Publikacje zawarte w czasopismach

I A. Recenzowane czasopisma z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

 • Buśko K.: Power output and mechanical efficiency of human muscle in maximal cycle ergometer efforts at different pedalling rates. Biol. Sport 2005, 22, 35-51.
 • Chrostowski K., Szczypaczewska M., Anioł-Strzyżewska K., Kwiatkowska D., Grucza R.: Effect of anabolic-androgenic steroids on the activity of rennin-angiotensin-aldosterone system, echocardiography parameters and on the body mass in body builders. Biol. Sport 2005, 22, 191-205.
 • Hübner-Woźniak E., Lutosławska G., Panczenko-Kresowska B., Sitkowski D.: The effect of oxygen uptake at anaerobic threshold on resting plasma concentrations of reduced glutathione and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), and on the antioxidant enzyme activities in blood. Biol. Sport 2005, 22, 151-161.
 • Klusiewicz A.: Relationship between the anaerobic threshold and the maximal lactate steady state in male and female rowers. Biol. Sport 2005, 22, 171-180.
 • Ładyga M., Faff J.: Assessment of the accuracy of prediction of the maximal oxygen uptake based on submaximal exercises in the former elite rowers and paddlers. Biol. Sport 2005, 22, 125-143.
 • Mroczkowska H.: Cultural gender schemes vs. emotional parameters of men and women functioning in professional athletics. Biol. Sport 2005, 22, 271-279.
 • Starosta W., Hübner-Woźniak E.: Effect of plasma creatine kinase (CK) activity on the results of special physical ability tests in elite classical style wrestlers. Biol. Sport 2005, 22, 293-298.

I C. Publikacje recenzowane zawarte w czasopismach polskich punktowane zgodnie z Index Copernicus

 • Buśko K., Opaszowski B.H.: Reakcje hormonalne na serie wysiłków supramaksymalnych wykonywanych na cykloergometrze. Hormonal responses to repeated bouts of supramaximal cycle ergometer exertions. Wychow. Fiz. Sport 2005, 49, 13-18, 19-23.
 • Chrostowski K.: Doping genowy - nowe zagrożenie dla sportu. Sport Wyczyn. 2005, 9/10, 91-99.
 • Chrostowski K.: Lista środków i metod dopingu 2005 - komentarz. Sport Wyczyn. 2005, 1/2, 46-51.
 • Chrostowski K.: Physiological basis of renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) functions in sports exercises. Med. Sportiva 2005, 9, 45-52.
 • Chrostowski K.: Płeć a sport. Sport Wyczyn. 2005, 3/4, 61-66.
 • Chrostowski K.: Warunki użycia substancji znajdującej się na liście dopingowej WADA w leczeniu sportowca. Sport Wyczyn. 2005, 7/8, 35-41.
 • Kłodecka-Różalska J.: Podręcznik psychologii sportu. Sport Wyczyn. 3/4, 88-92.
  Rec.: Murphy S. (ed.): The Sport Psych Handbook: A complete quide to todays best mental training techniques. Human Kinetics, 2005, Champaign, IL
 • Kłodecka-Różalska J.: Sportowiec z głową. Sport Wyczyn. 2005, 1/2, 98-105.
  Rec.: Porter K.: The Mental Athlete. Human Kinetics, 2003, Champaign, IL
 • Kłodecka-Różalska J., Kownacka I.: Stereotypy płci i motywacja osiągnięć młodzieży uprawiającej sporty walki. Sport Wyczyn. 2005, 11/12, 23-31.
 • Malczewska J., Lerczak K.: Niedobór żelaza u kobiet uprawiających sport wyczynowo. Wychow. Fiz. Sport 2005, 49, 133-138.
 • Mroczkowska H.: Pobudzenie psychofizyczne a wykonanie - założenia teoretyczne, techniki pomiaru. Med. Sportowa 2005, 21, 308-312.
 • Obmiński Z.: Efektywność dopingu przy użyciu THG, insuliny lub ludzkiego hormonu wzrostu: fakty czy mity? Med. Sportowa 2005, 21, 141-145.
 • Obmiński Z.: Wpływ zwiększonej aktywności fizycznej na stężenia estradiolu i progesteronu we krwi u kobiet uprawiających sport wyczynowy - aspekty zdrowotne. Med. Sportowa 2005, 21, 285-290.
 • Obmiński Z., Kłodecka-Różalska J.: Psycho-hormonalne reakcje szermierzy na wysiłek fizyczny i stres startowy. Med. Sportowa 2005, 21, 377-438.
 • Obmiński Z., Ładyga M., Malczewska U., Pytel S.: Pięciobój nowoczesny: które wskaźniki we krwi mogą być użyteczne do oceny kosztu biologicznego u startujących zawodników? Med. Sportowa 2005, 21, 343-348.
 • Obmiński Z., Mroczkowska H., Lerczak K.: Changes in the psycho-hormonal status among volleyball players after a relative failure or a relative success. Res. Yearbook, 2005, 11, 37-40.
 • Opaszowski B.: Hormon wzrostu - eliksirem z "krainy czarów Alicji"? Rocz. Nauk. Biała Podlaska 2005, 12, 155-162.
 • Pac-Pomarnacki A.: Silna "słaba płeć", czyli o agresji w sporcie kobiet. Rozm. z J. Kłodecką-Różalska, psychologiem z Instytutu Sportu w Warszawie. Sport Wyczyn. 2005, 3/4, 77-83.
 • Szczepańska B., Malczewska-Lenczowska J.: Porównanie zawartości energii i wybranych składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych stosowanych w żywieniu polskich sportowców w latach 1998 i 2003. Żyw. Czł. Metab. 2005, 32, Supl. 1, cz. 1, 673-678.

