Publikacje zawarte w czasopismach

 
I A. Publikacje w czasopismach wyróżnionych z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

Ahmetov II, Naumov VA, Donnikov AE, Maciejewska-Karłowska A, Kostryukova ES, Larin AK, Maykova EV, Alexeev DG, Fedotovskaya ON, Generozov EV, Jastrzębski Z, Zmijewski P, Kravtsova OA, Kulemin NA, Leonska-Duniec A, Martykanova DS, Ospanova EA, Pavlenko AV, Podol'skaya AA, Sawczuk M, Alimova FK, Trofimov DY, Govorun VM, Cieszczyk P. SOD2 gene polymorphism and muscle damage markers in elite athletes. Free Radic. Res. 2014; 48: 948-955.

 
Chołbiński P, Wicka M, Kowalczyk K, Jarek A , Kaliszewski P, Pokrywka A, Bulska E,  Kwiatkowska D. Detection of β-methylphenethylamine, a novel doping substance, by means of UPLC/MS/MS. Anal. Bioanal. Chem. 2014; 406: 3681-3688.

Earl M, Vouillamoz M, Kwiatkowska D, Turek-Lepa E, Pokrywka A, Saugy M, Baume N, Gmeiner G. The UEFA EURO 2012 anti-doping programme - scientific review. Biol. Sport 2014; 31: 85-93.

Ficek K, Stepien-Slodkowska M, Kaczmarczyk M, Maciejewska-Karlowska A, Sawczuk M, Cholewinski J, Leonska-Duniec A, Zarebska A, Cieszczyk P, Zmijewski P. Does the A9285G polymorphism in collagen type XII α1 gene associate with the risk of anterior cruciate ligament ruptures? Balk. J. Med. Genet. 2014; 17: 41-46.

Grenda A, Leońska-Duniec A, Cięszczyk P, Zmijewski P. BDKRB2 gene -9/+9 polymorphism and swimming performance. Biol. Sport 2014; 31: 109-113.

Grenda A, Leońska‐Duniec A, Kaczmarczyk M, Ficek K, Król P, Cięszczyk P, Żmijewski P. Interaction between ACE I/D and ACTN3 R557X polymorphisms in Polish competitive swimmers. J. Hum. Kinet. 2014; 42: 127‐136.

Jarek A, Wójtowicz M, Kwiatkowska D, Kita M, Turek-Lepa E, Chajewska K, Lewandowska-Pachecka S, Pokrywka A. The prevalence of trimetazidine use in athletes in Poland: excretion study after oral drug administration. Drug Test. Anal. 2014; 6: 1191-1196. 

Klusiewicz A, Starczewski M, Ładyga M, Długołęcka B, Braksator W, Mamcarz A, Sitkowski D. Reference values of maximal oxygen uptake for Polish rowers. J. Hum. Kinet. 2014; 44.1: 127-135.

Konopka M, Krol W, Klusiewicz A, Burkhard-Jagodzińska K, Chwalbinska J, Pokrywka A, Dluzniewski M, Braksator W. Right ventricle longitudinal 2-d strain reduction as a result of intensive training in the group of young, high endurance athletes. JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, 2014, 63.12 (Suppl. A): A1647-A1647.

Konopka M, Król W, Klusiewicz A, Burkhard-Jagodzińska K, Chwalbińska J, Pokrywka A, Dłużniewski M, Braksator W. Częstość występowania zespołu wczesnej repolaryzacji wraz z oceną echokardiograficzną w grupie młodych sportowców wyczynowych. Prevalence and echocardiographical determinants of early repolarization pattern in the group of young high endurance athletes.. Kardiologia Polska, 2014, 72.Suplement III: 88-89.

Konopka M, Król W, Burkhard-Jagodzińska K, Klusiewicz A, Witek K, Szczepańska B, Chwalbińska J, Pokrywka A, Dłużniewski M, Braksator W. Zespół wczesnej repolaryzacji w grupie młodych sportowców wyczynowych uprawiających najbardziej obciążające dyscypliny sportowe. Early repolarization pattern among young high endurance athletes. Kardiologia Polska, 2014, 72.Suplement III: 51-52.

