Publikacje zawarte w czasopismach


I A. Publikacje w czasopismach wyróżnionych z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

Boguszewska K., Boguszewski D., Buśko K.: Special judo fitness test and biomechanics measurements as a way to control of physical fitness in young judoists. Arch. Budo 2010, 6, 205-209.

Buśko K., Madej A., Mastalerz A.: Effects of the cycloergometer exercises on power and jumping ability measured during jumps performed on a dynamometric platform. Biol. Sport 2010, 27-35-40.

Gronowska A., Kwiatkowska D., Pokrywka A., Koteras M., Turek-Lepa E., Szutowski M.M.: The alteration of the urinary steroid profile under the stress. Biol. Sport 2010, 27, 3-9.

Malczewska-Lenczowska J., Stupnicki R., Gabryś T.: Effects of exercise on the markers of iron status in serum of cross-country skiers. Biol. Sport 2010, 27, 241-247.

Mazurek K., Żmijewski P., Czajkowska A., Lutosławska G.: Cardiovascular risk in students with different level of aerobic capacity. Biol. Sport 2010, 27, 105-109.

Pokrywka A., Gorczyca D., Jarek A., Kwiatkowska D.: In memory of Alfons Bukowski on the centenary of anti-doping research. Drug Test. Analysis 2010, 2, 538-541.

Pokrywka A., Kwiatkowska D., Kaliszewski P., Grucza R.: Some aspects concerning modifications of the list of prohibited substances and methods in sport. Biol. Sport 2010, 27, 307-314.

Thevis M., Sigmund G., Gougoulidis V., Beuck S., Schlörer N., Thomas A., Kwiatkowska D., Pokrywka A., Schänzer W.: Screening for benfluorex and its major urinary metabolites in routine doping controls. Anal. Bioanal. Chem., Online First 30 November 2010, DOI 10.1007/s00216-010-4455-4.


I B. Publikacje w innych recenzowanych czasopismach zagranicznych lub polskich


Kwiatkowska D.: II Międzynarodowe Seminarium Antydopingowe: 100 lat badań antydopingowych. In memoriam Alfonsi Bukowski. Warszawa, 4.11.2010 r. Sport Wyczyn. 2010, 48(4), 184-186.

Malczewska-Lenczowska J.: Jak za pomocą diety kontrolować masę i skład ciała. Sport Wyczyn. 2010, 48(4), 107-121.

Mroczkowska H.: Competitor – an offender or victim of doping control as viewed by young athletes. Biomed. Hum. Kinetetics 2010, 2, 89-92.

Mroczkowska H.: Identyfikacja i rozwój młodych talentów. Psychologiczne aspekty trwałego zaangażowania dzieci i młodzieży w aktywność sportową. Sport Wyczyn. 2010, 48(2), 8-17.

Mroczkowska H.: Przedmiot i zakres pracy psychologa w sporcie (1). Obszary psychologicznych poszukiwań w sporcie. Sport Wyczyn. 2010, 48(3), 143-147.

Mroczkowska H.: Przedmiot i zakres pracy psychologa w sporcie (2). Psychofizjologiczne i społeczne aspekty uczestnictwa kobiet w sporcie. Sport Wyczyn. 2010, 48(4), 123-132.

Mroczkowska H.: Team player attitude towards objective probability of doping control (Postawa gracza w zespole wobec obiektywnego prawdopodobieństwa kontroli antydopingowej). Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 169-173 (174-178).

Mroczkowska H.: The structure of values and the accepted risk of their loss under conditions of differentiated probability of doping control (Struktura wartości a akceptowane ryzyko ich utraty w warunkach zróżnicowanego prawdopodobieństwa kontroli antydopingowej). Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 15-19 (20-24).

Nosarzewski Z.: Bezpieczne place zabaw. Wiad. PKN. Normalizacja 2010, 9, 49-51.

Obmiński Z.: Analysis of usefulness of measuring concentrations of growth hormone in judokas’ urine as an indicator of pituitary hormone response to training (Analiza użyteczności pomiarów stężeń hormonu wzrostu w moczu judoków jako wskaźnika hormonalnej reakcji przysadki mózgowej na trening). Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 221-226.