I D. Publikacje zawarte w innych czasopismach krajowych

 • Klusiewicz A.: Zależność pomiędzy progiem beztlenowym a stanem maksymalnej równowagi mleczanowej u wioślarzy i wioślarek polskich. Wioślarz 2005, 20, 19-21.

I E. Streszczenia i komunikaty zjazdowe

 • Anioł-Strzyżewska K.: Determinanty zdrowotne w kwalifikowaniu dzieci i młodzieży do wioślarstwa - obserwacje wieloletnie. W: XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.: Postępy w medycynie sportowej. Wrocław, 23-25.09.2005. Med. Sportiva 2005, 9, Supl., S78-S79.
 • Anioł-Strzyżewska K., Starosta W., Karpiłowski B.: Spinal abnormalities in young, tall, competitive female athletes. W: Sport Kinetics 2005. 9th International Scientific Conference. Rimini, Italy, 16-18.09.2005. Book of abstracts. 2005, 84.
 • Chrostowski K., Szczypaczewska M., Anioł-Strzyżewska K., Kwiatkowska D., Burkhard-Jagodzińska K.: Influence of supraphysiologic doses on anabolic-androgenic steroids (AAS) abuse on renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) activation. W: XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.: Postępy w medycynie sportowej. Wrocław, 23-25.09.2005. Med. Sportiva 2005, 9, Supl., S139.
 • Grucza R.: Implementation of the WADA code by governments - Republic of Poland. W: International Symposium: Together will be easier. Casis, Portugal, 24-25.06.2005. Summaries. 2005, 1-3.
 • Klusiewicz A., Borkowski L., Boros P., Wesołowski S., Zdanowicz R.: Specificity and reversibility of inspiratory muscle training in elite rowers. W: Sport Kinetics 2005. 9th International Scientific Conference. Rimini, Italy, 16-18.09.2005. Book of abstracts. 2005, 157.
 • Kłodecka-Różalska J.: Trening mentalny. Refleksje wokół programów stosowanych w sporcie. W: Żyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków, 22-25.09.2005. Kraków 2005, 312-313.
 • Kwiatkowska D., Pokrywka A., Jaźwiec R., Turek-Lepa E., Starościak B., Lewandowska-Pachecka S., Pachecka J., Grucza R.: The research of microbiological stability in anti-doping samples. W: Manfred Donike Workshop. 23rd Cologne Workshop on Dope Analysis. 27.02-4.03.2005
 • Lewandowska-Pachecka S.J., Rusak M., Pokrywka A., Pachecka J., Grucza R.: Oznaczanie 9-karboksy-d9 tetrahydrokanabinolu w moczu ochotników spożywających piwo konopne w aspekcie badań antydopingowych. Probl. Terapii Monitorowanej 2005, 16, 4, 51.
 • Ładyga M., Faff J.: Assessment of the accuracy of prediction the VO2max in the former elite athletes. W: Sport Kinetics 2005. 9th International Scientific Conference. Rimini, Italy, 16-18.09.2005. Book of abstracts. 2005, 169.
 • Mroczkowska H.: Motywacja do osiągnięć sportowych - założenia teoretyczne i aplikacyjne ich przełożenie. W: Żyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków, 22-25.09.2005. Kraków 2005, 394.
 • Opaszowski B., Długołęcka B., Marciniam M.: Effect of warm-up on hormonal responses in conditions of Wingate test. W: XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.: Postępy w medycynie sportowej. Wrocław, 23-25.09.2005. Med. Sportiva 2005, 9, Supl., S155-S156.
 • Sitkowski D.: Longitudinal development of female sprint kayakers - physiological and performance aspects. W: Sport Kinetics 2005. 9th International Scientific Conference. Rimini, Italy, 16-18.09.2005. Book of abstracts. 2005, 238.
 • Timoshenkova A.N., Timoshenkov V.V., Starosta V.: Study of the attitude of the young students to a healthy way of elite in Belarus and Poland. W: Sport Kinetics 2005. 9th International Scientific Conference. Rimini, Italy, 16-18.09.2005. Book of abstracts. 2005, 256.
 • Witek K., Lerczak K., Anioł-Strzyżewska K.: Effects of carbohydrate supplementation on serum glucose concentration of Polish volleyball players. W: Sport Kinetics 2005. 9th International Scientific Conference. Rimini, Italy, 16-18.09.2005. Book of abstracts. 2005, 268.

G.4 Monografie naukowe, podręczniki akademickie

II B. Autorstwo rozdziału w monografii

 • Markiewicz E., Karpiłowski B., Staniak Z., Nosarzewski Z.: Porównanie zdolności do zachowania równowagi w staniu na palcach kobiet i mężczyzn bez udziału wzroku. W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T. 2. Red. A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski. Warszawa 2005, 256-258. AWF Warszawa.
 • Staniak Z., Buśko K., Sitkowski D., Domaradzki J., Nosarzewski Z., Karpiłowski B.: Zmiany parametrów siłowo-szybkościowych kończyn dolnych u piłkarzy nożnych pod wpływem treningu w okresie przygotowawczym. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej - diagnostyka. T. 2. Red. A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski. Warszawa 2005, 118-121. AWF Warszawa.
 • Starosta W., Baić M., Serić H.: Reliability of the chosen Polish test for evaluating specific training status in advanced wrestlers. W: Coordination motor abilities in scientific research.Ed. J. Sadowski. Biała Podlaska 2005, 144-149. Library Series. Vol. 20.