Konopka M, Król W, Klusiewicz A, Burkhard-Jagodzińska K, Chwalbinska J, Pokrywka A, Dłużniewski M, Braksator W. Prevalence and determinants of early repolarization pattern in the group of young high endurance athletes. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging, 2014, 15.Suppl. 2: ii100.

Król W, Konopka M, Burkhard-Jagodzińska K, Jędrzejewska I, Pokrywka A, Klusiewicz A, Chwalbinska J, Dłużniewski M, Braksator W. Left atrium enlarged but functional - speckle tracking echocardiography study in young professional athletes. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging, 2014, 15.Suppl. 2: ii71.

Król W, Konopka M, Burkhard-Jagodzińska K, Jędrzejewska I, Pokrywka A, Klusiewicz A, Chwalbińska J, Dłużniewski M, Braksator W. Analiza odkształceń przedsionkowych u młodych sportowców wyczynowych. Left atrial strain analysis in young competitive athletes.. Kardiologia Polska, 2014, 72.Suplement III: 388-389.

Malczewska-Lenczowska J, Orysiak J, Majorczyk E, Pokrywka A, Kaczmarski J, Szygula Z, Sitkowski D. No association between tHbmass and polymorphisms in the HBB gene in endurance athletes. Biol. Sport 2014; 31: 115-119.

Mazurek K, Zmijewski P, Czajkowska A, Lutosławska G. Gender differences in carotid artery intima-media thickness and flow-mediated dilatation in young, physically active adults. J. Sports Med. Phys. Fitness 2014; 54: 298-306.
 
Morawin B, Turowski D, Naczk M, Siatkowski I, Zembron-Lacny A. The combination of α-lipoic acid intake with eccentric exercise modulates erythropoietin release. Biol. Sport 2014; 31: 179-185.

Mustafina LJ, Naumov VA, Cieszczyk P, Popov DV, Lyubaeva EV, Kostryukova ES, Fedotovskaya ON, Druzhevskaya AM, Astratenkova IV, Glotov AS, Alexeev DG, Mustafina MM, Egorova ES, Maciejewska-Karłowska A, Larin AK, Generozov EV, Nurullin RE, Jastrzębski Z, Kulemin NA, Ospanova EA, Pavlenko AV, Sawczuk M, Akimov EB, Danilushkina AA, Zmijewski P, Vinogradova OL, Govorun VM, Ahmetov II. AGTR2 gene polymorphism is associated with muscle fibre composition, athlete status and aerobic performance. Exp. Physiol. 2014; 99: 1042-1052.

Opaszowski B, Buśko K, Obmiński Z, Kędra S. The impact of a series of efforts performed on the bicycle ergometer on the anabolic-catabolic status and the growth hormone response. Journal of Physiology and Pharmacology, 2014, 65.SUPPL. 1: 51.

Orysiak J, Busko K, Michalski R, Mazur-Różycka J, Gajewski J, Malczewska-Lenczowska J, Sitkowski D, Pokrywka A. Relationship between ACTN3 R577X polymorphism and maximal power output in elite Polish athletes. Medicina 2014; 50: 303-308.

Pérez-Turpin JA, Zmijewski P, Jimenez-Olmedo JM, Jové-Tossi MA, Martínez-Carbonell A, Suárez-Llorca C, Andreu-Cabrera E. Effects of whole body vibration on strength and jumping performance in volleyball and beach volleyball players. Biol. Sport 2014; 31: 239-244.

Podstawski R, Choszcz DJ, Konopka S, Klimczak J, Starczewski M. Anthropometric determinants of rowing ergometer performance in physically inactive collegiate females. Biol. Sport 2014; 31: 315-321.

