2017 

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU SPORTU – PIB W 2017 ROKU

 

Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - część „A” wykazu MNiSW

Anastasova S, Crewther B, Bembnowicz P, Curto V, Ip HMD, Rosa B, Yang G-Z. A Wearable Multisensing Patch for Continuous Sweat Monitoring. Biosensors & Bioelectronics, 2017, 93: 139-145. ISSN 0956-5663

Buśko K, Pastuszak A, Lipińska M, Lipińska M, Gryko K. Somatotype variables related to strength and power output in male basketball players. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2017, 19.2: brak. ISSN 1509-409X

Cięszczyk P, Willard K, Gronek P, Żmijewski P, Trybek G, Gronek J, Weber-Rajek M, Stastny P, Petr M, Lulińska-Kuklik E, Ficek K, Kemeryte-Riaubiene E, Maculewicz E, September AV. Are genes encoding proteoglycans really associated with the risk of anterior cruciate ligament rupture? Biology of Sport, 2017, 34.2: 97-103. ISSN 0860-021X

Crewther B, Thomas A G, Stewart-Williams S, Kilduff LP, Cook C J. Is salivary cortisol moderating the relationship between salivary testosterone and hand-grip strength in healthy men?. European Journal of Sport Science, 2017, 17.2: 188-194. ISSN 1746-1391

Crewther BT, Potts N, Kilduff LP, Drawer S, Cook CJ. Can salivary testosterone and cortisol reactivity to a mid-week stress test discriminate a match outcome during international rugby union competition?. Journal of Science and Medicine in Sport, 2017, brak.brak: brak. ISSN 1440-2440

Crewther BT, Hamilton D, Kidluff LP, Drawer S, Cook CJ. The effect of oral contraceptive use on salivary testosterone concentrations and athlete performance during international field hockey matches. Journal of Science and Medicine in Sport, 2017, brak.brak: brak. ISSN 1440-2440

Gmiat A, Micielska K, Kozłowska M, Flis DJ, Smaruj M, Kujach S, Jaworska J, Lipińska P, Ziemann E. The impact of a single bout of high intensity circuit training on myokines' concentrations and cognitive functions in women of different age. Physiology & Behavior, 2017, 179: 290-297. ISSN 0031-9384

Grucza K, Kwiatkowska D, Kowalczyk K, Wicka M, Szutowski M, Chołbiński P. Analysis for higenamine in urine by means of UHPLC/MS/MS: Interpretation of results. Drug Testing and Analysis, 2017, brak.brak: brak. ISSN 1942-7603

Jakubiak AA, Burkhard-Jagodzińska K, Król W, Konopka M, Bursa D, Sitkowski D, Kuch M, Braksator W. Interpretacja EKG u sportowców wyczynowych. The differences in ECGs’ interpretation in top-level athletes. Kardiologia Polska, 2017, 75.6: 535-544. ISSN 0022-9032

Lehnert M, Sigmund M, Lipińska P, Vařeková R, Hroch M, Xaverová Z, Petr S, Pavel H, Żmijewski P. Training-induced changes in physical performance can be achieved without body mass reduction after eight week of strength and injury prevention oriented programme in volleyball female players. Biology of Sport, 2017, 34.2: 205–213. ISSN 0860-021X

Leźnicka K, Kurzawski M, Cięszczyk P, Safranow K, Malinowski D, Brzeziańska-Lasota E, Żmijewski P. Polymorphisms of catechol-O-methyltransferase (COMT rs4680: G> A) and $μ$-opioid receptor (OPRM1 rs1799971: A> G) in relation to pain perception in combat athletes. Biology of Sport, 2017, 34.3: 295-301. ISSN 0860-021X

Lipińska P, Hopkins WG. Pacing profiles and competitive performance of elite female 400-m freestyle swimmers. Journal of Strength and Conditioning Research, 2017, brak.brak: brak. ISSN 1064-8011

Malczewska-Lenczowska J, Orysiak J, Szczepańska B, Surała O, Sitkowski D, Witek K. Relationships between vitamin D and iron status in male and female athletes. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2017, 27.Suppl 1: S11-S12. ISSN 1526-484X

Malczewska-Lenczowska J, Orysiak J, Szczepańska B, Turowski D, Burkhard-Jagodzińska K, Gajewski J. Reticulocyte and erythrocyte hypochromia markers in detection of iron deficiency in adolescent female athletes. Biology of Sport, 2017, 34.2: 111-118. ISSN 0860-021X

