, Bulska Ewa, Wicka Mariola. Detection of bemitil and its metabolite in urine by means of LC – MS/MS in view of doping control analysis. Drug Testing and Analysis, 2018, 10: 1682-1688. ISSN 1942-7603
 4. Malczewska-Lenczowska Jadwiga, Sitkowski Dariusz, Surała Olga, Orysiak Joanna, Szczepańska Beata, Witek Konrad. The Association between Iron and Vitamin D Status in Female Elite Athletes. Nutrients, 2018, 10.2: E167. ISSN 2072-6643
 5. Małkowska Anna, Bamburowicz-Klimkowska Magdalena, Łukasik Marcin, Grucza Krzysztof, Szutowski Mirosław, Kwiatkowska Dorota. The influence of caffeine on ethyl glucuronide levels in rat serum and in rat hair. Pharmacological Reports, 2018, 70.5: 831-836. ISSN 1734-1140
 6. Mazurek Krzysztof, Żmijewski Piotr, Makaruk Hubert, Mróz Anna, Czajkowska Anna, Witek Katarzyna, Bodasiński Sławomir, Lipińska Patrycja. Effects of short-term plyometric training on physical performance in male handball players. Journal of Human Kinetics, 2018, 63.1: 137-148. ISSN 1640-5544
 7. Michnik Anna, Drzazga Zofia, Schisler Izabela, Poprzęcki Stanisław, Czuba Miłosz. Diversity in athlete’s response to strength effort in normobaric hypoxia. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, 2018.134: 633-641. ISSN 1388-6150
 8. Opaszowski Benedykt, Obmiński Zbigniew. Wpływ rozgrzewki na czas trwania wysiłku supramaksymalnego i powysiłkową odpowiedź hormonu wzrostu (GH). The effect of warm-up on time duration of supramaximal exercise and on post-exercise growth hormone response. Medycyna Sportowa, 2018, 34.Supplement 1: 32-33. ISSN 1232-406X
 9. Orysiak Joanna, Mazur-Różycka Joanna, Fitzgerald John, Starczewski Michał, Malczewska-Lenczowska Jadwiga, Buśko Krzysztof. Vitamin D status and its relation to exercise performance and iron status in young ice hockey players. PLoS One, 2018, 13.4: art. number e0195284. ISSN 1932-6203
 10. Orysiak Joanna, Mazur-Różycka Joanna, Buśko Krzysztof, Gajewski Jan, Szczepańska Beata, Malczewska-Lenczowska Jadwiga. Individual and combined influence of ACE and ACTN3 genes on muscle phenotypes in Polish athletes. JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH, 2018, 32.10: 2776-2782. ISSN 1064-8011
 11. Papageorgiou Myrsini, Lambropoulou Dimitra, Morrison Calum, Kłodzińska Ewa, Namieśnik Jacek, Płotka-Wasylka Justyna. Literature update of analytical methods for biogenic amines determination in food and beverages. TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, 2018, 98: 128-142. ISSN 0165-9936
 12. Pilis Karol, Pilis Anna, Stec Krzysztof, Pilis Wiesław, Langfort Józef, Letkiewicz Sławomir, Michalski Cezary, Czuba Miłosz, Zych Michał, Chalimoniuk Małgorzata. Three-Year Chronic Consumption of Low-Carbohydrate Diet Impairs Exercise Performance and Has a Small Unfavorable Effect on Lipid Profile in Middle-Aged Men. Nutrients, 2018, 10.12: 1914. ISSN 2072-6643
 13. Płoszczyca Kamila, Langfort Józef, Czuba Miłosz. The Effects of altitude training on erythropoietic response and hematological variables in adult athletes: A narrative review. Frontiers in Physiology, 2018, 9: article 375. ISSN 1664-042X
 14. Sadowska Dorota, Górski Michał, Leszczyńska Joanna, Klusiewicz Andrzej, Krzepota Justyna. Influence of physical exercise of various intensity on postural balance of youth biathletes and rifle stability in a standing shooting position. MEDICINA DELLO SPORT, 2018, 71.3: 358-369. ISSN 0025-7826
 15. Sadowska Dorota, Osiński Wiesław, Gumny Margareta. Muscle strength of lower limbs as a predictor of postural stability and fear of falling in physically active and inactive older men and women. TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION, 2018, 34.2: 124-130. ISSN 0882-7524
 16. Sawicki Piotr, Dornowski Marcin, Grzywacz Tomasz, Kaczor Jan J. The effects of gymnastics training on selected parameters of anaerobic capacity in 12-year-old boys. JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, 2018, 58.5: 591-596. ISSN 0022-4707
 17. Sitkowski Dariusz, Szyguła Zbigniew, Pokrywka Andrzej, Turowski Dariusz, Malczewska-Lenczowska Jadwiga. Interrelationships between changes in erythropoietin, plasma volume, haemoglobin concentration, and total haemoglobin mass in endurance athletes. Research in Sports Medicine, 2018, 26.3: 381-389. ISSN 1543-8627