Pokrywka A, Cholbinski P, Kaliszewski P, Kowalczyk K, Konczak D, Zembron-Lacny A. Metabolic modulators of the exercise response: doping control analysis of an agonist of the peroxisome proliferator-activated receptor δ (GW501516) and 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide (AICAR). J Physiol Pharmacol 2014; 65: 469-476.

Pokrywka A, Obmiński Z, Malczewska-Lenczowska J, Fijałek Z, Turek-Lepa E, Grucza R. Insights into supplements with Tribulus terrestris used by athletes. J. Hum. Kinet. 2014; 41: 99-105.

Supiński J, Obmiński Z, Kubacki R, Kosa J, Moska W. Usefulness of the psychomotor tests for distinguishing the skill levels among older and younger judo athletes. Arch. Budo 2014; 10: 315-322.

Thevis M, Sigmund G, Thomas A, Vogel M, Walpurgis K, Kwiatkowska D, Geyer H, Schänzer W. Isotope-dilution mass spectrometric quantification of the prodrug lisdexamfetamine in human urine in doping control analysis. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2014; 28: 781-786.

Tomczak A, Gajewski J, Mazur–Różycka J. Changes in physiological tremor resulting from sleep deprivation under conditions of increasing fatigue during prolonged military training. Biol. Sport 2014; 31: 303-308.

Zarebska A, Jastrzebski Z, Kaczmarczyk M, Ficek K, Maciejewska-Karlowska A, Sawczuk M, Leonska-Duniec A, Krol P, Cieszczyk P, Zmijewski P, Eynon N. The GSTP1 c.313A>G polymorphism modulates the cardiorespiratory response to aerobic training. Biol. Sport 2014; 31: 261-266.

 

I B. Publikacje w innych recenzowanych czasopismach zagranicznych lub czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym

Buśko K, Szulc A, Kołodziejczyk M. Comparison of the height of jump and maximal power of the lower limbs using coaching and laboratory tests in volleyball players. Journal of Health Sciences, 2014, 4.13: 201-206.

Buśko K, Szulc A. Changes in maximal punching forces and reaction time in boxers during training season. Journal of Health Sciences, 2014, 4.13: 207-212.

Buśko K, Staniak Z, Łach P, Mazur-Różycka J, Michalski R, Górski M. Comparison of two boxing training simulators. Biomed. Hum. Kinetics 2014; 6: 135–141.

Górski M, Lekszycki T, Buśko K, Mazur-Różycka J. Modelling and analysis of lower limb joint loads during the Naeryo chagi technique in taekwondo. Biomed. Hum. Kinetics 2014; 6.1: 121–127.

Ładyga M. Genetyczne testy stosowane w sporcie do oceny zdolności wysiłkowych. Medicina Sportiva Practica, 2014, 15.3: 64-72.

Ładyga M. Jakie są w Polsce prawne i etyczne zasady wykonywania testów genetycznych sprzedawanych bezpośrednio konsumentowi?. Medicina Sportiva Practica, 2014, 15.4: 89-94.

Ładyga M. Czy polimorfizmy genetyczne predysponują do wysiłku sportowego? Medicina Sportiva Practica 2014; 15.2: 22-32.

Markiewicz G, Starosta W. New idea of development movement coordination abilities in water of high level athletes practicing selected combat sports. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 2014, 2.2: 63-67.

Mazurek K, Krawczyk K, Zmijewski P, Norkowski H, Czajkowska A. Effects of aerobic interval training versus continuous moderate exercise programme on aerobic and anaerobic capacity, somatic features and blood lipid profile in collegate females. Ann. Agric. Environ. Med. 2014; 21.4: 844–849.

Mazur–Różycka J, Gajewski J, Buśko K, Michalski R, Łach P. The H-reflex modulation in lying and standing positions in young canoeists. Biomed. Hum. Kinetics 2014; 6.1: 142–145.

Morawin B, Rynkiewicz M, Orysiak J, Rynkiewicz T, Zembroń-Łacny A. Exercise training-induced changes in inflammatory mediators and heat shock proteins in canoeists. Centr. Eur. J. Sport Sci. Med. 2014; 8.4: 27–34.