Obmiński Z., Borkowski L.: Physiological symptoms of physical adaptation to various exertions following short-lasting training period in elite professional boxer. A case study. J. Combat Sports Martial Arts 2010, 2, 119-122.

Obmiński Z., Karpiłowski B., Wiśniewska K.: Blood indices and psychomotor skills demonstrated by elite male and female taekwondo performers during laboratory tasks of various intensity. J. Combat Sports Martial Arts 2010, 1, 31-36.

Obmiński Z., Klusiewicz A.: Reakcje biologiczne na powtarzany laboratoryjny test wysiłkowy u zawodniczki trenującej narciarstwo biegowe. Studium przypadku. (Biological responses to laboratory exercise-tests in female cross country ski. A case study.) Med. Sportowa (Pol. J. Sports Med.) 2010, 26, 345-349.

Obmiński Z., Lerczak K., Błach W.: Resting biochemical parameters throughout 12-day training period at mild altitude (2300 m). J. Combat Sports Martial Arts 2010, 1, 37-40.

Obmiński Z., Lerczak K., Witek K., Pintera M.: Studies on lactate peak in blood following judo match. J. Combat Sports Martial Arts 2010, 2, 95-99.

Obmiński Z., Ładyga M.: Fizjologiczne reakcje na maksymalny wysiłek u młodocianego tenisisty. (Physiological responses to maximal exertion in juwenile tennis player.) Med. Sportowa. (Pol. J. Sports Med.) 2010, 26, 205-210.

Obmiński Z., Mroczkowska H., Kownacka I.: Lęk oraz percepcja zmęczenia po regatach wioślarskich. (State anxiety and perception of fatigue following rowing regatta.) Med. Sportowa. (Pol. J. Sports Med.) 2010, 26, 260-266.

Opaszowski B.H., Krawczyk A., Obmiński Z., Rojek J.: Metabolic and hormonal responses of handball players to the standard training effort. (Odpowiedź metaboliczna i hormonalna zawodników piłki ręcznej na standardowy wysiłek treningowy.) Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 157-162 (163-168).

Piechota R., Pokrywka A.: WADA międzynarodowe standardy 2010. Sport Wyczyn. 2010, 48(1), 86-90.

Pokrywka A., Piechota R., Rynkowski M., Smorawiński J.: Niebezpieczeństwo dopingowe związane ze stosowaniem suplementów diety. Studium przypadku Jakuba Wawrzyniaka. Sport Wyczyn. 2010, 48(1), 77-85.

Tszyrsznic W., Stańczyk D., Pokrywka A., Kwiatkowska D.: Identyfikacja diuretyków w moczu techniką ultrasprawnej chromatografii cieczowej połączonej z tandemową spektrometrią mas (UPLC/MS/MS). Wiad. Chem. 2010, 64, 319-333.

Turek-Lepa E., Jarek A., Kwiatkowska D., Pokrywka A.: Zasady organizacji badań antydopingowych podczas zawodów międzynarodowych. Sport Wyczyn. 2010, 48(3), 157-169.

Witek K.: Przygotowanie zawodników do badań krwi. Med. Sportiva Practica 2010, 10, 60-63.


I C. Streszczenia i komunikaty zjazdowe

Anioł-Strzyżewska K., Podsędek J., Stellak G., Karolak J., Kaczmarek I., Karpiłowski B.: Kondycja zdrowotna młodzieży ubiegającej się o przyjęcie do klas sportowych w latach 1994-2010. W: Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej: Rola medycyny sportowej w sporcie dzieci i młodzieży. Aktywność ruchowa w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Warszawa, 25-26.06.2010. Streszczenia. Med. Sportowa 2010, 26 (Suppl. 1), 9.

Burkhard-Jagodzińska K., Sitkowski D., Anioł-Strzyżewska K., Szczypaczewska M., Karpiłowski B.: Zmiany w układzie krążenia stwierdzane u młodzieży różnych dyscyplin, rozpoczynającej uprawianie sportu w wymiarze wyczynowym. W: Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej: Rola medycyny sportowej w sporcie dzieci i młodzieży. Aktywność ruchowa w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Warszawa, 25-26.06.2010. Streszczenia. Med. Sportowa 2010, 26 (Suppl. 1), 9-10.