Mazurek K, Żmijewski P, Kozdroń E, Fojt A, Czajkowska A, Szczypiorski P, Mazurek T. Cardiovascular risk reduction in sedentary postmenopausal women during organized physical activity. Kardiologia Polska, 2017, 75.5: 476-485. ISSN 0022-9032

Opaszowski B, Długołęcka B, Kedra S, Obmiński Z, Buśko K. The hormonal and metabolic responses to repeated supramaximal exercises. Journal of Physiology and Pharmacology, 2017, 68.Supplement 1: 42. ISSN 0867-5910

Orysiak J, Mazur-Różycka J, Buśko K, Gajewski J, Szczepańska B, Malczewska-Lenczowska J. Individual and combined influence of ACE and ACTN3 genes on muscle phenotypes in Polish athletes. Journal of Strength and Conditioning Research, 2017, brak.brak: brak. ISSN 1064-8011

Orysiak J, Witek K, Zembroń-Łacny A, Morawin B, Malczewska-Lenczowska J, Sitkowski D. Mucosal immunity and upper respiratory tract infections during a 24-week competitive season in young ice hockey players. Journal of Sports Sciences, 2017, 35.13: 1255-1263. ISSN 0264-0414

Parr MK, Blokland MH, Liebetrau F, Schmidt AH, Meijer T, Stanic M, Kwiatkowska D, Waraksa E, Sterk SS. Distinction of clenbuterol intake from drug or contaminated food of animal origin in a controlled administration trial – the potential of enantiomeric separation for doping control analysis. Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure & Risk Assessment, 2017, 34.4: 525-535. ISSN 1944-0049

Pueo B, Lipińska P, Jiménez-Olmedo JM, Żmijewski P, Hopkins WG. Accuracy of Jump-Mat Systems for Measuring Jump Height. International Journal of Sports Physiology and Performance, 2017, brak.brak: 1-17. ISSN 1555-0265

Russell M, Reynolds NA, Crewther B, Cook CJ, Kilduff LP. The Physiological and Performance Effects of Caffeine Gum Consumed During A Simulated Half-Time By Professional Academy Rugby Union Players. JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH, 2017, brak.brak: 1-22. ISSN 1064-8011

Sadowska D, Stemplewski R, Szeklicki R. Postural Control in Young People with Visual Impairments and Various Risks of Falls. Journal of Visual Impairment & Blindness, 2017, 111.3: 261-270. ISSN 0145-482X

Sawicki P, Dornowski M, Grzywacz T, Kaczor J. J. The effects of gymnastics training on selected parameters of anaerobic capacity in 12-year-old boys. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 2017, brak.brak: brak. ISSN 0022-4707

Szczepańska B, Malczewska-Lenczowska J, Michalski R. Vitamin B 1 and B 6 nutritional status in elite Polish athletes. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2017, 27.Suppl 1: S11. ISSN 1526-484X

Witek K, Ścisłowska J, Turowski D, Lerczak K, Lewandowska-Pachecka S, Pokrywka A. Total bilirubin in athletes, determination of reference range. Biology of Sport, 2017, 34.1: 45-48. ISSN 0860-021X

Wołyniec W, Ratkowski W, Kasprowicz K, Jastrzębski Z, Małgorzewicz S, Witek K, Grzywacz T, Żmijewski P, Renke M. Glomerular filtration rate is unchanged by ultramarathon. Journal of Strength and Conditioning Research, 2017, brak.brak: brak. ISSN 1064-8011

Zarebska A, Jastrzebski Z, Ahmetov II, Żmijewski P, Cięszczyk P, Leońska-Duniec A, Sawczuk M, Leźnicka K, Trybek G, Semenova EA, Maciejewska-Skrendo A. GSTP1 c.313A>G polymorphism in Russian and Polish athletes. Physiological Genomics, 2017, 49: 127-131. ISSN 1094-8341

 

Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Faktor (IF) - część „B” wykazu MNiSW

Buśko K, Pastuszak A, Kalka E. Body composition and somatotype of judo athletes and untrained male students as a reference group for comparison in sport. Biomedical Human Kinetics, 2017, 9.1: 7-13. ISSN 2080-2234

Górski M, Piątkowska M, Pastuszak A, Michalak B. Level of physical activity of physical education students in Poland and Ireland. Journal of Education, Health and Sport, 2017, 7.3: 221-230. ISSN 2391-8306