Obmiński Z, Anioł-Strzyżewska K, Opaszowski B. Dynamika zmian w porannym statusie anaboliczno-katabolicznym u elity zawodników pięcioboju nowoczesnego po nocnej restytucji powysiłkowej. Medycyna Sportowa, 2014, 30.3: 257.

Obmiński Z, Litwiniuk A, Borkowski L, Ładyga M, Szczepańska B. Training-induced changes in aerobic and anaerobic capacity and resting hormonal status in blood in elite male and female speed skaters. LASE Journal of Sport Science 2014; 5(2): 64-74.

Obmiński Z, Mroczkowska H. Intensity of perceived stress prior to a judo tournament among male and female contestants. A preliminary study.. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 2014, 5(2): 69-72.

Obmiński Z, Mroczkowska H, Zdanowicz R Kownacka I, Błach W. Psycho-physiological symptoms of stress and fatigue in elite male fencers during one-day tournament. A pilot study. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 2014, 5.2(2): 133-136.

Obmiński Z, Turowski D. Physiological and perceptual responses to three consecutive official matches in female boxer. A case study. Biomed. Hum. Kinetics 2014; 6.1: 116–120.

Obmiński Z, Witek K, Lerczak K, Borkowski L, Szczepańska B, Błach W. Work-to-rest ratio during three repeated judo struggles separated by short intermissions. A preliminary study. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 2014, 5.1: 53-56.

Starczewski M. Wybrane wskaźniki wydolności beztlenowej w odniesieniu do klasyfikacji funkcjonalnej w parakajakarstwie. Post. Rehab. 2014; 28: 31-35.

Starczewski M, Molik B. Wybrane wskaźniki wydolności beztlenowej w odniesieniu do klasyfikacji funkcjonalnej w parakajakarstwie. Selected anaerobic capacity parameters regard to paracanoe functional classification. Postępy Rehabilitacji, 2014, 1: 31-35.

Starczewski M. Wydolność beztlenowa kobiet i mężczyzn z urazem rdzenia kręgowego trenujących kajakarstwo. Postępy Rehabilitacji, 2014, Suplement nr 9: 112.

Starosta W, Żurek P. Pojęcie, znaczenie i uwarunkowania "czucia piłki" w tenisie stołowym w opinii wysoko zaawansowanych zawodników i trenerów. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 2014, 2014: 69-74.

Turowski D, Kończak D, Michalak D, Pokrywka A. Zasady postępowania w astmie i nadreaktywności oskrzeli u sportowców wyczynowych. Alergia Astma Immunologia - przegląd kliniczny, 2014, 19(3): 135-143.

Wicka M, Chołbiński P, Kwiatkowska D, Pokrywka A. Wykrywanie substancji psychotropowych we krwi metodą LC/MS/MS. Problemy Kryminalistyki 2014; 284(2): 13-25.

Wójtowicz M, Pokrywka A, Kwiatkowska D. Znaczenie metody kalibracyjnej wzorca wewnętrznego w kontroli antydopingowej. Analityka: nauka i praktyka 2014; 3: 24-32.

 

Monografie naukowe, podręczniki akademickie


II C. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim

Buśko K, Staniak Z, Łach P, Mazur-Różycka J, Michalski R Gajewski J. The relationship between punching force and joint torques in boxers. W: Biomechanics 2014: International Conference of the Polish Society of Biomechanics : Łódź, September 1-3, 2014, Poland : Abstracts. 2014. s. 39-40.

Buśko K, Orysiak J, Michalski R, Mazur-Różycka J, Gajewski J, Łach P. Does the ACTN3 genotype polymorphism underlay muscular strength in young ice hockey players?. W: 19th Annual Congress of the European College of Sport Science : Book of abstracts. 2014. s. 559.

Gajewski J, Mazur-Różycka J, Korzeniewski Ł, Michalski R, Łach P, Buśko K. Soleus H-reflex characteristics vs. countermovement jump parameters in sport climbers. W: Biomechanics 2014: International Conference of the Polish Society of Biomechanics : Łódź, September 1-3, 2014, Poland : Abstracts. 2014. s. 67-68.