Buśko K., Boguszewska K.: Force-velocity and power-velocity curve in judo athletes. W: Biomechanics 2010. International Conference of the Polish Society of Biomechanics. Warsaw, 25-28.08.2010. Book of abstracts. Warsaw 2010, 59-60.

Chołbiński P., Tszyrsznic W., Wójcikowska-Wójcik B., Pokrywka A., Kwiatkowska D.: Analiza jakościowa substancji dopingujących w moczu za pomocą systemu UPLC-TOFMS. W: Analityka dla społeczeństwa XXI wieku. VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Kraków, 4-9.07.2010. Streszczenia. Kraków 2010, 241 (KF-6)

Kaliszewski P., Chołbiński P., Wójcikowska-Wójcik B., Pokrywka A.: Wykrywanie dopingu erytropoetyną. W: Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej: Rola medycyny sportowej w sporcie dzieci i młodzieży. Aktywność ruchowa w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Warszawa, 25-26.06.2010. Streszczenia. Med. Sportowa 2010, 26 (Suppl. 1), 27.

Kaliszewski P., Kwiatkowska D., Pokrywka A.: Wykrywanie analogów erytropoetyny w badaniach antydopingowych. W: XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Streszczenia – Farmacja Polska na tle Unii Europejskiej. MSM Studio, Gdańsk 2010, 259.

Kwiatkowska D., Gorczyca D., Michalak D., Wójcikowska-Wójcik B., Szczepańska Z., Pokrywka A.: Leki, odżywki i suplementy diety – skład deklarowany a skład rzeczywisty. W: XXVII Konferencja Toksykologów Sądowych. Łódź-Smardzewice, 12-14.05.2010. Streszczenia. Łódź 2010, 18-19.

Lewandowska-Pachecka S.J., Skarżyńska E., Pokrywka A., Kwiatkowska D., Helak G., Pachecka J.: Walidacja metody oznaczania nikotyny, kotyniny i 3-hydroksykotyniny we krwi metodą UPLC/MS/MS. W: XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Streszczenia - Farmacja Polska na tle Unii Europejskiej. MSM Studio, Gdańsk 2010, 197.

Lewandowska-Pachecka S.J., Skarżyńska E., Pokrywka A., Kwiatkowska D., Witczak K., Pachecka J.: Oznaczanie glikokortykosteroidów techniką LC/MS/MS w moczu pacjentów przyjmujących preparaty dermatologiczne. W: XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Streszczenia - Farmacja Polska na tle Unii Europejskiej. MSM Studio, Gdańsk 2010, 187.

Malczewska-Lenczowska J., Szczepańska B., Śliwińska J.: Częstość niedoboru żelaza wśród młodzieży uprawiającej sport wyczynowo. W: Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej: Rola medycyny sportowej w sporcie dzieci i młodzieży. Aktywność ruchowa w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Warszawa, 25-26.06.2010. Streszczenia. Med. Sportowa 2010, 26 (Suppl. 1), 11.

Mazur J., Gajewski J., Busko K.: Strength distribution in adolescent sportsmen practicing various sports. W: Biomechanics 2010. International Conference of the Polish Society of Biomechanics. Warsaw, 25-28.08.2010. Book of abstracts. Warsaw 2010, 149-150.

Pokrywka A., Michalak D., Kwiatkowska D.: Doping w piłce nożnej. W: Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej: Rola medycyny sportowej w sporcie dzieci i młodzieży. Aktywność ruchowa w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Warszawa, 25-26.06.2010. Streszczenia. Med. Sportowa 2010, 26 (Suppl. 1), 26.

