Publikacje zawarte w czasopismachI A. Publikacje w czasopismach wyróżnionych z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej


Beuck S., Sigmund G., Koch A., Schänzer W., Pokrywka A., Kwiatkowska D., Thevis M.: Identification and characterization of urinary prenylamine metabolites by means of liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Drug Test Analysis 2012, 4, 701-716.

Buśko K.: Training-induced changes in the topography of muscle torques and maximal muscle torques in basketball players. Biol. Sport 2012, 29, 77-83.

Buśko K., Michalski R., Mazur J., Gajewski J.: Jumping abilities in elite female volleyball players: comparative analysis among age categories. Biol. Sport 2012, 29, 317-319.

Mroczkowska H.: Style of thinking about doping among sportspersons: characterizing the attitudes of risk-takers and risk-avoiders. Biol. Sport 2012, 29, 151-155.

Orysiak J., Malczewska-Lenczowska J., Szyguła Z., Pokrywka A.: The role of salivary immunoglobulin a in the prevention of the upper respiratory tract infections in athletes – an overview. Biol. Sport 2012, 29, 311-315.

Orysiak J., Witek K., Żmijewski P., Gajewski J.: White blood cells in Polish athletes of various sports disciplines. Biol. Sport 2012, 29, 101-105.I B. Publikacje w innych recenzowanych czasopismach zagranicznych lub czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym


Anioł-Strzyżewska K., Starosta W.: Ocena specyficznej wydolności wysoko zaawansowanych zapaśników w wieloletnim cyklu treningowym. The evaluation of specific effort of the highly advanced wrestlers in the many years training cycle. Rocz. Nauk. WSWiT Białystok 2012, 8, 110-112.

Boraczyński T., Boraczyński M., Obmiński Z., Stasiewicz P., Podstawski R., Stasiewicz K., Surmański R.: Budowa somatyczna i wydolność fizyczna piłkarzy nożnych i siatkarzy w wieku 16-18 lat. (Body composition and physical fitness of soccer and volleyball players aged from 16 to 18). Med. Sportowa (Pol. J. Sports Med.) 2012, 28, 39-49.
 
Buśko K.: Changes of power-velocity relationship in female volleyball players during an annual training cycle. World Acad. Sci. Eng. Technol. 2012, 66, 1182-1185.

Buśko K., Lipińska M.: Changes in tissue components measured using anthropometric and bioelectrical impedance analysis (bia) in female volleyball players in season 2010/2011 – comparative analysis. Hum. Mov. 2012, 13, 127-131.

Gorczyca D., Kwiatkowska D., Pokrywka A., Bulska E.: Proces postępowania w badaniach antydopingowych. Analityka 2012, 2, 58-60.

Gorczyca D., Kwiatkowska D., Pokrywka A., Bulska E.: Substancje chemiczne wspomagające wydolność organizmu, czyli o dopingu w sporcie. Analityka 2012, 1, 70-73.

Kaliszewski P., Pokrywka A., Kwiatkowska D., Szyguła Z., Pachecka J.: Wykrywanie dopingu erytropoetyną i jej analogami. Farm. Pol. 2012, 68, 171-178.

Klusiewicz A., Trzaskoma Z., Broniec J., Wojciechowski A.: Zasadnicze elementy modelu treningu czołowych wioślarzy. Cz. 1 - Programy i środki treningowe. Sport Wyczyn. 2012, 1, 8-16.

Klusiewicz A., Trzaskoma Z., Broniec J., Wojciechowski A.: Zasadnicze elementy modelu treningu czołowych wioślarzy. Cz. 2 - Kształtowanie dyspozycji siłowych, BPS. Sport Wyczyn. 2012, 2, 20-34.

Krzywański J., Pokrywka A.: Wpływ leków nasennych na wydolność. Med. Trib. 2012, 17, 28-29.

Kwiatkowska D., Gorczyca D., Jarek A., Pokrywka A., Bulska E.: Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach antydopingowych. Analityka 2012, 2, 28-32.

Litwiniuk A., Daniluk A., Cieśliński R., Huk-Wieliczuk E., Piasecki T., Obmiński Z., Błach W.: Psychological factors of students training Olympic taekwondo at various level of sports advancement. J. Combat Sports Martial Arts 2012, 2, 151-155.

Mroczkowska H.: Motywacja sportowa zawodników sportów walki a ich wiedza o skutkach dopingu. Sport Wyczyn. 2012, 2, 90-101.

Mroczkowska H.: Różnice płciowe w uleganiu pokusie dopingu wśród zawodników sportów walki o odmiennych motywacjach sportowych. Sport Wyczyn. 2012, 4, 131-139.