Jarek A, Wójtowicz M, Chajewska K, Wójcikowska-Wójcik B, Pasik M, Kwiatkowska D, Pokrywka A. Detection of doping agents in urine by gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry. W: 4th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, Trzebnica, 26-29 May 2014, Program and Abstracts. 2014. s. 59.

Jarek A, Wójtowicz M, Turek-Lepa E, Chajewska K, Pokrywka A, Szczepańska Z, Kwiatkowska D Permanent use of trimetazidine by athletes in Poland from 2008 to 2013. W: Recent Advances in Doping Analysis (22). 2014. s. 278.

Jarek A, Kowalczyk K, Szczepańska Z, Wójtowicz M, Pokrywka A, Bulska E, Kwiatkowska D. A confounding factor in diagnostics based on levels of particular anabolic-androgenic steroids?. W: 14th International Nutrition & Diagnostics Conference. Book of Proceedings. 2014. s. 178.

Jarek A, Kowalczyk K, Marzec P, Małkowska A, Pokrywka A, Bulska E, Szutowski M, Kwiatkowska D. Badania wpływu etanolu na wartość stężeń testosteronu i epitestosteronu w moczu szczurów z linii WHP. W: SYMBIOZA Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne. 2014. s. 120.

Konopka M, Król W, Burkhard-Jagodzińska K, Klusiewicz A, Chwalbińska J, Pokrywka A, Dłużniewski M, Braksator W. Redukcja wartości odkształcenie podłużnego prawej komory serca jako wyraz adaptacji do wysiłku fizycznego w grupie młodych mężczyzn uprawiających najbardziej obciążające dyscypliny sportowe. Right ventricle longitudinal 2-D Strain Reduction as an adaptation to intensive training in the group of young, high endurance males athletes.. W: XVI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Program [Lublin], 16-17 maja 2014. 2014. s. 30-31.

Kwiatkowska D. Współczesne laboratoryjne metody analityczne. W: Antydoping w Polsce. 2014. s. 51-65.

Kwiatkowska D, Jarek A, Wójtowicz M, Pasik M, Goebel C, Pokrywka A, Kazlauskas R. N,N-dimethyl-2-phenylpropan-1-amine – a new doping agent. W: Recent Advances in Doping Analysis (22). 2014. s. 259.

Łach P, Buśko K, Staniak Z, Mazur-Różycka J, Gajewski J, Michalski R. Comparison of two boxing training simulators. W: Biomechanics 2014: International Conference of the Polish Society of Biomechanics : Łódź, September 1-3, 2014, Poland : Abstracts. 2014. s. 123-124.

Łach P, Buśko K, Staniak Z, Mazur-Różycka J, Gajewski J, Michalski R. The system for the martial arts training analysis. W: 19th Annual Congress of the European College of Sport Science : Book of abstracts. 2014. s. 560.

Mazur-Różycka J, Orysiak J, Gajewski J, Łach P, Michalski R, Buśko K, Różycki S. Relationship between ACTN3 R577X polymorphism and H-reflex in young canoeists. W: 19th Annual Congress of the European College of Sport Science : Book of abstracts. 2014. s. 612.

Mazur-Różycka J, Gajewski J, Michalski R, Łach P, Buśko K. The soleus H-reflex in lying and standing position in young canoeists. W: Biomechanics 2014: International Conference of the Polish Society of Biomechanics : Łódź, September 1-3, 2014, Poland : Abstracts. 2014. s. 145-146.

Michalski R, Orysiak J, Buśko K, Mazur-Różycka J, Łach P, Gajewski J. Relation between ACTN3 genotype polymorphism and power-oriented abilities of ice hockey athletes. W: Biomechanics 2014: International Conference of the Polish Society of Biomechanics : Łódź, September 1-3, 2014, Poland : Abstracts. 2014. s. 149-150.