Klusiewicz A, Zubik Ł, Długołęcka B, Charmas B, Broniec J, Opaszowski BH, Starczewski M, Ładyga M. Effects of endurance training on functional status of the respiratory muscles in healthy men. Polish Journal of Sport and Tourism, 2017, 24.4: 235-241. ISSN 1899-1998

Konop M, Czuwara J, Laskowska AK, Kłodzińska E, Damps T, Zielenkiewicz U, Baranowska , Misicka A, Rudnicka L. Wpływ preparatów keratynowych na proces gojenia ran w mysim modelu rany chirurgicznej. Przegląd Dermatologiczny, 2017, 104.2/2017: 234-234. ISSN 0033-2526

Krzepota J, Sadowska D. Pregnant and active-suitability of the Pregnancy Physical Activity Questionnaire for measuring the physical activity of pregnant women in Poland. Family Medicine & Primary Care Review, 2017, 19.1: 29-33. ISSN 1734-3402

Krzepota J, Sadowska D. Kwestionariusz Aktywności Fizycznej Kobiet w Ciąży – wersja polska (PPAQ-PL). Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2017, 23.2: 100-106. ISSN 2083-4543

Mazur-Różycka J. Comparison of biomechanical parameters obtained during various types of vertical jumps in volleyball and basketball players. Journal of Education, Health and Sport, 2017, 7.7: 304-310. ISSN 2391-8306

Obmiński Z, Supiński J, Mroczkowska H, Borkowski L, Zdanowicz R. The effect of aerobic fitness on acute changes in cognitive functions and blood hormones levels after an exhaustive effort. Medycyna Sportowa, 2017, 33.2: 97-106. ISSN 1232-406X

Obmiński Z, Borkowski L. Skill-dependent differences in end-competition blood anabolic-catabolic status and athletic performance in elite female judokas. Medycyna Sportowa, 2017, 33.1: 45-52. ISSN 1232-406X

Płotka-Wasylka J, Kłodzińska E. Wykorzystanie technik elektromigracyjnych w procedurach oznaczania amin biogennych w napojach alkoholowych. Analityka : nauka i praktyka, 2017, 2017.2: 4-7. ISSN 1509-4650

Pokrywka A, Kwiatkowska D, Krzywański J, Zembroń-Łacny A. Higenamina i metyloheksanoamina – dopingujące składniki suplementów diety. Medicina Sportiva Practica, 2017, 18.3: 50-53. ISSN 1640-0143

Prokopowicz G, Molik B, Prokopowicz K, Ogonowska-Słodownik A, Lencse-Mucha J, Morgulec-Adamowicz N, Kosmol A, Perkowski K, Chamera T, Grzywacz T. Anaerobic Capacity of Sailors with Disabilities. Polish Journal of Sport and Tourism, 2017, 24.1: 21-29. ISSN 1899-1998

Tomaszewski WE, Obmiński Z. The analysis and assessment of the effect of selected endo- and exogenous substances on prevention and treatment of selected conditions and injuries within the musculoskeletal system. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2017, 19.2: 201-208. ISSN 1509-3492

Tomaszewski P, Szulc A, Buśko K. Change of body balance in dancers during two years training. Journal of Education, Health and Sport, 2017, 7.8: 46-53. ISSN 2391-8306

Tomaszewski K, Szulc A, Buśko K. Change of jumping abilities and power in dancers after two years of training. Journal of Education, Health and Sport, 2017, 7.8: 39-45. ISSN 2391-8306

Waraksa E, Wójtowicz M, Kwiatkowska D, Jarek A, Namieśnik J. Niesterydowe leki przeciwzapalne stosowane jako substancje dopingujące w sportach konnych. Analityka : nauka i praktyka, 2017, 2017.1: 18-26. ISSN 1509-4650

Starosta W. Importance of movement symmetry in technical and tactical preparation of high advanced judokas different level of mastership. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 2017, 8.1: 25-29. ISSN 2081-5735.

 

Monografie

Baić M, Drid P, Starosta W, Curby D, KIarninčić H. International Scientific and Professional Conference on Wrestling "Applicable Research in Wrestling". Proceedings book. 2017. International Association of Sport Kinetics, vol. 40. ISBN 9788663530218.

Charzewska J, Kopiczko A, Bieńko N, Pastuszak A. Zeszyty Naukowo - Metodyczne Przewodnik do ćwiczeń z antropologii część I. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 2017. Zeszyt Naukowo - Metodyczny. ISBN 9788361830504.