Mróz A., Buśko K., Wit B.: Changes in physiological and biomechanical variables in women practicing the Power Yoga system. Biomed. Hum. Kinetics 2012, 4, 61-65.

Obmiński Z., Błach W.: The shot put exercises as an useful component of ballistic training for female boxers. J. Combat Sports Martial Arts 2012, 3, 135-139.

Obmiński Z., Lerczak K., Mroczkowska H., Witek K.: Zmiany psycho-fizjologicznych wskaźników u zawodników piłki siatkowej w czasie 5-dniowego turnieju. (Changes in psycho-physiological indices in male volleyball players during 5-day international tournament). Med. Sportowa (Pol. J. Sports Med.) 2012, 28, 67-73.

Obmiński Z., Ładyga M., Mroczkowska H., Borkowski L., Kownacka I.: The effect of two short-term maximal bouts of cycling (2x 10s) on the performance of psycho-motor test among male and female fencers. J. Combat Sports Martial Arts 2012, 3, 15-19.

Opaszowski B.H., Tyc Z., Obmiński Z., Danielik T., Korkuć M., Długołęcka B.: The influence of a 7-week preparatory period on hormonal and metabolic responses in soccer players. Wpływ 7-tygodniowego okresu treningowego na hormonalne i metaboliczne odpowiedzi na maksymalny wysiłek u zawodników piłki nożnej. Pol. J. Sport Tourism 2012, 19, 178-189.

Pokrywka A.: Doping na letnich igrzyskach olimpijskich. Med. Trib. 2012, 12, 26-27.I C. Streszczenia i komunikaty zjazdowe


Anioł-Strzyżewska K., Burkhard-Jagodzińska K., Sitkowski D., Kaczmarek I., Witek K., Szczepańska B., Karpiłowski B.: Wpływ jednorocznego treningu specjalistycznego na zmianę wybranych parametrów antropometrycznych oraz morfologii i biochemii krwi młodych zawodników wioślarstwa. Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Poznań, 18-20.10.2012. Med. Sportowa 2012, 28, (Suppl. 1), 37.

Burkhard-Jagodzińska K., Gierlak W., Anioł-Strzyżewska K., Sitkowski D., Kaczmarek I.: Elektrokardiograficzne i echokardiograficzne badania serca młodzieży w wioślarstwie. W: Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Poznań, 18-20.10.2012. Med. Sportowa 2012, 28, (Suppl. 1), 38-39.

Burstein M., Chołbiński P., Pokrywka A., Kwiatkowska D.: Wykrywanie środków działających podobnie do alkoholu we krwi metodą HPLC/MS/MS. W: XXIX Konferencja Toksykologów Sądowych. Gdańsk, 16-18.05.2012, 37.

Burstein M., Jarek A., Chajewska K., Kwiatkowsja D., Pokrywka A.: Wykrywanie środków działających podobnie do alkoholu we krwi metodą HPLC/MS/MS oraz GC/MS. W: II Ogólnopolska Konferencja: Fizykochemiczne badania śladów kryminalistycznych. Serock, 20-23.11.2012, 25.

Buśko K., Michalski R., Lipińska M., Mazur J., Gajewski J.: Jumping abilities in female volleyball players: Comparative analysis among age categories. W: Biomechanics 2012. International Conference of the Polish Society of Biomechanics. Białystok, 16-19.09.2012. Book of abstracts. Białystok 2012, 43-44.

Kwiatkowska D.: Wykorzystanie chromatografii cieczowej w badaniach antydopingowych. W: VII Konferencja: Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej. Warszawa, 25-26.10.2012, 16.

Kwiatkowska D., Turek-Lepa E., Pokrywka A.: Wykorzystanie badań antydopingowych w badaniach toksykologicznych. W: II Ogólnopolska Konferencja: Fizykochemiczne badania śladów kryminalistycznych. Serock, 20-23.11.2012, 7.

Ługowska M., Jarek A., Pokrywka A., Kwiatkowska D., Lewandowska-Pachecka S., Łukaszkiewicz J.: Stosowanie nikotyny przez sportowców w Polsce. Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Poznań, 18-20.10.2012. Med. Sportowa 2012, 28, (Suppl. 1), 35.

Malczewska-Lenczowska J., Zdanowicz R., Sitkowski D., Pokrywka A., Grądzka E., Grochowska J.: Changes of total haemoglobin mass, blood volume indices and VO2max in adolescent runners over six months of endurance training. W: XXXII World Congress of Sports Medicine. Rome, 27-30.09.2012, 29.