Michalski R, Buśko K, Staniak Z, Łach P, Mazur-Różycka J, Gajewski J, Górski M. Relation between kicking force and power output in taekwondo. W: 19th Annual Congress of the European College of Sport Science : Book of abstracts. 2014. s. 552-553.

Orysiak J, Malczewska-Lenczowska J, Szczepańska B, Pokrywka A, Grochowska J, Wiśniewska K, Hϋbner-Woźniak E, Zembroń-Łacny A, Witek K. Association between gender, body composition and inflammation in elite adolescent cyclists. W: 19th Annual Congress of the European College of Sport Science : Book of abstracts. 2014. s. 594.

Pokrywka A, Chajewska K, Jarek A, Turek-Lepa E, Michalak D, Obmiński Z, Klimczak J. Narkotyki a sport. W: Kalina R.M., Klimczak J. (red.). Ograniczenie poprzez sport agresji interpersonalnej oraz poziomu zażywania substancji psychoaktywnych. Ministerstwo Sportu i Turystyki – Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny, Warszawa 2014, str. 58-73.

Turowski D, Witek K, Lerczak K, Pintera M, Wiśniewska K, Pokrywka A. Lipidowe czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u sportowców wyczynowych. W: Kardiologia Prewencyjna 2014. Wytyczne, wątpliwości, gorące tematy. Streszczenia. 2014. s. 75.

Wicka M, Chołbiński P, Kwiatkowska D, Pokrywka A. Aspekty prawne w badaniach antydopingowych. W: XXXI Konferencja Toksykologów Sądowych. Materiały Konferencyjne. 2014. s. 87-88.

Witek K, Orysiak J, Sitkowski D, Lerczak K, Malczewska-Lenczowska J, Grochowska J, Pintera M, Hϋbner-Woźniak E, Pokrywka A. Serum immunoglobulins and white blood cells in polish athletes from different sport disciplines. W: 19th Annual Congress of the European College of Sport Science : Book of abstracts. 2014. s. 699.

Wójtowicz M, Jarek A, Chajewska K, Szczepańska Z, Stańczyk D, Zalewska Z, Pokrywka A, Kwiatkowska D. Application of GC-MS-MS to nandrolone metabolite determination in urine samples in anti-doping control. W: 4th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, Trzebnica, 26-29 May 2014, Program and Abstracts. 2014. s. 99.

Wójtowicz M, Jarek A, Goebel C, Turek-Lepa E, Pokrywka A, Stańczyk D, Kazlauskas R, Kwiatkowska D. 2-amino-N-ethyl-1-phenylbutane (EAPB) detection method - validation and application. W: Recent Advances in Doping Analysis (22). 2014. s. 260.

Wychowański M, Gajewski J, Laskowski J, Staniak Z, Pietrzak P, Wit A. Method for assessment of hip joint muscles strength in patients with BHR endoprosthesis. W: Biomechanics 2014: International Conference of the Polish Society of Biomechanics : Łódź, September 1-3, 2014, Poland : Abstracts. 2014. s. 253-254.

Zembroń-Łacny A, Orysiak J, Kalina K, Morawin B, Turowski D, Pokrywka A. The relation of nitro-oxidative stress with cardiovascular risk in elite athletes and non-athletes. W: 19th Annual Congress of the European College of Sport Science : Book of abstracts. 2014. s. 689.

 

D. Artykuły w innych czasopismach

Ładyga M. Czy polimorfizmy genetyczne wyjaśniają predyspozycje do wysiłku sportowego? Forum Trenera 2014; 1: 46-47.
 
Orysiak J. Oddychać pełną piersią... Forum Trenera 2014; 1: 42-45.

Orysiak J. Pyszny sposób na infekcje górnych dróg oddechowych. Forum Trenera, 2014, 16.3: 56-58.

Starosta W. Znaczenie ruchu dla rozwoju i zdrowia człowieka (perspektywa historyczna). Zdrowie i Społeczeństwo, 2014, 4.1: 67-79.