Starosta W. 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. Warszawa: Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. ISBN 9788362045426.

Starosta W, Żurek P. Kształtowanie mistrzostwa sportowego w tenisie : ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, 2017. IASK Library series: Vol. 41. ISBN 9788362045402.

 

Rozdziały w monografiach

Anioł-Strzyżewska K. Odległe skutki uprawiania sportu wyczynowego. W: Medycyna Sportowa część trzecia. 2017. s. 50-55.

Anioł - Strzyżewska K. Przychodnia Przyzakładowa i Sportowo-Lekarska przy Instytucie Sportu w latach 1993-2017. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 135-142.

Anioł-Strzyżewska K, Obmiński Z. Zmiany w biochemii krwi pomocne w ustalaniu optymalnej formy aktywności fizycznej weteranów sportu. W: XXXII Międzynarodowy Zjazd Naukowy PTMS, 80-lecie Medycyny Sportowej w Polsce - Wyzwania na przyszłość. STRESZCZENIA. 2017. s. 19-20.

Buśko K. Działalność Zakładu Biomechaniki w latach 1981-2017. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 53-58.

Crewther B, Orysiak J, Mroczkowska H, Mazur-Różycka J, Żmijewski P, Obmiński Z. Heterogeneity in the testosterone responses of junior weightlifters across a simulated competition: is it regulating stress levels and physical performance?. W: 10th Baltic Sport Science Conference MULTIPLICITY OF SPORT SCIENCE IN PRACTICE ABSTRACTS. 2017. s. 107-108.

Crewther B, Obmiński Z. Within-and between-subject variation in the blood testosterone and cortisol concentrations of elite male weightlifters during a 10-day training period. W: 10th Baltic Sport Science Conference MULTIPLICITY OF SPORT SCIENCE IN PRACTICE ABSTRACTS. 2017. s. 110-110.

Gajewski J, Buśko K, Górski M, Pastuszak A, Staniak Z. Szacowanie mocy maksymalnej rozwijanej podczas wyskoku pionowego na podstawie przebiegu sygnału przyspieszenia. W: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji Streszczenia. 2017. s. 90-91.

Grotowska - Żach D, Piętka D. Działalność Zespołu Badań Sprzętu i Infrastruktury w roku 2017. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 31-34.

Grucza K, Chołbiński P, Wicka M, Kowalczyk K, Stańczyk D, Pasik M, Kwiatkowska D. Przypadek wykrycia metabolitu UR-144 w moczu sportowca podczas retrospektywnej analizy antydopingowej. W: XXXIV KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH Materiały konferencyjne. 2017. s. 39-40.

Grucza K, Chołbiński P, Wicka M, Kowalczyk K, Stańczyk D, Pasik M, Szutowski M, Kwiatkowska D. Analityczne aspekty wykrywania higenaminy w moczu sportowców w świetle obecnych przepisów antydopingowych. W: Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Puławy, 19-22 września 2017. Różne Oblicza Toksykologii, Materiały konferencyjne, Streszczenia doniesień. 2017. s. 78-78.

Grucza K, Chołbiński P, Wicka M, Kowalczyk K, Sakowska-Bąk J, Szutkowski M, Kwiatkowska D. Badania nad eliminacją higenaminy z organizmu po przyjęciu pojedynczej dawki zanieczyszczonej odżywki. W: XXXII Międzynarodowy Zjazd Naukowy PTMS, 80-lecie Medycyny Sportowej w Polsce - Wyzwania na przyszłość. STRESZCZENIA. 2017. s. 7-8.

Grucza K, Chołbiński P, Wicka M, Kowalczyk K, Pasik M, Stańczyk D, Szutowski M, Kwiatkowska D. Excretion study of Higenamine following single oral dose of contaminated dietary suplement. W: Recent Advances in Doping Analysis (25) Proceedings of the Manfred Donike Workshop 35th Cologne Workshop on Dope Analysis 5th to 10th March 2017. 2017. s. 51-55.

Jarek A, Wójtowicz M, Chajewska K, Szczepańska Z, Wójcikowska-Wójcik B, Pasik M, Turek-Lepa E, Kwiatkowska D. Steroid profile of Polish athletes - population studies using GC-C-IRMS. W: EUROANALYSIS 2017 Europe's Analytical Chemistry Meeting. Poster presentation abstracts. 2017. s. 77-77.

