Publikacje zawarte w czasopismach

 

I A. Recenzowane czasopisma z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

 • Buśko K.: The influence of pedalling frequency on mechanical efficiency in exercises with the same intensity. Biol. Sport 2004, 21, 51-66.
 • Faff J.: Physical activity, physical fitness, and longevity. Biol. Sport 2004, 21, 3-24.
 • Ładyga M., Faff J., Starczewska-Czapowska J., Jarosiński S.: Development of the aerobic fitness in elite young orienteers. Biol. Sport 2004, 21, 105-120.
 • Malczewska J., Stupnicki R., Błach W., Turek-Lepa E.: The effects of physical exercise on the concentrations of ferritin and transferrin receptor in plasma of male judoists. Int. J. Sports Med. 2004, 25, 516-521.
 • Mroczkowska H.: Male vs. female motivation for sport practice and success expectance. Biol. Sport 2004, 21, 273-284.
 • Sitkowski D., Starczewska-Czapowska J., Burkhard-Jagodzińska K.: Determination of anaerobic threshold based on the dynamics of the heart and stroke rates estimated in the upper body progressive test. Biol. Sport 2004, 21, 337-350.

I B. Recenzowane czasopisma zagraniczne oraz zagraniczne wydawnictwa zbiorowe typu proceedings lub syllabus wydrukowane w formie pełnej pracy

 • Kwiatkowska D., Chrostowski K., Pokrywka A., Partyka E., Wójcikowska-Wójcik B., Turek-Lepa E., Stańczyk D., Michalak D., Grucza R.: Aldosterone concentrations in blood plasma and in urine as a biological marker of anabolic androgenic sterods (AAS) abuse. W: Recent advances in doping analysis (12). Proceedings of the Manfred Donike Workshop 22nd Cologne Workshop on Dope Analysis. 7-12.03.2004. Eds. W. Schänzer, H. Geyer, A. Gotzmann, U. Mareck. Köln 2004, 395-401.

I C. Publikacje recenzowane zawarte w czasopismach polskich punktowane zgodnie z Index Copernicus

 • Buśko K.: Zmiany mocy maksymalnej mięśni kończyn dolnych pod wpływem zróżnicowanych treningów na cykloergometrze. Changes in maximal power of lower limbs in response to various training mode on a cycloergometer. Wychow. Fiz. Sport 2004, 48, 117-123, 125-131.
 • Buśko K., Madej A., Mastalerz A., Urbanik C., Wit B.: Zależność między mocą maksymalną rozwijaną w wybranych aktach ruchowych, a beztłuszczową masą ciała i statycznymi momentami sił kończyn dolnych. Dependence between maximal power developed in selected movement acts and lean body mass and static torque of the lower limbs. Wychow. Fiz. Sport 2004, 48, 25-32, 33-40.
 • Cytowicz-Karpiłowska W., Borys J., Mikułko M., Karpiłowski B.: Próba zastosowania testu Weissa do oceny rehabilitacji dzieci po urazach czaszkowo-mózgowych. Rocz. Nauk. AWF Warsz. 2004, 43, 106-117.
 • Klusiewicz A., Trzaskoma Z., Borkowski L., Starczewska-Czapowska J.: Ocena specyficznej zdolności wysiłkowej wysokiej klasy narciarzy-biegaczy oraz biatlonistów. Assessment of specific work capacity of elite cross-country skiers and biathletes. Wychow. Fiz. Sport 2004, 48, 207-214, 215-221.
 • Kłodecka-Różalska J.: Seminarium MKOl w Warszawie poświęcone problemom sportu kobiet. Kult. Fiz. 2004, 1/2, 27-28.
 • Kłodecka-Różalska J., Kownacka I.: Trener - przywódcą: kulisy owocnego partnerstwa w sporcie kobiet. Sport Wyczyn. 2004, 11/12:66-72.
 • Ładyga M.: Fizjologiczna charakterystyka wysiłku tenisowego. Med. Sportowa 2004, 20, 92-96.
 • Malczewska U.: Suplementy dietetyczne. Krótki przegląd. Med. Sportowa 2004, 20, 50-54.
 • Mroczkowska H.: Kulturowy schemat "męskości" a motywacyjne wskaźniki dążenia do sukcesu sportowego. Med. Sportowa2004, 20, 141-146.
 • Obmiński Z.: Brak rocznego rytmu stężeń kortyzolu i testosteronu we krwi u sportowców wyczynowych. Med. Sportowa 2004, 20, 73-79.
 • Obmiński Z., Lerczak K., Błach W.: Przedstartowy poziom kortyzolu lub testosteronu we krwi jako wskaźniki stresu psychologicznego u startujących judoków. Med. Sportowa 2004, 20, 279-283.
 • Opaszowski B.H., Pytel S., Anioł-Strzyżewska K., Ładyga M.: Hormonalna i metaboliczna odpowiedź organizmu pięcioboistów na wysiłek startowy. Sport Wyczyn. 2004, 1/2, 40-46.
 • Pokrywka A.: Przykłady leków dozwolonych w sporcie. Med. Sportiva Practica 2004, 5, 5-17.
 • Pokrywka A., Grucza R.: Światowy Kodeks Antydopingowy - lista zabroniona 2005 i przykłady leków zabronionych (suplement). Med. Sportiva Practica 2004, 5, 121-124.
 • Pokrywka A., Kwiatkowska D., Obmiński Z., Turek-Lepa E., Grucza R.: Problem zanieczyszczenia odżywek środkami uznanymi za dopingujące w sporcie. Med. Sportiva Practica 2004, 5, 115-120.
 • Pokrywka A., Lewandowska-Pachecka S., R. Grucza: Przykłady leków zabronionych. Med. Sportiva Practica 2004, 5, 43-84.
 • Sadkowska K., Wrzosek K., Braksator W., Mamcarz A., Szczypaczewska M., Dłużniewski M.: Serce sportowca w 24-miesięcznej obserwacji - wybrane elementy oceny echokardiograficznej i elektrokardiograficznej. Pol. Prz. Kardiolog. 2004, 6, 173-179.
 • Światowy Kodeks Antydopingowy (World Anti-Doping Code). Lista zabroniona (obowiązująca od 26.03.2004 r.) Komentarz i tłum. W. Gawroński, A. Pokrywka. Med. Sportiva Practica 2004, 5, 37-42.

