Najważniejsze projekty i granty badawcze

Aktualne:

 • MicroRNA w urazach mięśni: potencjalne źródło informacji w procesie rehabilitacji i powrotu do pełnej aktywności fizycznej po kontuzjach
  (grant Narodowego Centrum Nauki)
 • Wpływ suplementacji fosforanem sodu na wydolność aerobową kolarzy w warunkach hipoksji normobarycznej
  (grant Narodowego Centrum Nauki)


Zakończone:

 • Harmonising the knowledge about biomedical side effects of doping
  (grant Komisji Europejskiej)
 • The Fitness Against Doping
  (grant Komisji Europejskiej)
 • Strategy for stopping steroids
  (grant Komisji Europejskiej)
 • The Further development of a coordinated network for Sport Coaching in Europe (CoachNet)
  (grant Komisji Europejskiej)
 • Całkowita masa hemoglobiny jako wskaźnik stanu odżywienia sportowców żelazem
  (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Wpływ etanolu jako czynnika modyfikującego profil steroidowy ludzi
  (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Ocena zmęczenia na podstawie charakterystyk drżenia fizjologicznego i odruchu Hoffmana u zawodników uprawiających różne dyscypliny sportu
  (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Ocena zmiany uderzeń i kopnięć zawodniczek i zawodników sportów walki
  (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Genotyp i całkowita masa hemoglobiny w rozpoznawaniu predyspozycji do sportów wytrzymałościowych
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Ocena sprawności fizycznej, jakości życia oraz ryzyka incydentów kardiologicznych osób po 50 roku życia o niedostatecznej aktywności fizycznej
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Ocena sprawności układu krążenia młodzieży uprawiającej sport wyczynowy w aspekcie rozwoju mechanizmów adaptacyjnych do wysiłku fizycznego oraz wczesnego występowania zmian patologicznych z uwzględnieniem uwarunkowań genetycznych
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Infekcje górnych dróg oddechowych u sportowców, immunologiczna ocena zagrożenia
  (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Opracowanie parametrycznej oceny techniki ruchu w narciarstwie biegowym
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Określenie wartości predykcyjnej całkowitej masy hemoglobiny w ocenie wydolności fizycznej zawodników dyscyplin wytrzymałościowych
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Ustalenie nowych wskaźników monitoringu obciążeń treningowych w różnych grupach wiekowych zawodników trenujących tenis
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Optymalizacja szkolenia sportowego w żeglarstwie regatowym - biocybernetyczna i psychospołeczna analiza czynników warunkujących osiągnięcie mistrzostwa sportowego i ochronę zdrowia zawodników
  (projekt Ministerstwa S   portu i Turystyki)
 • Wpływ pobytu w warunkach sztucznej hipoksji na wydolność fizyczną wysokiej klasy sportowców
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Opracowanie parametrycznej oceny techniki ruchu w pływaniu
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Całkowita masa hemoglobiny w ocenie wpływu wysiłków o charakterze wytrzymałościowym na objętość krwi i osocza oraz częstość występowania rzekomej "anemii sportowej" u sportowców dyscyplin o charakterze wytrzymałościowym
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Genetyczne uwarunkowania postępów treningowych
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Metody detekcji stresu startowego u zawodników łucznictwa i strzelectwa sportowego przy użyciu wskaźników hormonalnych, psychologicznych i fizjologicznego drżenia mięśniowego oraz wpływ natężenia stresu na osiągane wyniki
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Nowe wskaźniki służące do wykrywania objawów przeciążenia wysiłkiem fizycznym u sportowców
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Optymalizacja pozycji na rowerze i jej wpływ na zdolność wysiłkową
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Efekty oddziaływania biomechanicznej optymalizacji pozycji kolarskiej na zdolność wysiłkową
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Status witaminy D a wskaźniki wysiłkowe i immunologiczne u młodych sportowców