Jarek A, Wójtowicz M, Chajewska K, Szczepańska Z, Wójcikowska-Wójcik B, Zalewska Z, Stańczyk D, Kwiatkowska D. Validation of the GC/C/IRMS method distinguishing the endogenous from exogenous origin of nandrolone and boldenone in urine. W: EUROANALYSIS 2017 Europe's Analytical Chemistry Meeting. Poster presentation abstracts. 2017. s. 76-76.

Kaliszewski P, Kowalczyk K, Grucza K, Michalak D, Burkhard-Jagodzińska K, Sakowska-Bąk J, Wicka M, Kwiatkowska D. Wpływ doustnego podawania heksareliny na stężenie biomarkerów zależnych od hGH IGF1 i PIIINP w surowicy w kontekście badań antydopingowych. W: XXXII Międzynarodowy Zjazd Naukowy PTMS, 80-lecie Medycyny Sportowej w Polsce - Wyzwania na przyszłość. STRESZCZENIA. 2017. s. 9-9.

Kaliszewski P, Kowalczyk K, Roguska K, Zalewska Z, Grucza K, Michalak D, Wójcikowska-Wójcik B, Burkhard - Jagodzińska K, Wicka M, Kwiatkowska D. Influence of oral administration of hexarelin on concentrations of hGH dependent biomarkers IGF-I and PIIINP in serum in context of anti-doping testing. W: Recent Advances in Doping Analysis (25) Proceedings of the Manfred Donike Workshop 35th Cologne Workshop on Dope Analysis 5th to 10th March 2017. 2017. s. 102-104.

Kłodzińska E. Zakład Chemii Analitycznej i Analiz Instrumentalnych w roku 2017. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 111-114.

Kłodzińska E, Konop M, Waraksa E, Namieśnik J. Oznaczanie kofeiny w odżywkach dla sportowców za pomocą elektroforezy kapilarnej i chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. W: XXXII Międzynarodowy Zjazd Naukowy PTMS, 80-lecie Medycyny Sportowej w Polsce - Wyzwania na przyszłość. STRESZCZENIA. 2017. s. 9-9.

Klusiewicz A, Zdanowicz R. Działalność i rozwój Zakładu Fizjologii w latach 1977-2017. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 115-130.

Kwiatkowska D, Kaliszewski P, Michalak D, Wójcikowska-Wójcik B. Działalność i rozwój Zakładu Badań Antydopingowych w latach 1981-2017. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 87-110.

Malczewska-Lenczowska J, Szczepańska B, Orysiak J, Surała O. Zakład Fizjologii Żywienia i Dietetyki w latach 1983-2017. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 63-76.

Malczewska-Lenczowska J. Dieta sportowca – aktualne zalecenia, mity i trendy. W: XXV Konferencja Dyskusyjna: Fakty i fikcje w żywieniu człowieka „Żywienie a aktywność fizyczna”. Program i streszczenia referatów. 2017. s. 6-22.

Małkowska A, Bamburowicz-Klimkowska M, Łukasik M, Szutowski M, Grucza K, Kwiatkowska D. Wpływ kofeiny na stężenie etyloglukuronidu w surowicy i w sierści szczurów. W: Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Puławy, 19-22 września 2017. Różne Oblicza Toksykologii, Materiały konferencyjne, Streszczenia doniesień. 2017. s. 126-126.

Marek P, Kauc-Żelichowska A. Działalność edukacyjna Akademii Trenerskiej w latach 2009-2017. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 143-160.

Marek P, Batorzyńska P, Nowacka A. Ustawiczne kształcenie trenerów wyczynowych sportowców – na przykładzie Akademii Trenerskiej. W: Wychowanie przez sport w rodzinie i grupach społecznych, w tym w środowisku akademickim. 2017. s. 225-233.

Morawin B, Pokrywka A, Orysiak J, Zmijewski P, Sitkowski D, Tylutka A, Baumgarten M, Zając D, Oliwa K, Pitek M, Muszkiet D, Borkowski M, Zienkiewicz I, Zembroń-Łacny A. cfDNA nowy wskaźnik w monitorowaniu obciążeń treningowych i stanu przemęczenia u sportowców. W: XXXII Międzynarodowy Zjazd Naukowy PTMS, 80-lecie Medycyny Sportowej w Polsce - Wyzwania na przyszłość. STRESZCZENIA. 2017. s. 8-8.