I D. Publikacje zawarte w innych czasopismach krajowych

 • Grucza R.: Wybrane problemy rozwoju systemu antydopingowego w Polsce. Postępy Med. Lot. 2004, 1, 119-129.
 • Kłodecka-Róźalska J.: Jaki sport dla nastolatków? Mag. Olimpijski 2004, 12, 20.
 • Nosarzewski Z.: Wybór dyscypliny. Gmina 2004, 79, 10-11.

I E. Streszczenia i komunikaty zjazdowe

 • Buśko K.: Improvement of both aerobic and anaerobic capacity after training consisting by supramaximal exercises. W: Advances in Sports Medicine. Vth International Symposium Medicina Sportiva 2004. Kraków, 5-8.9.2004. Abstracts. Med. Sportiva 2004, 8, 181.
 • Gajewski J., Biczyk K.: Does decreased muscle temperature prevent post-exercise increase in tremor amplitude? W: Proceedings of the International Conference "Biomechanics 2004". Gdańsk, 9-11.9.2004. Ed. W.S. Erdmann, P. Aschenbrenner, D. Dancewicz. Acta Bioengin. Biomech. 2004, 6, Suppl. 1, .
 • Klusiewicz A.: Kinetyka częstości skurczów serca w stanie maksymalnej równowagi mleczanowej. W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. XII Konferencja Naukowa. Poznań, 27.05.2004. Streszczenia. Poznań 2004, 39.
 • Kwiatkowska D., Pokrywka A., Turek-Lepa E. Grucza R.: Contamination of nutritional supplements by doping agents. W: Advances in Sports Medicine. Vth International Symposium Medicina Sportiva 2004. Kraków, 5-8.9.2004. Abstracts. Med. Sportiva 2004, 8, 148.
 • Lerczak K., Witek K., Anioł-Strzyżewska K.: Changes in lipid profile of Polish National Team men volleyballist during eight months training period. W: Advances in Sports Medicine. Vth International Symposium Medicina Sportiva 2004. Kraków, 5-8.9.2004. Abstracts. Med. Sportiva 2004, 8, 188.
 • Ładyga M., Faff J., Burkhard-Jagodzińska K., Szczepańska B.: Changes with age in the aerobic fitness in former elite oarswomen and female kayak paddlers. W: Advances in Sports Medicine. Vth International Symposium Medicina Sportiva 2004. Kraków, 5-8.9.2004. Abstracts. Med. Sportiva 2004, 8, 188-189.
 • Malczewska J., Szczepańska B.: Contents of vitamins and minerals in menus used in sport training centres. W: Advances in Sports Medicine. Vth International Symposium Medicina Sportiva 2004. Kraków, 5-8.9.2004. Abstracts. Med. Sportiva 2004, 8, 190.
 • Markiewicz E., Karpiłowski B., Staniak Z., Nosarzewski Z.: Porównanie zdolności do zachowania równowagi postawy ciała kobiet i mężczyzn. W: Works in progress. International Conference "Biomechanics 2004". Gdańsk, 9-11.09.2004. Gdańsk 2004, 20-23. Academy of Physical Education and Sport in Gdańsk.
 • Norkowski H., Buśko K.: Changes in power output under the influence of sprint training in handball players. W: Proceedings of the International Conference "Biomechanics 2004". Gdańsk, 9-11.9.2004. Ed. W.S. Erdmann, P. Aschenbrenner, D. Dancewicz. Acta Bioengin. Biomech. 2004, 6, Suppl. 1, 31-40.
 • Sitkowski D., Starczewska-Czapowska J., Burkhard-Jagodzińska K., Borkowski L., Szczepańska B.: Determination of the anaerobic threshold based on heart rate and stroke rate analysis in a increasing power exercise in kayakers. W: Advances in Sports Medicine. Vth International Symposium Medicina Sportiva 2004. Kraków, 5-8.9.2004. Abstracts. Med. Sportiva 2004, 8, 159-160.
 • Staniak Z., Karpiłowski B., Nosarzewski Z., Buśko K., Sitkowski D., Domaradzki J.: Analiza serii wyskoków na platformie dynagraficznej w cyklu szkoleniowym u piłkarzy nożnych. W: Proceedings of the International Conference "Biomechanics 2004". Gdańsk, 9-11.9.2004. Ed. W.S. Erdmann, P. Aschenbrenner, D. Dancewicz. Acta Bioengin. Biomech. 2004, 6, Suppl. 1, 307-311.
 • Szczepańska B., Malczewska J.: Contents of energy and of principal food components in daily food rations for athletes at sport training centres. W: Advances in Sports Medicine. Vth International Symposium Medicina Sportiva 2004. Kraków, 5-8.9.2004. Abstracts. Med. Sportiva 2004, 8, 200
 • Witek K., Lerczak K., Wit B.: Influence of a monitored aerobic training and a low-energy diet on serum leptin and insulin concentration in obese women. W: Advances in Sports Medicine. Vth International Symposium Medicina Sportiva 2004. Kraków, 5-8.9.2004. Abstracts. Med. Sportiva 2004, 8, 202.
 • Wrzosek K., Braksator W., Mamcarz A., Szczypaczewska M., Chwalbińska-Moneta J., Dłużniewski M.: Długoterminowa obserwacja echokardiograficzna w grupie sportowców wyczynowych - wybrane parametry. W: Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie. Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe. Łódź, 25-26.06.2004. Streszczenia. Med. Sportiva 2004, 8, Suppl. 2, S44-45.
 • Zdanowicz R., Vandewalle H., Borkowski L.: Effects of fixed time and fixed distance protocols on the anaerobic threshold in running. W: 9th Annual Congress of the European College of Sport Science. Clermont-Ferrand, 3-6.07.2004. Book of abstracts, 63.