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Ocena ryzyka i częstotliwości występowania zaburzeń układu homeostazy u osób poddanych regularnemu treningowi sportowemu
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Wpływ suplementacji kw. α-liponowym na aktywność erytropoetyczną szpiku kostnego u intensywnie trenujących sportowców
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Opracowanie metody wizualizacji w ocenie techniki ruchu pływania przy wykorzystaniu pomiarów akcelerometrycznych
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Zastosowanie treningu mięśni oddechowych i specyficznej rozgrzewki mięśni oddechowych u zawodników zimowych konkurencji wytrzymałościowych
  (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Zmiany plastyczne kory mózgu podczas treningu metodą Neurofeedback-EEG w strzelectwie sportowym
  (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • cfDNA nowy wskaźnik w monitorowaniu obciążeń treningowych i stanu przemęczenia u sportowców
  (grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Poprawa właściwości aerodynamicznych sanek sportowych wraz z zawodnikiem
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Optymalizacja pozycji lotnej zawodników skoków narciarskich w tunelu aerodynamicznym
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Ocena przydatności badań densytometrycznych w diagnostyce wieku biologicznego jako metody wspomagającej trafną identyfikację talentu sportowego
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Wpływ krótkoterminowej suplementacji kwasu D-asparginowego na stężenie testosteronu we krwi, zachowanie i fizyczne możliwości u sportowców uprawiających wspinaczkę skałkową
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Weryfikacja pozycji kolarskiej w oparciu o dwustronną optymalizację biomechaniczną i torowe testy aerodynamiczne
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Stan nawodnienia organizmu dzieci i młodzieży trenującej pływanie w zależności od charakteru jednostki treningowej oraz podczas zawodów sportowych
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Narodowa Baza Talentów - elektroniczne narzędzie gromadzenia i analizy danych populacyjnych z zakresu poziomu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży
  (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 • Neutrofile i wskaźnik neutrofilowo-limfocytowy jako markery zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego pod wpływem intensywnego wysiłku fizycznego
  (projekt Polski Komitet Olimpijski)
 • Diagnostyczna wartość pomiarów utlenowania mięśni (NIRS) do monitorowania obciążeń treningowych wioślarzy
  (projekt Polski Związek Towarzystw Wioślarskich)
 • Identyfikacja morfofunkcjonalnych predyktorów sukcesów sportowych w trójboju wspinaczkowym
  (projekt Polski Związek Alpinizmu)
 • Ocena efektów treningu z utrudnionym przepływem krwi u zawodniczek kadry narodowej w sprincie kajakowym
  (projekt Polski Związek Kajakowy)
 • Badania eksperymentalne rozwiązań technicznych ukierunkowane na poprawę prędkości dojazdowej
  (projekt Polski Związek Narciarski)
 • Modelowanie pozycji lotnej zawodników skoków narciarskich po wdrożeniu nowych rozwiązań technicznych wyposażenia
  (projekt Polski Związek Narciarski)
 • Analiza wpływu długości ramienia korby pedałów na technikę pedałowania i zdolność wysiłkową kolarzy
  (projekt Polski Komitet Olimpijski)
 • Zastosowanie monitoringu jakości snu oraz wybranych wskaźników biochemicznych i endokrynologicznych, jako metod wykrywania przeciążeń wysiłkiem fizycznym u zawodników pływania
  (projekt Polski Związek Pływacki)
 • Podniesienie poziomu technologicznego strojów zawodników sportów saneczkowych
  (projekt Polski Związek Sportów Saneczkowych)
 • Przygotowawcza optymalizacja numeryczna wybranych elementów wyposażenia saneczkarzy
  (projekt Polski Związek Sportów Saneczkowych)
 • Opracowanie metody analitycznej zapewniającej możliwość wykrycia niesterydowych leków przeciwzapalnych w odżywkach i suplementach diety przeznaczonych dla koni oraz analiza tych preparatów pod kątem obecności substancji dopingujących
  (grant Narodowego Centrum Nauki)