Mroczkowska H. Działalność i dorobek Zakładu Psychologii w latach 1977-2017 (Psychologia w służbie sportu - dorobek badawczy i praktyka). W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 77-86.

Nosarzewski Z. Zakład Konstrukcji Urządzeń Badawczych w latach 1977-2014. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 59-62.

Obmiński Z. Rozwój i osiągnięcia Zakładu Endokrynologii w okresie 1978-2017. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 47-52.

Opaszowski B, Długołęcka B, Kędra S, Jówko E, Obmiński Z. Ocena metaboliczna i hormonalna treningu sprinterskiego w dwuletnim cyklu treningowym. W: XXXII Międzynarodowy Zjazd Naukowy PTMS, 80-lecie Medycyny Sportowej w Polsce - Wyzwania na przyszłość. STRESZCZENIA. 2017. s. 17-18.

Opaszowski B. Skład Rady Naukowej Instytutu Sportu w latach 1978-2017, jej uprawnienia i umocowanie prawne. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 17-30.

Pilewska W, Busko K, Nikolaidis PT. Measuring the force of punches using an accelerometric punching bag - Relationship between force of punches and power of jump - An example of application of the modern information technology in sport. W: Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2017 (ICCMSE-2017). 2017. s. 180003-1 - 180003-8.

Pokrywka A, Kwiatkowska D. 30 lat badań antydopingowych w Polsce. W: XXXII Międzynarodowy Zjazd Naukowy PTMS, 80-lecie Medycyny Sportowej w Polsce - Wyzwania na przyszłość. STRESZCZENIA. 2017. s. 2-2.

Pokrywka A, Grucza K, Kaliszewski P, Kwiatkowska D, Zembroń-Łacny A. Techniki analityczne wykorzystywane w identyfikacji analogów substancji endogennych. W: II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia”, Poznań 19-20.10.2017. 2017. s. 18-18.

Rozbiecka H. Publikacje pracowników Instytutu Sportu. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 213-290.

Rynkiewicz T, Starosta W, Żurek P. Die Qualität der Bewegungskoordination als Funktion der Kraftdifferenzierungsfähigkeit bei 10- bis 14-jährigen Mädchen und Jungen. W: Motorik - Leistung - Training , Festschrift zum 90. Geburtsag von Prof. Dr. sc. Gϋnter Schnabel. 2017. s. 162-172.

Salamonowicz L. Działalność Zespołu Metodycznego w latach 2010-2017. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 131-134.

Staniak Z, Busko K, Górski M, Pastuszak A. Indywidualne charakterystyki akcelerometryczne ruchu obręczy biodrowej w pływaniu stylem klasycznym. W: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji Streszczenia. 2017. s. 92-93.

Starosta W. Structure, conditions and development of “opponent’s feeling” in opinion of high advanced wrestlers and athletes of selected combat sports. W: International Scientific and Professional Conference on Wrestling "Applicable Research in Wrestling". Proceedings book. 2017. s. 63-80.

Starosta W. Nauka o ruchach człowieka w działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 181-204.

Starosta W. Część badań diagnostyczno-wdrożeniowych realizowanych w latach 1981-2016. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 205-209.

Starosta W, Hübner-Woźniak E, Zurek P. Creatine kinase activity on results coordination and physical ability tests in elite classical style wrestlers. W: International Scientific and Professional Conference on Wrestling "Applicable Research in Wrestling". Proceedings book. 2017. s. 141-145.

Starosta W. Fragmenty działalności Zakładu Selekcji Sportowej, Teorii Sportu i Kinezjologii w latach 1979-2001. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 161-180.

Starosta W. Przedmowa. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 8-8.

Starosta W, Głaz A. Criteria of selection candidates for wrestling. W: International Scientific and Professional Conference on Wrestling "Applicable Research in Wrestling". Proceedings book. 2017. s. 194-199.

Starosta W, Markiewicz G, Zurek P. Developing coordination abilities of wrestlers by means of three kinds of body submerging. W: International Scientific and Professional Conference on Wrestling "Applicable Research in Wrestling". Proceedings book. 2017. s. 188-193.

Starosta W, Fostiak D, Zurek P. Level of kinaesthetic differentiation of movement amplitude in polish national team wrestlers in various training stages. W: International Scientific and Professional Conference on Wrestling "Applicable Research in Wrestling". Proceedings book. 2017. s. 208-213.