G.4 Monografie naukowe, podręczniki akademickie

II B. Autorstwo rozdziału w monografii

 • Błach W., Migasiewicz J., Witek K.: Wpływ obciążeń treningowych na aktywność kinazy kreatynowej we krwi zawodników judo w okresie bezpośredniego przygotowania startowego. W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T. 1. Red. A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski. Warszawa 2004, 15-17. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
 • Buśko K.: Zmiany momentów sił mięśniowych koszykarzy pod wpływem treningu w dwuletnim cyklu szkoleniowym. Red. A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski. Warszawa 2004, 67-70. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
 • Mroczkowska H., Kownacka I.: Kulturowy wzorzec męskości a temperamentalne wskaźniki wydolności psychofizycznej w sportach walki. W: Korelaty psychologiczne aktywności ruchowej i sukcesów w sporcie. Z badań nad osobowością sportowców i studentów uczelni wychowania fizycznego. Pod red. M. Mikołajczyk. Warszawa 2004, 31-40.Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Psychologii Sportu.
 • Staniak Z., Domaradzki J., Karpiłowski B., Nosarzewski Z.: Zastosowanie metody regresji do oceny zespołów sportowych na przykładzie cech siłowo-szybkościowych kończyn dolnych zawodników piłki nożnej. Red. A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski. Warszawa 2004, 146-150. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
 • Starosta W.: Koncepcja rozwijania zdolności motorycznych i nauczania techniki w treningu sportowym dzieci i młodzieży. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. Diagnostyka. Red. A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski. Warszawa 2004, 43-48. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
 • Trzaskoma Z., Buśko K., Gajewski J.: Ocena stanu wytrenowania sportowców na podstawie pomiarów biomechanicznych. W: Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna. T. 5. Red. R. Będziński i in. Warszawa 2004, 663-679. Polska Akademia Nauk. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000.
 • Zdanowicz R., Borkowski L., Domaradzki J.: Przydatność testu Conconi'ego w świetle klasycznej metody wyznaczania progu przemian beztlenowych. Red. A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski. Warszawa 2004, 169-172. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

III. Normy

 • Nosarzewski Z. (2004) Weryfikacja polskiej normy PN-EN 113538-1:2004: Wyznaczenie właściwości śpiworów. Cz. 1: Wymiary wewnętrzne.
 • Nosarzewski Z. (2004) Weryfikacja polskiej normy PN-EN 113538-1:2004: Wyznaczenie właściwości śpiworów. Cz. 2: Grubość i sprężystość.
 • Nosarzewski Z. (2004) Weryfikacja polskiej normy PN-EN 113538-1:2004: Wyznaczenie właściwości śpiworów. Cz. 3: Objętość pod obciążeniem i łatwość pakowania.