Pokrywka A., Tszyrsznic W., Kwiatkowska D., Michna K., Rusak M., Lewandowska-Pachelska S.: Oznaczanie Δ9-tetrahydrokanabinolu w piwie konopnym oraz karboksytetrahydrokanabinolu w moczu w aspekcie badań antydopingowych. W: Analityka dla społeczeństwa XXI wieku. VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Kraków, 4-9.07.2010. Streszczenia. Kraków 2010, 548 (PL-49).

Staniak Z., Nosarzewski Z., Karpiłowski B., Klusiewicz A.: Bieg krokiem łyżwowym – analiza charakterystyki przebiegów trójosiowych przyspieszeń lędźwiowego odcinka tułowia. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Spała, 29.11.-01.12.2010. Streszczenia referatów i plakatów. Warszawa 2010.

Sury J., Buśko K., Karpiłowski B., Staniak Z., Pawluczyk B., Boguszewska K.: Zmiany siły ciosu i czasów reakcji u bokserów w makrocyklu. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Spała, 29.11.-01.12.2010. Streszczenia referatów i plakatów. Warszawa 2010.

Szczepańska B., Malczewska-Lenczowska J., Śliwińska J., Sitkowski D.: Zawartość tkanki tłuszczowej u trenującej młodzieży. W: Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej: Rola medycyny sportowej w sporcie dzieci i młodzieży. Aktywność ruchowa w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Warszawa, 25-26.06.2010. Streszczenia. Med. Sportowa 2010, 26 (Suppl. 1), 35-36.

Tszyrsznic W., Chołbiński P., Kwiatkowska D., Pokrywka A., Pasik M., Stańczyk D., Balcerzak M.: Identyfikacja metabolitów beta-adrenolityków w próbkach moczu techniką ultrasprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas wysokiej rozdzielczości typu Q-ToF (UPLC/Q-Tof MS). W: Analityka dla społeczeństwa XXI wieku. VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Kraków, 4-9.07.2010. Streszczenia. Kraków 2010, 237 (KF-2).

Tszyrsznic W., Grabias A., Kwiatkowska D., Pokrywka A., Balcerzak M.: Oznaczanie efedryn w próbkach moczu techniką ultrasprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (UPLC/MS/MS). W: Analityka dla społeczeństwa XXI wieku. VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej. Kraków, 4-9.07.2010. Streszczenia. Kraków 2010, 248 (PF-3).

Zdanowicz R.: Fizjologiczne kryteria identyfikacji talentów sportowych w lekkoatletycznych biegach na średnich dystansach. W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Spała, 29.11.-01.12.2010. Streszczenia referatów i plakatów. Warszawa 2010.

Zdanowicz R., Borkowski L., Grądzka E.: Reakcja metaboliczna na standardowe obciążenie wysiłkowe u juniorek i juniorów specjalizujących się w biegach sprinterskich. W: Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej: Rola medycyny sportowej w sporcie dzieci i młodzieży. Aktywność ruchowa w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Warszawa, 25-26.06.2010. Streszczenia. Med. Sportowa 2010, 26 (Suppl. 1), 27.


Monografie naukowe, podręczniki akademickieII A. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

Buśko K.: Modern measuring methods in biomechanics of sport. In: Biomechanics 2010. International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 25-28.08.2010 Warsaw, pp. 9-20.

Chołbiński P., Wójcikowska-Wójcik B., Tszyrsznic W., Pokrywka A., Kwiatkowska D.: Validation of qualitative screening method for doping substances by using UPLC-QTOF system. In: Schänzer W., Geyer H., Gotzmann A., Mareck U. (eds). Recent Advances in Doping Analysis (18). Sportverlag Strauss, Köln 2010, 249-252.

Jarek A., Gorczyca D., Kwiatkowska D., Pokrywka A.: 100 years of anti-doping research. In memoriam of Alfons Bukowski. In: Schänzer W., Geyer H., Gotzmann A., Mareck U. (eds). Recent Advances in Doping Analysis (18). Sportverlag Strauss, Köln 2010, 253-254.


Normy, ekspertyzy


Nosarzewski Z.: Tłumaczenie i weryfikacja polskiej normy PN-EN 1077. Kaski dla narciarzy zjazdowych i snowboardzistów. Wydaw. PKN 2010.