Waraksa E, Kłodzińska E, Konop M, Namieśnik J. Analiza odżywek i suplementów diety pod kątem obecności substancji dopingujących z zastosowaniem techniki GC-MS. W: XXXII Międzynarodowy Zjazd Naukowy PTMS, 80-lecie Medycyny Sportowej w Polsce - Wyzwania na przyszłość. STRESZCZENIA. 2017. s. 11-11.

Waraksa E, Wójtowicz M, Kwiatkowska D, Jarek A, Namieśnik J. Quantitative method of ibuprofen and its metabolites in equine urine by GC-MS - validation and application to excretion study. W: EUROANALYSIS 2017 Europe's Analytical Chemistry Meeting. Poster presentation abstracts. 2017. s. 129-129.

Wicka M, Kaliszewski P, Kowalczyk K, Grucza K, Kwiatkowska D. Zebrafish- narzędzie do badań nad metabolizmem. W: XXXIV Konferencja toksykologów sądowych Materiały konferencyjne. 2017. s. 63-64.

Wicka M, Stańczyk D, Michalak D, Kaliszewski P, Zalewska Z, Wójcikowska-Wójcik B, Szczepańska Z, Kwiatkowska D. Fentanyl detection in real urine sample. W: Recent Advances in Doping Analysis (25) Proceedings of the Manfred Donike Workshop 35th Cologne Workshop on Dope Analysis 5th to 10th March 2017. 2017. s. 33-36.

Witek K. Kierunki działalności i rozwoju Zakładu Biochemii w latach 1978-2017. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 35-46.

Włodarczyk U. Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy - przeszłość i teraźniejszość. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 9-16.

Wójtowicz M, Kwiatkowska D, Jarek A, Waraksa E, Wicka M, Chajewska K, Szczepańska Z, Assemat G, Gilard V, Malet-Martino M. Presence of anabolic androgenic steroids and stimulants in supplements bought on websites from Poland and France in 2016. W: EUROANALYSIS 2017 Europe's Analytical Chemistry Meeting. Poster presentation abstracts. 2017. s. 130-130.

Wójtowicz M, Kozak J. Miareczkowanie w analizie przepływowej. W: Analiza przepływowa. Od teorii do praktyki. 2017. s. 261-293.

Wychowański M, Slugocki G, Orzechowski G, Staniak Z, Radomski D, Trzciński A, Wit A. A simple mathematical model of a single sculling technique. W: CONFERENCE PROCEEDINGS 35th Conference of the International Society of Biomechanics in Sports. 2017. s. 396-399.

Żmijewski P. Czasopismo "Biology of Sport" w latach 1984-2017. W: 40 lat działalności Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. 2017. s. 210-212.

Żmijewski P, Lipińska P, Mróz A, Czajkowska A, Mazurek K. Static stretching warm-up does not provide any added benefit to dynamic stretching in repeated sprint ability in female handball players. W: 8TH International Scientific Conference on Kinesiology. 2017. s. 441-441.

 

Artykuły w innych czasopismach

Lipińska P, Hopkins WG. Pacing strategy and competitive performance of elite female 400-m freestyle swimmers. Journal of Human Sport & Exercise, 2017, 12.Proc3 (Book of Abstracts: 11th World Congress of Performance Analysis of Sport, 16-18 November 2016. International Society of Performance Analysis of Sport. Alicante, Spain): S1107-S1108. ISSN 1988-5202

Nikolaidis PT, Clemente FM, Buśko K, Knechtle B. Physiological Responses to Simulated Boxing: The Effect of Sitting Versus Standing Body Position During Breaks: A Pilot Study. Asian Journal of Sports Medicine, 2017, In Press. ISSN 2008-000X

Paludo AC, Cook C., Owen JA, Woodman T, Owen S, Crewther B. Psycho-physiological responses of mountain bike riders during anaerobic and aerobic testing. Journal of Science and Cycling, 2017, 6.1: 18-25. ISSN 2254-7053

Piętka D. Nawierzchnie syntetyczne na niekryte obiekty sportowe - wybrane problemy. Inżynier Budownictwa, 2017, 3/2017: 92-95. ISSN 1732-3428

Płotka–Wasylka J, Namieśnik J, Kłodzińska E. Determination of Biogenic Amines in Wine Using Micellar Electrokinetic Chromatography. Journal of Research Analytica, 2017, 3.2: 62-66. ISSN 2473-2230