 18. Staniak Zbigniew, Buśko Krzysztof, Górski Michał, Pastuszak Anna. Accelerometer profile of motion of the pelvic girdle in butterfly swimming. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2018, 20.1: 159-167. ISSN 1509-409X
 19. Surała Olga, Malczewska-Lenczowska Jadwiga, Białecka - Dębek Agata, Witek Konrad. Hydration status assessed with different biomarkers in adolescent swimmers. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2018, 28.Suppl1: S1-3. ISSN 1526-484X
 20. Turowski Dariusz, Witek Konrad, Wiśniewska Krystyna, Pintera Małgorzata, Grądzka Elżbieta, Kajkowska Renata. Analiza wskaźników badania morfologicznego krwi w zależności od stanu odżywienia żelazem u sportowców. Analysis of blood count indices depending on iron status in athletes. Medycyna Sportowa, 2018, 34.Supplement 1: 52-53. ISSN 1232-406X
 21. Waraksa Emilia, Wójtowicz-Zawadka Marzena, Kwiatkowska Dorota, Jarek Anna, Małkowska Anna, Wrzesień Robert, Namieśnik Jacek. Simultaneous determination of ibuprofen and its metabolites in complex equine urine matrices by GC-EI-MS in excretion study in view of doping control. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2018, 152: 279-288. ISSN 0731-70855
 22. Waraksa Emilia, Woźniak Mateusz Kacper, Kłodzińska Ewa, Wrzesień Robert, Bobrowska-Korczak Barbara, Namieśnik Jacek. A rapid and sensitive method for the quantitative analysis of ibuprofen and its metabolites in equine urine samples by gas chromatography with tandem mass spectrometry. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, 2018, 41.20: 3881. ISSN 1615-9306
 23. Waraksa Emilia, Kłodzińska Ewa, Namieśnik Jacek. Oznaczanie głównych składników gamma oryzanolu i tyrozyny w próbkach odżywek i suplementów diety z zastosowaniem chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas. Determination of main components of gamma oryzanol and tyrosine in dietary and nutritional supplements by liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry.. Medycyna Sportowa, 2018, 34.Supplement 1: 40-41. ISSN 1232-406X
 24. Wołyniec Wojciech, Witek Konrad, Grzywacz Tomasz, Żmijewski Piotr et al. Wpływ czynników metabolicznych i intensywności wysiłku na występowanie białkomoczu po biegach maratońskich. Impact of metabolic factors and exercise intensity on proteinuria after marathon runs. Medycyna Sportowa, 2018, 34.Supplement 1: 33-34. ISSN 1232-406X
 25. Wołyniec Wojciech, Ratkowski Wojciech, Kasprowicz Katarzyna, Małgorzewicz Sylwia, Aleksandrowicz Ewa, Witek Konrad, Grzywacz Tomasz, Żmijewski Piotr, Renke Marcin. Changes in electrolytes and uric acid excretion during and after a 100 km run. JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS AND HOMEOSTATIC AGENTS, 2018, 32.5: 1205-1210. ISSN 0393-974X
 26. Wołyniec Wojciech, Ratkowski Wojciech, Kasprowicz Katarzyna, Jastrzębski Zbigniew, Małgorzewicz Sylwia, Witek Konrad, Grzywacz Tomasz, Żmijewski Piotr, Renke Marcin. Glomerular filtration rate is unchanged by ultramarathon. JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH, 2018, 32.11: 3207-3215. ISSN 1064-8011
 27. Woźniakiewicz Michał, Woźniakiewicz Aneta, Nowak Paweł Mateusz, Kłodzińska Ewa, Namieśnik Jacek, Płotka-Wasylka Justyna. CE-MS and GC-MS as “Green” and Complementary Methods for the Analysis of Biogenic Amines in Wine. Food Analytical Methods, 2018, 11.9: 2614-2627. ISSN 1936-9751
 28. Wróbel Marta, Rokicka Dominika, Czuba Miłosz, Gołaś Artur, Pyka Łukasz, Greif Małgorzata, Szymborska-Kajanek Aleksandra, Strojek Krzysztof, Gąsior Mariusz. Aerobic as well as resistance exercises are good for patients with type 1 diabetes. DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE, 2018, 144.2018: 93-101. ISSN 0168-8227
 29. Yvert Thomas P., Żmijewski Piotr et al. AGTR2 and sprint/power performance: a case-control replication study for rs11091046 polymorphism in two ethnicities. Biology of Sport, 2018, 35.2: 105-109. ISSN 0860-021X
 30. Żmijewski Piotr, Cięszczyk Paweł, Ahmetov Ildus, Gronek Piotr, Lulińska-Kuklik Ewelina, Dornowski Marcin, Rzeszutko Agata, Chycki Jakub, Moska,Waldemar, Sawczuk Marek. The NOS3 G894T (rs1799983) and -786T/C (rs2070744) polymorphisms are associated with elite swimmer status. Biology of Sport, 2018, 35.4: 313-319. ISSN 0860-021X

Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadajacych wspólczynnika wpływu Impact Factor (IF) – część “B” wykazu MNiSW

 

 1. Konopka Marcin, Anioł-Strzyżewska Krystyna, Burkhard-Jagodzińska Krystyna, Braksator Wojciech. Rytm pozazatokowy u sportowca. Kardiologia po Dyplomie, 2018, 17.6: 74-79. ISSN 1643-7713
 2. Mroczkowska Helena, Supiński, Jan. Struktura zadania sportowego a predyspozycje psychiczne zawodniczek uprawiających koszykówkę, siatkówkę i judo. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2018, 60: 26-31. ISSN 0239-4375
 3. Pastuszak Anna, Górski Michał, Gajewski Jan, Buśko Krzysztof. Anthropometric profile of female handball players is related to bone mineral density. Anthropological Review, 2018, 81.3: 298-306. ISSN 1898-6773
 4. Płotka-Wasylka Justyna, Kłodzińska Ewa, Namieśnik Jacek. Derywatyzacja in situ w połączeniu z techniką DLLME. Oznaczanie amin biogennych w winach owocowych. Analityka : nauka i praktyka, 2018, 2/2018: 55-59. ISSN 1509-4650

Artykuły w innych czasopismach

 

 1. Charmas Małgorzata, Opaszowski Benedykt, Różańska Dorota, Jówko Ewa. Hormonal and metabolic response to 12-weeks aerobic training in women (35-50 years). Trends in Diabetes and Metabolism, 2018, 1.1: 1-11. ISSN 2631-9926
 2. Górski Michał. Kaatsu - założenia, metody, działanie, badania. Forum Trenera, 2018, 3.28: 46-49. ISSN 1734-6479
 3. Wychowański Michał, Slugocki G., Orzechowski Grzegorz, Staniak Zbigniew, Radomski Dariusz. Results of Single Sculling Technique Analysis Using 1D Mathematical Model. IFAC-Papers OnLine, 2018, 51.2: 879-883. ISSN 2405-8963