Michalski R., Buśko K., Gajewski J., Mazur J.: Force and power related features of the young volleyball players: gender differences. W: Biomechanics 2012. International Conference of the Polish Society of Biomechanics. Białystok, 16-19.09.2012. Book of abstracts. Białystok 2012, 191-192.

Opaszowski B.H., Tyc Z., Obmiński Z., Danielik T., Korkuć M., Długołęcka B.: Wpływ 7-tygodniowego okresu treningowego na hormonalne i metaboliczne odpowiedzi na maksymalny wysiłek u zawodników piłki nożnej. Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Poznań, 18-20.10.2012. Med. Sportowa 2012, 28, (Suppl. 1), 12.

Orysiak J., Witek K., Zdanowicz R., Żmijewski P., Grochowska J., Grądzka E.: Wpływ wysiłku fizycznego na liczbę białych krwinek i ich subpopulacji u osób trenujących kolarstwo. Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Poznań, 18-20.10.2012. Med. Sportowa 2012, 28, (Suppl. 1), 24.

Szczepańska B., Malczewska-Lenczowska J., Gajewski J., Grochowska J.: Stan odżywienia polskich sportowców witaminą B1. Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Poznań, 18-20.10.2012. Med. Sportowa 2012, 28, (Suppl. 1), 42.

Szczepańska B., Malczewska-Lenczowska J., Gajewski J., Grochowska J.: Stan odżywienia polskich sportowców witaminą B6. Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Poznań, 18-20.10.2012. Med. Sportowa 2012, 28, (Suppl. 1), 42.

Turek-Lepa E., Kwiatkowska D., Pokrywka A.: Badania antydopingowe podczas UEFA EURO 2012. Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Poznań, 18-20.10.2012. Med. Sportowa 2012, 28, (Suppl. 1), 35-36.

Zdanowicz R., Grądzka E., Borkowski L., Starczewska-Czapowska J.: Zmienność wskaźników wydolności tlenowej u biegaczy na średnie dystanse w różnych okresach treningowych. Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Poznań, 18-20.10.2012. Med. Sportowa 2012, 28, (Suppl. 1), 24.Monografie naukowe, podręczniki akademickieII A. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim


Müller D., Opfermann G., Rojas S., Schlörer N., Pokrywka A., Kwiatkowska D., Diel P., Schänzer W., Parr M.K.: 5α-Androst-1-ene-3,17-dione: metabolism, influence on steroid profile and biological activity. In: Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds.). Recent Advances in Doping Analysis (20). Sportverlag Strauss, Köln 2012, pp. 197-200.II B. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim


Mroczkowska H.: Szacowanie osobiście akceptowanego ryzyka stosowania dopingu przez sportowców indywidualnych i graczy zespołowych. W: Blecharz J., Siekańska M., Tokarz A. (red.). Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii. Praktyczna Psychologia Sportu. Monografie AWF Kraków 2012, 7, 191-204.
 
Obmiński Z.: Psycho-hormonalne przejawy przetrenowania u wyczynowych sportowców. W:  Gajewski J., Sitkowski D. (red.).Wybrane zagadnienia treningu sportowego w badaniach naukowych. Instytut Sportu, Warszawa 2012, 21-32.

Smolec J., Buśko K., Lipińska M., Michalski R.: Topografia maksymalnych momentów sił mięśniowych zawodników uprawiających pięciobój nowoczesny. W: Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. (red.). Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T. 9. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa 2012, 142-147.

Smorawiński J., Pokrywka A.: Dozwolone i zabronione wspomaganie zdolności wysiłkowych człowieka. W: Jegier A., Krawczyk J. (red.). Wybrane zagadnienia medycyny sportowej. Wydaw. Lek. PZWL, Warszawa 2012, 111-126.II C. Redakcja naukowa monografii

Buśko K., Charzewska J. (red.) Uwarunkowania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2012, 103 s.

Gajewski J., Sitkowski D. (red.) Wybrane zagadnienia treningu sportowego w badaniach naukowych. Instytut Sportu, Warszawa 2012, 92 s.InneJarek A., Witek K., Chołbiński P., Kaliszewski P.: Polscy specjaliści antydopingowi na igrzyskach w Londynie. Forum Trenera 2012, 1, 48-49.

Kaliszewski P.: Lista substancji i metod zabronionych w sporcie w roku 2013. Forum Trenera 2012, 2, 42-43.

Sitkowski D.: Najpierw trzeba wygrać z presją. Forum Trenera 2012, 1, 60.

Sitkowski D.: Trenerski nos już nie wystarczy. Forum Trenera 2012, 1, 46-47.

Żmijewski P.: Zdrowe dziecko, bo w dobrej kondycji fizycznej. Forum Trenera 2012, 2, 3-17.